Pravidla pro hru EKURA

Registrací herního účtu a přihlášením na server společnosti Sindicate Entertainment, s.r.o., souhlasíte s:

V případech, kdy dochází k rozporu mezi těmito pravidly a PP, či POOÚ, mají výhradní přednost tato pravidla. GDPR je závazné.

Členové týmu pro Ekuru (dále jen členové týmu)

GP – Game Provider / Provozovatel hry (dále jen GP)

 • nejvyšší instance
 • jeho rozhodnutí je vždy definitivní a musí být akceptováno
 • má vyhrazeno právo jakékoli změny těchto pravidel, stejně tak jako PP, či POOÚ a všech dalších ustanovení na serverech poskytovatele
 • Zastoupení: DiRoIN (ve hře pod [GP]DiRoIN, na fóru DiRoIN)

GA – Game Administrator / Administrátor hry (dále jen GA)

 • druhá nejvyšší instance
 • prioritní funkcí je udržování bezproblémového chodu serverů, vývoj hry a udržování webového portálu
 • řeší vzniklé spory, které mu jsou postoupeny ze strany LGM
 • vzniklý spor může předat k řešení GP, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí (uživatel se nemůže domáhat řešení sporu u GP)
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • zastoupení: viz Tým Ekury na internetové adrese /tym
 • v případě, kdy není v seznamu týmu uveden, je zastupován GP.

INS - Instructor / Instruktor týmu (dále jen INS)

 • prioritní funkcí je výcvik a zaučení herních moderátorů
 • pomáhá při dořešování neobvyklých a závažných situací
 • spor může předat k řešení GA
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • zastoupení: viz Tým Ekury na internetové adrese /tym
 • v případě, kdy není v seznamu týmu uveden, je zastupován GA případně GP

LGM - Lead Game Moderator / Hlavní Moderátor Hry (dále jen LGM)

 • třetí nejvyšší instance
 • prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči a rozhodnutí v případě vzniklého sporu
 • řeší vzniklé spory a je nejvyšší instancí, na kterou se hráč může odvolat
 • řeší vzniklé spory, když se hráč cítí poškozen předchozím řešením sporu GM a domáhá se dalším řízením sporu vyšších instancí
 • má vždy poslední slovo, a to bez možnosti odvolání, pokud není výhradně nutné rozhodnutí GA
 • vzniklý spor může předat k řešení GA, ale pouze na základě vlastního rozhodnutí (uživatel se nemůže domáhat řešení sporu u GA)
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • zastoupení: viz Tým Ekury na internetové adrese /tym
 • v případě, kdy není v seznamu týmu uveden, je zastupován GA případně GP

GM – Game Moderator / Moderátor hry (dále jen GM)

 • prioritní funkcí je dohled nad dodržováním pravidel hry hráči
 • pouze v možné míře řeší prvotní problém vzniklý ve hře
 • má vždy poslední slovo, pokud není výhradně nutné rozhodnutí LGM, nebo se hráč necítí jeho rozhodnutím ve sporu poškozen a nedomáhá se dalšího řízení sporu LGM
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
 • nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
 • ke každé blokaci je povinen uchovat po dobu 1 měsíce důkaz o porušení pravidel blokovaným uživatelem
 • zastoupení: viz Tým Ekury na internetové adrese /tym
 

TGM – Trial Game Moderator / Moderátor hry ve zkušební době (dále jen TGM)

 • oproti GM má pouze omezené pravomoci
 • nesmí řešit žádný spor (diskuze není spor)
 • nesmí udělit trest (blokace chatu není trest, ale výchovný prostředek), trest za něj uděluje GM (nebo vyšší instance), který případ prověří a rozhodne
 • nesmí poskytovat uživatelům ve hře jakékoli předměty, služby či jiná zvýhodnění (neplatí při návratu předmětů vyhodnocených jako ztracené, odměnách při nejrůznějších akcích - Eventy)
 • nesmí jakkoli pozitivně zasahovat do vývoje herní postavy uživatele a jakkoli tak ulehčovat její vývoj
 • nesmí generovat (Spawnovat) monstra v oblastech přístupných jakémukoli uživateli (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy)
 • nesmí jakkoli poškodit monstra, útočit na ně či je jinak upravovat (neplatí pro nejrůznější akce – Eventy, kde je jasně zřetelné, že předchozí manuální vyvolání monster je neadekvátní k síle skupiny uživatelů a samotná hra by v tomto stavu nemohla pokračovat dále)
 • zastoupení: viz Tým Ekury na internetové adrese /tym

