Pravidla fóra

Tato pravidla vymezují povinnosti všech, kteří navštevují Ekura fórum. Každý registrovaný uživatel by je měl ctít a respektovat v zájmu zachování kvality fóra.

 1. Obecná pravidla

  1. Od 31.1.2012 jsou v účinnosti nová pravidla hry a s nimi jsou spojena i tato nová pravidla fóra.

   Fórum hry je nedílnou součástí aktivity hráče s možností diskutovat nad tématy věnujícími se hře. Registrovat se na fórum je povoleno jen a pouze 1x. Kontrola je prováděna automaticky (jeden email může být použit pouze pro jednu registraci). Herní účet je vždy nadřazen účtu na fóru. Zodpovědnost za správu a přispívání tak nese vždy majitel e-mailu herního účtu, se kterým je účet zde spojen. Nelze se tak odvolávat na tvrzení, že daný článek byl na fórum umístěn někým jiným pod vašimi údaji. Je na vás nesdělovat své přihlašovací údaje, stejně tak je doporučeno mít ve vlastním zájmu přehled o všech účtech, které byly nabyty standardním přepsáním na váš e-mail, protože tyto herní účty mohou být stále provázány s účty na fóru. Vazby herního účtu vůči účtu na fóru jsou automaticky anulovány převodem přes Hero Market.
   Přihlašovací jméno, které si zvolíte pro registraci, nemusí, ale může být totožné s vaším přihlašovacím jménem na herní účet. Nelze si však dělat nárok na přihlašovací jméno z herního účtu. Kdo si jej dříve zvolí, tomu patří trvale. Proto ani nelze vždy věřit tomu, že pod daným jménem je skutečný hráč daného herního jména! #
  2. :idea: Povolené jazyky na fóru jsou čeština, slovenština a angličtina. #
  3. :idea: Pokud narazíte na nějaký příspěvek, který porušuje pravidla fóra, prosím nereagujte na něj! Namísto toho použijte tlačítko „Ohlásit tento příspěvek“ (Obrázek) a nezapomeňte uvést, jakým způsobem jsou podle vás pravidla porušena. Vaše nahlášení v nejbližším možném termínu ověří moderátor a podnikne všechna nezbytná opatření. Kdokoli provede jakoukoli interakci s takto závadným příspěvkem (poděkování, citace), aniž by jej nahlásil, můžete být potrestán stejně, jako by podobný příspěvek napsal sám. #
  4. Pokud uživatel obdrží v časovém období 90 dnů více než 5 varování (warnů), je jeho účet zablokován trvale.
   Ve zvláštních situacích (uživatelé, kteří sice mají méně než 5 warnů v rozmezí 90 dnů, ale v rozmezí jednoho roku obdrží více, než 5 krátkodobých banů) může dojít k penalizaci ve hře ztrátou bonusů/zablokováním účtu. #
  5. V případě hrubého porušení pravidel, může být uživatel zablokován i bez předchozího varování. V případě opakovaných přestupků proti pravidlům může být přistoupeno k blokacím herních účtů daného hráče a v krajních případech i blokování celého počítače.
   Napomáhání obcházení blokace je stejných porušením pravidel jako předchozí důvod k blokaci. #
  6. :idea: Proti blokaci udělené na fórum se můžete odvolat na ticketu (vyberte možnost „Řešení problému s fórem“). Tyto tickety vyřizuje BA, který je zároveň nejvyšší instancí, na kterou se můžete s problémem fóra obrátit. #
  7. Přihlášením na fóru dáváte najevo, že jste tato nová pravidla četli a souhlasíte s nimi v plném znění! #
  8. Dle nových pravidel fóra platných od 17.3.2014 (posl. aktualizace) budou prohřešky klasifikovány na základě následujícího rozdělení. Berte prosím na vědomí, že následující výčet trestů není závazný, poslední slovo má vždy moderátor. V ojedinělých případech opakovaného, nebo závažného porušení může moderátor na základě subjektivního hodnocení zvolit postih těžší. Stejně tak má právo v odůvodněných případech trest zmírnit. #
  9. Varování (warn)