BA – Board Administrator / Administrátor fóra (dále jen BA)

 • dbá o herní fórum
 • má pravomoci upřesňovat pravidla fóra
 • má pravomoci měnit nastavení fóra
 • zastoupení a více o postu na /forum

BM – Board Moderator / Moderátor fóra (dále jen BM)

 • dbá o herní fórum
 • zastoupení a více o postu na /forum

TBM – Trial Board Moderator / Moderátor fóra ve zkušební době (dále jen TBM)

 • dbá o herní fórum
 • zastoupení a více o postu na /forum

 

Dodatečná pravidla týmu

 • Ve hře není povinností členů týmu Ekury řešit jakýkoli spor, a pokud má uživatel zájem spor řešit, je jeho povinností využít Tiket-systém - Support (dále jen Support), který nalezne po přihlášení na webové adrese /herni_ucet/support.
 • Žádný člen týmu Ekury není povinen ve hře, ve veřejném chatu, stejně tak jako v soukromém, cechovém a při jakékoli další možnosti ve hře, kde je uživateli umožněno se vyjádřit, stejně tak jako na fóru na všech webových stránkách jakkoli souvisejících s poskytovatelem, brát na zřetel žádost o komunikaci s uživatelem. Jedná se například o žádosti typu: „GM napiš mi“, „GM PM pls“ apod..
  Záleží pouze na vůli dotyčného člena týmu, zda tuto žádost přijme a kontaktuje uživatele.
  Uživatel musí vzít v úvahu také skutečnost, kdy člen týmu i při svém svobodném rozhodnutí vyhovět uživateli, může vykonávat jinou činnost (řešit předchozí problém) a nemůže reagovat neprodleně.

Registrace / Herní účet a přístupové údaje

 • Při registraci každého herního účtu dochází k pojmenování tohoto herního účtu uživatelem
 • Pojmenování je unikátní a nesmí být obsazeno jinou registrací (o kontrolu se stará systém na webu automaticky)
 • Pro správnou registraci herního účtu je vyžadována také funkční emailová adresa
 • Na tuto adresu je následně zaslán registrační email, který obsahuje
  • Rekapitulaci registrace
  • Bezpečnostní upozornění
  • Náhodně vygenerované přístupové heslo
  • Heslo pro mazání postav pokud již nejsou potřeba (maximálně však do levelu 100)
 • Pro možnost využívání daného herního účtu je nutná aktivace účtu
  • Aktivace účtu se provádí pomocí prvního přihlášení pomocí Launcheru
  • Aktivací je tak dokázáno, že email uvedený při registraci je správný, neboť bylo získáno správné heslo
  • Pokud není provedena aktivace do 24 hodin od registrace, je účet vymazán a jeho přihlašovací jméno může být znovu použito
  • Neaktivovaným účtům nenáleží jakákoliv podpora ze strany provozovatele
 • Následné změny údajů herního účtu lze provést v nastavení herního účtu, přístupném po přihlášení pomocí správného přihlašovacího jména a hesla
  • Náhodně generované heslo je dostatečně bezpečné, ale je možno jej také změnit na libovolné v rámci pravidel.
  • Veškeré změny nastavení účtu je nutno odsouhlasit na emailové adrese, která je vedená u daného účtu, jinak nebude jejich změna provedena
  • Ztrátou přístupu k emailu proto dochází automaticky ke ztrátě nároku na daný herní účet
  • U každého měněného údaje je nutno brát v potaz bezpečnost a volit údaje tak nebyly lehce odhalitelné.
  • Za bezpečné uchování údajů si nese zodpovědnost uživatel sám.
  • Nejchoulostivější údaje, jako je přístupové heslo je uloženo v zakódované podobě a nelze jej zpětně dekódovat.
  • Jediný kdo zná jeho správnou podobu, je právoplatný uživatel herního účtu! Jedině od právoplatného uživatele je tedy možné heslo získat!
  • Jediná výjimka je registrační email, kde je ale na uživateli, aby si ochránil svou emailovou schránku nebo email vymazal.
 • V případě zapomenutí přístupového hesla je možno si nechat obnovit přístup pomocí tzv. resetu hesla.
  • Heslo nelze získat zpětně (viz výše).
  • Pro reset hesla je tedy náhodně vygenerováno heslo nové.
  • Stejně jako u ostatních změn je uživateli odeslán email s potvrzovacím odkazem.
  • Po aktivaci je heslo změněno a uživatel tak získá přístup ke svému účtu.
  • Pokud uživatel nemá přístup ke svému emailu, ztrácí tak přístup ke svému účtu.
 • Registrace více herních účtů je možná v jakémkoliv počtu, pokud není na vaši IP adresu/počítač vydána blokace.
  • Počet herních účtů ve vlastnictví jednoho uživatele tedy není limitován.
  • Pokud se hráč pokusí blokaci jakýmkoli způsobem překonat, může být herní účet uživatele bez jakéhokoliv předchozího oznámení kompletně zablokován, či dokonce smazán, bez ohledu na druh předcházejícího přestupku, tak i současného chování uživatele.
  • Pokud uživatel v posledních 12i hodinách neprovedl žádnou registraci herního účtu, ale přesto je mu znemožněna registrace herního účtu z důvodu, kdy systém vyhodnotil, že k předchozí registraci herního účtu došlo v přechozích 12i hodinách, pak je uživatel pravděpodobně účastníkem tzv. „sdílené IP adresy“ a jiný uživatel z téže IP adresy již v posledních 12i hodinách herní účet registroval. V těchto případech je nutné vyčkat otevření nové možnosti pro registraci herního účtu nebo využít jiného internetového připojení.

Herní Klient / Aktualizace hry / Aplikace třetích stran

 • Hru na serveru Ekura je možno hrát pouze s aplikací, která přistupuje ke vzdálené službě na těchto serverech (dále jen Klient).
 • Hru může uživatel využívat pouze s Klientem, který je uživateli zpřístupněn zdarma ke stažení, a to na webu / v sekci "Stažení a instalace" (horní menu).
 • Tento Klient musí být vždy aktualizovaný a spuštěný výhradně za pomoci aplikace Launcher, která je součástí Klienta, tato aplikace Launcher musí být také vždy aktuální, beze změny a v původním stavu, ve kterém byla nainstalovaná, či jinak aplikována do počítače uživatele.
 • Launcher také zajištuje aktivaci herního účtu prvním přihlášením po úspěšné registraci.
 • Pokud bude zjištěn provozovatelem jakýkoli zásah do Klienta na straně uživatele, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci. Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
 • Jakýkoli zásah do celého Klienta je tedy hrubým porušením těchto pravidel a je zakázán.
 • Je zakázáno využívat ke hře na našich serverech jakékoli podpůrné aplikace třetích stran.
 • Pokud bude zjištěno systémem provozovatele využití jakékoli takovéto aplikace, vyhodnotí systém tuto skutečnost jako neoprávněné jednání, o kterém bude učiněn záznam do registru poskytovatele.
 • Tento záznam bude vždy využíván jako směrodatný a právoplatný důkaz, dokazující neoprávněné jednání uživatele. Tento záznam neobsahuje osobní data.
 • Poskytovatel není povinen tyto záznamy zveřejňovat, ani poskytovat třetím osobám.