   1. Off topic - založené téma má svým obsahem odpovídat sekci, ve které je založeno. Pokud bude tomuto pravidlu téma odporovat, může být přesunuto do sekce správné, či smazáno a to bez informování zakladatele tématu. Stejně tak příspěvky, které se netýkají tématu mohou být smazány bez předchozího upozornění.
    • Sekce OFF Topic slouží k diskuzi o tématech, která nepatří do žádné jiné sekce. Pokud v této sekci založíte téma, které do struktury fóra zařadit lze, vystavujete se riziku warnu a smazání tématu. Takové jednání je považováno za spam.
    Opakované porušování tohoto pravidla může být potrestáno warnem, v krajních případech i banem. #
   2. Nevhodný/nevypovídající název tématu („Kuknite sem“, „Pomoc“, „!!!!!“, …). Zakázáno je také nadbytečné použití CapsLocku, mimoslovních vyjádření (např. smajlíky) a opakujících se sekvencí znaků v názvu tématu. #
   3. Opakované zařazení tématu do nesprávné sekce, především pak úmyslné. #
   4. Nepřímá propagace, nevhodné odkazy (nelegální stahování, nevhodná videa, verbovací odkazy především na jiné hry, cracky, …). Vše zmíněné včetně žádostí a proseb o tento materiál. #
   5. Nabízení produktů za reálné peníze (s výjimkou SD na Black Marketu) #
   6. Nadbytečné použití velkého fontu, velkých písmen nebo zbytečně použité barvy (týká se hlavně sekce Diskuze o hře). Půlstránkový příspěvek psaný velkými písmeny, nebo příliš světlou barvou způsobuje nečitelnost a jeho autor může obdržet varování. Všechny možnosti grafického zvýraznění by měly být používány pro zlepšení estetického dojmu, nebo přehlednosti příspěvku. #
   7. Spam - bezpředmětné příspěvky, příspěvky zcela mimo téma, příspěvky tvořené smajlíky, nebo interpunkčními znaménky a příspěvky obsahující méně, než 5 slov.
    • Citace předchozího příspěvku následovaná slovem „like“ apod. je též spam.
    • Posthunting – „lov na příspěvky“ může být vyhodnocen jako spam (např. opakování již uvedených faktů).
    • Otevírání starých témat bez zjevného důvodu (doplnění informací, nebo související otázka) je taktéž považováno za spam.
    • Výjimkou je tzv. „bump“ (z angličtiny Bring Up My Post), tedy akce, kdy posouváte téma v seznamu nahoru. Tato akce je povolena pouze 1x za 3 dny a může jí provést jedině zakladatel tématu a to jen v případě, kdy na jeho dotaz nebyla více než 24 hodin podána žádná uspokojivá odpověď. Jakýkoli příspěvek, který by těmto pravidlům nevyhovoval, bude odměněn warnem. Výjimku tvoří sekce Obchod, kde se možnosti bumpu řídí vlastními pravidly.
    • Spam bude (v únosné míře) tolerován pouze v OFF Topicu.
    Jako spam může být občas označen i prohřešek z jiné kategorie. Udělený trest není tímto ovlivněn. #
   8. I reakce na spam/posthunting (např.: „Jen lovíš příspěvky“, „Jsi spamer“, …) může být považována za spam. Namísto toho použijte tlačítko „Ohlásit tento příspěvek“ (Obrázek). #
   9. Double posty – dvojité příspěvky nejsou povoleny. Pokud chcete cokoli dodat, použijte tlačítko tlačítko „Upravit příspěvek“ (Obrázek).
    • Výjimkou v tomto pravidle je sekce Obchod, kde je počet příspěvků omezen na 5 denně (viz pravidla sekce obchod).
    • Další logickou výjimkou je tzv. „bump“. Podmínky pro psaní takových příspěvků jsou vysvětleny výše (viz bod Spam).
    Za každé další porušení tohoto pravidla (triplepost atd.) může uživatel obdržet varování. #
   10. Duplicitní témata - Před založením tématu se ujistěte, že již ve stejné sekci neexistuje podobné téma. Pokud je toto starší téma uzamčené, požádejte moderátora o jeho odemčení. Zakládání duplicitních témat není povoleno ani v sekci Off Topic! #
   11. Opětovné založení tématu jako odpověď na již zamčené téma. O opětovné odemknutí tématu můžete požádat jakéhokoli moderátora. Vždy přednostně kontaktujte toho, který dané téma zamkl - předejde se tak řadě nedorozumění. Pokud toto není uvedeno, napište soukromou zprávu některému z TBM, BM, případně BA. #
   12. Lehké vulgarity/všeobecné vulgarity - za ně jsou považovány i vulgarity skryté za hvězdičkami, nebo jinými znaky, jinotaje, nebo vulgarity v cizích jazycích. Uživatel také zodpovídá za veškerý externí obsah příspěvku - zakázáno je také publikování screenů a videí obsahujících vulgarity (vulgární screeny ze hry patří na ticket). #
   13. Urážení a ponižování ostatních diskutujících (posuzováno individuálně) #
   14. Poškozování ostatních uživatelů (ať už pomluvami, zveřejněním údajů druhé osoby apod.) #
   15. Úmyslná mystifikace ostatních uživatelů fóra (např. záměrné sdělování chybných informací) #
   16. Opětovné vyvolávání/podporování hádek je posuzováno subjektivně, ale platí pravidlo, že zvlášť v diskuzi by měla být debata vedena seriózně, držet se faktů a zdržet se projevování osobních antipatií. „Živé debaty“ jsou více tolerovány v OFF Topicu, ale jen do určité míry. #
   17. Flame, Hoax - vědomé rozšiřování nepravdivých informací, ať už se týkají čehokoli (např. připravovaných novinek). #
   18. Backseat modding – moderování cizího tématu (nepište do cizích témat příspěvky typu: „Zamkněte to už někdo“, „Zasloužíš ban“, „Sem to nepatří“, „Hledej“, …) je považován za spam. Místo toho použijte tlačítko „Ohlásit tento příspěvek“ (Obrázek), kde případně uveďte, co vám na dotyčném tématu/komentáři vadí. #
   19. Podpis, nebo profilová fotografie, který je záměrně vytvořen k poškozování někoho, nebo obsahem bez debat nevhodným na fórum může být odměněn warnem. Dále musí podpisy splňovat speciální podmínky pro podpisy. Opakované porušování tohoto bodu, nebo odmítnutí požadavku na odstranění závadných prvků může vyústit až v trvalý ban. #
   20. Nevhodná poděkování - Je zakázáno děkovat (použitím tlačítka Obrázek) za příspěvky hanlivé, urážlivé, s rasovým nebo etnickým podtextem a také příspěvky přehnaně vulgární. V takovém případě bude vaše poděkování posuzováno stejně, jako by jste příspěvek napsali vy sami. (pozn.: v případě překliku je možno poděkování kdykoli odebrat kliknutím na Obrázek) #
   21. Nepovolená inzerce - Je zakázáno používat jakékoliv součásti fóra k prodeji ať už skutečných, nebo virtuálních předmětů nepovolenými způsoby a to obzvláště za reálnou měnu (Koruna, Euro, …). Takové chování může být na základě závažnosti (dle posouzení moderátora) trestáno od warnu až po trvalý ban. #
  10. Blokace (ban)