Vhodná pojmenování / Chování ve hře / Sdílení herních účtů

 • Ekura je MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Play Game), která umožňuje velkému počtu lidí, být ve virtuálním světě v jednu chvíli na jednom místě, a to pomocí internetu a v tomto virtuálním světě zastupovat určitou virtuální roli s vytvořenou herní postavou na daném herním účtu.
 • Tyto herní postavy je možné vytvářet s jakýmkoli pojmenováním, která však nejsou:
  • v rozporu se zákony České republiky
  • hanlivá
  • rasistická
  • urážející
  • napodobující jména osob, nebo organizací, které mají jakýkoli podíl na genocidě (zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem)
  • stejná, nebo podobná jako termíny, které jsou s genocidou v přímé souvislosti, nebo jsou s ní primárně spojovány
  • napodobující pojmenování členů týmu či jejich funkce
  • uvedené nevyjímaje různých přepisů v záměnách písmen, které by mohly ostatní hráče jakkoli mást
 • Tato zakázaná pojmenování se dále vztahují také na názvy stánků, jména cechů, pojmenování zvířat a na veškerá další pojmenování, která jsou uživateli k pojmenování přístupná.
 • Pokud bude zjištěno provozovatelem jakékoli pojmenování v rozporu s těmito pravidly, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci.
  • Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
 • Ve hře, na fóru, supportu, stejně tak jako na všech webových stránkách je přímo zakázáno a tvrdě trestáno
  • Urážení, vyhrožování jiným hráčům či strhávání pozornosti na svou osobu nemístným chováním.
  • Vulgární vyjadřování a to v jakémkoliv rozsahu, nevyjímaje různých přepisů, zkratek, hvězdičkování apod.
  • Napodobování členů týmu, rozhlašování ať již pravdivých či falešných identit a informací o členech týmu.
  • Odkazovat na jakoukoli aplikaci, tedy i hru, uvádět jakékoli webové stránky či odkazovat na jejich obsah, nebádat k nekalé činnosti, jako jsou podvody, krádeže či je jejich obsah nevhodný jako například vulgární, rasistický, urážející a jakkoli v rozporu se zákony ČR.
  • Jakkoli zasahovat do udělené blokace jiného uživatele, pokud není uživatel přímo vyzván členem týmu. Je tedy například zakázáno žádat o zrušení blokace (UnBan) jiného uživatele.
  • Spamovat (nevyžádaně a opakovaně sdělovat obsah), a to všude, kde je uživateli umožněno se vyjádřit.
  • Pokoušet se jakkoli okrást či ovlivnit uživatele, aby prováděl jakoukoliv činnost, která je v rozporu s jeho přesvědčením či znalostí hry.
  • Některé projevy jsou vždy subjektivní, a proto mají vždy rozhodující právo posoudit tento projev členové týmu.
 • Ve hře, na fóru, stejně tak jako na všech webových stránkách je přímo zakázáno a tvrdě trestáno
  • Řešit jakýkoli spor z důvodu blokace, či domáhat se řešení z důvodu neoprávněné blokace.
   • Pokud má uživatel zájem spor řešit, je jeho povinností využít Support, který nalezne na internetové adrese: /herni_ucet/support
 • Ve hře je dále přímo zakázáno a tvrdě trestáno
  • Ve hře zabíjet kteroukoli herní postavu uživatele na místech, která jsou vyhodnocena jako Respawn (znovuzrozující)
   • Tedy místa kde se herní postava uživatele může objevit ve hře po potvrzení možnosti „Restart ve městě“, či využití nabídky NPC (Non-Player Character / Postava neovládaná hráčem – dále jen NPC) postavy.
   • Na ostatních místech dané pravidlo neplatí, pokud ovšem není přímo uvedeno jinak v pravidlech pro vstup do konkrétní lokace, či místo není užíváno jako ochranná zóna.
  • Bránit herní postavě uživatele ve hře, například blokováním přístupu k NPC pomocí soukromých stánků, generováním - Spawnováním meteorů, monster a dalších objektů hry, a to v místech výskytu více herních postav, které nejsou připraveny, či schopny se bránit, tedy ve městech, či u ochranných zón.
  • Bránit uživateli ve hře úmyslným a opakovaným vyvoláním systémového hlášení, jako je nevyžádaný obchod, nabídka přátelství a veškerá další systémová hlášení, které je možné vyvolat uživatelem, pokud tak již bylo v předchozí době učiněno a tato nabídka byla odmítnuta
  • Nekomunikovat s členy týmu, pokud je k tomu postava přímo vyzvána např. pomocí soukromé zprávy
   • Neplatí v případě offline režimu, tedy v činnosti, která nevyžaduje přítomnost uživatele (jako je postávání nehnutě ve městě či prodej na stánku)
   • Pokud je evidentní, že postava je ovládána, pak musí být zřejmé, že je ovládána uživatelem (například při útočení na monstra ap.)
  • Neřídit se nařízením členy týmu, které je v souladu s pravidly hry (jiné nařízení GM udělit nemůže)
  • Na mapách, kde postava za zabití protivníka získává určité výhody, se hráči nesmějí dopouštět takzvaného "transferu", ať už v jakékoli formě. V souladu s myšlenkou fair-play je zejména zakázáno:
   • Zabíjet své vlastní postavy, ať už ovládané jednou nebo více osobami z jednoho, nebo více počítačů
   • Zabíjet postavy, ke kterým má hráč prokazatelně přístupové údaje (sdílení)
   • Zabíjet nebránící se, nebo chabě se bránící postavy na základě dohody s jejich majiteli (ať už zadarmo, nebo za úplatek)
   • Zabíjet opakovaně nebránící se, nebo chabě se bránící postavy (dle subjektivního posouzení GM)
   • Účastnit se kteréhokoli ze čtyř výše zmíněný bodů z pozice zabíjené postavy, nebo jinak k transferu napomáhat
  • Takzvaný „transfer“ (viz předchozí bod) je rovněž zakázáno provádět ve válkách cechů.
 • Sdílením herních účtů se rozumí připojení na jeden herní účet z více jak jednoho počítače, a to jedním, či více uživateli.
  • Rozlišení počítačů provádí systém na základě informací, které jsou poskytnuty Launcherem.
  • Launcher generuje unikátní označení počítače, označení neobsahuje žádná osobní data
  • Sdílení účtů je povoleno, ale uživatel tak na daném herním účtu ztrácí nárok na řešení ztrát virtuálních předmětů, herního účtu ap.
  • Při řešení sporu u herního účtu ručí vždy za daný herní účet právoplatný majitel dle e-mailu a poskytovatel nebude brát na zřetel, který uživatel ve spornou chvíli daný účet využíval.
   • Záleží na uživateli, komu tedy přístupové údaje sdělí (jako jediný je zná), ale případné následky (okradení, blokaci) si ponese sám.