   1. Přímá propagace (reklamní a verbovací odkazy na jiné hry) – trvalý ban #
   2. Odkazování na stránky vedoucí k osobnímu zisku (klikačky, …) - 3denní ban + smazání příspěvku / podpisu #
   3. Obviňující témata/komentáře (máte-li důkaz, pošlete ticket) – 7denní ban, při opakování prohřešku může být až trvalý ban. #
   4. Vkládání odkazů na podvodné stránky, nebo jakákoli akce s cílem vymámit z uživatelů přihlašovací údaje je řešena trvalým banem všech herních účtů i účtů na fóru. #
   5. Podpis hrubě porušující etická pravidla, pravidla hry, nebo pravidla fóra bude okamžitě smazán a uživatel odměněn trvalým banem. #
   6. Řešení trestů a udělených blokací veřejně na fóru. K projednání uděleného trestu (ať už herního, nebo na fóru) slouží ticket. #
   7. Rozbíjení layoutu fóra (např. příliš velké objekty, nebo nekompletní BBCode) - dle závažnosti od warnu až po ban #
   8. Urážení/shazování/podrývání autority členů teamu a to i bývalých (neshody můžete s dotyčným řešit přes PM, nebo na ticketu)
    • Mezi tento tzv. „Team insult“ se samozřejmě řadí i vydávání se za člena teamu a to včetně úpravy vašich příspěvků stylem napodobujícím úpravu od moderátora.
    Hodnoceno subjektivně dle závažnosti, může být udělen až trvalý ban, nebo postih ve hře. #
   9. Zveřejnění informací, vedoucí k odhalení identity člena týmu (fotografie, osobní data), nebo veřejné spojování člena týmu s jakoukoli herní postavou. #
   10. Tvrdé vulgarity – podle závažnosti (minimálně warn + 7denní ban) #
   11. Náboženská, rasová, národnostní, nebo jiná diskriminace (minimálně warn + 7denní ban) #
   12. Nabádání k činnosti jakkoli porušující pravidla hry, fóra, nebo platné zákony ČR, případně napomáhání s takovou činností. Zakázány jsou také prosby/žádosti o tento materiál. #
   13. V případech, kdy moderátor zasáhne do dění na fóru, je uživatel povinen se jeho rozhodnutím bezvýhradně řídit a respektovat jej. Toto pravidlo se zejména vztahuje na opětovné zakládání smazaných témat, nebo příspěvků, úpravy uživatelských podpisů a názvů témat. Porušením tohoto pravidla se uživatel dopouští obcházení rozhodnutí moderátora. #
   14. :!: Jestliže se uživatel dopustí neetického, nemorálního, nebo jinak nevhodného chování, může být na základě subjektivního hodnocení moderátora potrestán i tehdy, když není pravidlo uvedeno v seznamu. #
 2. Pravidla sekce Obchod

  1. Tato sekce slouží k prodeji virtuálních předmětů. Povolena je virtuální měna YANG a SD (přes Black Market), případně nabídky formou výměny předmětu za předmět. Prodej předmětů za reálnou měnu (Koruna, Euro, …) je zakázán. #
  2. Každý uživatel má povolena maximálně 2 témata na celou sekci obchod. Je jen na něm, jak toto množství využije, ale doporučuje se pro přehlednost jedno téma pro prodej a druhé pro koupi.
   • Do tohoto limitu se nepočítají témata v podfóru Dotaz na cenu.
   • Chcete-li smazat vlastní téma, napište soukromou zprávu moderátorovi, nebo použijte toto téma.
   Nadbytečná témata budou mazána a jejich autoři potrestáni warnem, v případě opakovaného porušení pravidla banem. #
  3. Tzv. „bump“ a také dvoj-/troj- a vícenásobné příspěvky jsou v této sekci povoleny všem uživatelům s tím, že v jednom tématu je každému povoleno maximálně 5 refreshů za den. Případné multiúčty založené za účelem refreshování tématu budou tvrdě trestány.

   Respektujte přání zakladatele tématu, jestliže o váš „bump“ nestojí. Také spamování obchodních témat jakoukoliv urážlivou, nebo jinak nevhodnou tématikou může být odměněno warnem. #
  4. Je zakázáno zde nabízet jakoukoli meziserverevou výměnu (yangy za předměty/postavy na jiných serverech atd.). #
  5. Tato sekce není pro prodej a nákup herních postav. Všechna taková témata budou okamžitě a bez varování odstraněna a odměněna warnem. #
  6. Názvy témat psané velkými písmeny, nebo s opakujícími se sekvencemi znaků, které mají za účel upoutat pozornost, jsou zakázány a budou mazány, nebo přepisovány, např. „(Neumím napsat název tématu)“.
   • Povolené výjimky: ZB, BS, HG, DGA, FMS, RIB, LOCK, INT, SIL, POH, VIT, BM, WP (v množství nezbytně nutném). Plus velké písmeno v prvním slově názvu.
   • Dále jsou povoleny ustálené zkratky s velkými písmeny na začátku a konci: PvP, PvM, PvE.
   V případě opakovaného prohřešku může být smazáno celé téma, nebo uděleno varování. #
  7. Na závěr se sluší dodat, že zmíněná pravidla se aplikují jak v samotné sekci Obchod, tak i ve všech jejích podsekcích. #
 3. Pravidla sekce Nákup a prodej postav

  1. Jsou povoleny prodeje (výměny) postav pouze přes Hero Market. Jakékoliv prodeje a výměny postav bez odkazu na HM budou mazány a zakladatelé těchto témat banováni po dobu sedmi dnů. Toto se týká i jakékoli nabízené výměny, i ta je považována za prodej.
   Dále do této sekce můžete dávat i témata ohledně postav, které poptáváte (zde samozřejmě odkaz vkládat nemusíte).

   Všechny prodeje / koupě uskutečněné přes Hero Market mají podporu týmu. Tedy při jakémkoliv problému si napište ticket a můžete očekávat adekvátní řešení.
   Pokud i přes toto varování uskutečníte prodej/koupi nějakým jiným způsobem, neočekávejte od nás žádnou pomoc. Inzerce prodeje mimo server Ekura jsou zakázány a trestány. #
  2. V případě prodeje prosíme, aby jste číslo aukce uvedli i do názvu tématu, usnadní to vyhledávání. #
  3. Pravidla pro název tématu:
   • Především platí pravidla jako kdekoli na fóru.
   • Stejně jako kdekoli jinde je zakázáno psát název, nebo jeho části velkými písmeny (nejedná-li se o zavedený termín, např. „BM“)
   • V názvu tématu je zakázáno uvádět fakta, která nelze v aukčním systému ověřit - například stav expů, nebo pokrok v aktuálním biologickém úkolu.
   Pokud nesplníte tato pravidla, vystavujete se riziku smazání tématu, nebo dokonce celé aukce! #
 4. Pravidla sekce Chyby ve hře

  1. Tato část fóra je určena pro nahlášení chyb hry. Nepatří sem problémy počítače, instalace spouštění ap. pokud se to netýká hry tak, že by tato chyba byla způsobena na všech počítačích. #
  2. Tato část fóra neslouží k diskuzi uživatelů. Psaní odpovědí na schválená témata je povoleno pouze tehdy, pokud Vaše odpověď původně nahlášenou chybu nějak rozšiřuje, nebo naopak konkretizuje. #
  3. Co sem hlásit?
   • Překlepy v názvech, textech
   • Chyby systému hry
   • Nefunkční část hry
   Stručně: Pokud chyba ovlivňuje kompletně všechny hráče serveru, pak je toto fórum správné místo pro její nahlášení. #
  4. Co sem nehlásit?
   • Problém s instalací hry
   • Problém s připojením do hry, pokud se netýká komunity celkově
   • Chyby na postavě (buglé skilly, či postava = to patří na ticket)
   • Problém se získáním SD (opět patří na ticket kde bude i uvedeno hlavně odkud a jak se peníze zaslaly)
   Stručně: Pokud je chyba jen na určitém počítači nebo účtu, pak sem nepatří. Takové chyby pošlete buď na support hry, kde Vám poradí členové týmu, nebo do sekce Diskuze o hře, kde Vám mohou poradit ostatní hráči. #
  5. Pokud některé téma bude vyhodnoceno jako zbytečné (viz část „Co sem hlásit?“), bude smazáno, nebo nebude vůbec schváleno. #
  6. Pokud bude něco neřešitelného, bude na nějakou dobu téma vystaveno s odpovědí, že chybu nelze (prozatím či celkově) vyřešit. #
  7. Opravené chyby budou opět vystaveny s textem opraveno + termín uvedení do chodu (buď je oprava provedena patchem na straně klienta, či na straně serveru zpravidla při údržbě). Po opravení chyby bude téma smazáno. #
 5. Pravidla pro uživatelské podpisy

  1. Celý váš podpis by měl zabírat maximálně 714px na šířku a 250px na výšku (obrázky + popis).
   • Pokud se rozhodnete mít v popisu pouze obrázek, může mít rozměry až 714 x 250 px.
   • Pokud zvolíte nějakou kombinaci obrázků a textu, stále platí, že maximální tolerovaná výška podpisu bude 250 px.
   • Chcete-li si do podpisu umístit větší obrázek, nebo obsah překračující povolenou velikost, vložte jej do spoileru.
   :idea: Pro přeměření velikosti podpisu můžete použít pixelové pravítko. #
  2. Počet obrázků v podpisu není omezen, ale celková výška podpisu a obrázku musí splňovat předchozí bod. #
  3. Je zakázáno do podpisu přímo (tedy mimo spoiler) vkládat obrázky vytvořené převodem z videoklipu (tzv. animované gify), především pak obrázky urážlivé, nebo s jinou nevhodnou tématikou. Toto se netýká "hýbacích" podpisů, které vyznačují vaši herní postavu, ty povoleny jsou (do jisté míry únosnosti). Nalezneme-li v podpise takový obrázek, bude uživatel nejprve upozorněn, v případě neuposlechnutí, nebo opakovaného porušení lze přikročit k trestům tvrdším od varování až po trvalý ban (dle závažnosti). #
  4. Stejně jako na celém fóru je i v podpise zakázáno zveřejňovat veškeré odkazy vedoucí k osobnímu zisku a také reklamní/propagační materiály na jiné hry. #
  5. Umístí-li si uživatel do podpisu obsahově nevhodný obrázek, nebo pokud nebude uživatelův podpis splňovat podmínky, bude mu podpis upraven moderátorem tak, aby byly podmínky splněny. V případě opakovaného porušení bude uživatel varován (warn). #
  6. Bude-li podpis obsahovat elementy hrubě porušující pravidla etiky, nebo pravidla fóra, vystavuje se uživatel riziku okamžitého permanentního banu. Totéž platí pro opakované porušení pravidel podpisů. #
  7. Podpis nesmí obsahovat odkazy na webové stránky, které mají za cíl ostatní uživatele pohoršit, nebo vystrašit. Obzvláště je zakázáno uveřejňovat takto odkazy na webové stránky, které znemožňují uživateli běžnou práci s webovým prohlížečem, nebo představují riziko poškození hardware počítače, či dokonce v krajním případě zdravotní riziko pro uživatele (poškození sluchu, vyvolání epileptického záchvatu, ...). #
  8. Podpisy obsahující vulgarity, či poškozující jiné hráče nebudou taktéž tolerovány. #