Tiket systém / Support (Podpora pro řešení problémů)

 • Pro řešení sporů, problémů, konfliktů, přestupků proti pravidlům a dalších záležitostí za účelem vyrozumění (dále jen Situace), se členy týmu, je určen Support, který nalezne na internetové adrese: /herni_ucet/support
 • Při přístupu z webového rozhraní jsou automaticky předvyplněny nutné údaje
 • Nikdo jiný než právoplatný majitel daného účtu dle e-mailu, nedostane na vytvořený tiket odpověď.
 • Nelze tiketem řešit jakoukoli situaci, vzniklou na cizím herním účtu a domáhat se tak řešení situace.
 • Pokud uživatel vytvoří tiket za účelem řešení Situace, je zakázáno odeslat poté další tiket, za účelem řešení téže Situace.
  • Pokud bude zjištěno provozovatelem, že byl vytvořen tiket se shodnou situací, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci.
  • Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
 • Mezi další potřebné údaje, které je nutno uvést při vytváření tiketu, patří jméno herního účtu (LOGIN) a pokud se jedná o řešení Situace na konkrétní herní postavě, je nutné také uvést pojmenování dané herní postavy, a to v přesném znění!
  • Při výběru problému jsou informace o běžně nutných dalších informacích předvyplněny a je nutno je doplnit o správné údaje.
 • Pokud uživatel potřebuje k řešení Situace dodat důkazní obrazový záznam (dále jen Screen)
  • Je možno odeslat při vytvoření tiketu 1 screen, dále je možno k tiketu po aktivaci přidat libovolný počet screenů dle potřeby.
  • Pokud je důkazů více, je vhodné je umístit na web přístupný odkudkoliv a pouze do zprávy uvést odkazy
  • Na screenech nesmějí být provedeny jakékoli zásahy, retuše, fotomontáže, změny velikosti, ořezy ap.
  • Pro řešení je možno použít výhradně screeny ze hry a dále je nutno, aby nebyla zakryta informace o datu a čase, která je zobrazena pod minimapou.
  • Screeny musí být výhradně ve formátech JPG, BMP, GIF či PNG.
  • Tyto screeny nesmějí být pořízeny fotoaparátem, mobilem, či jiným zařízením, vytvářejícím obrazový záznam, pokud uživatel řeší tiketem situaci vzniklou přímo ve hře.
  • Pokud bude zjištěno provozovatelem, že je dodaný Screen jakkoli upraven, dojde u herního účtu, registračního e-mailu, počítače, či IP adresy, ze které došlo k přístupu na server poskytovatele, bez předchozího upozornění k blokaci.
  • Tento postih může být permanentní (trvalý) a členové týmu si vyhrazují právo na další přístup uživatele k užívání serverů a veškerých dalších služeb poskytovatele.
  • Uživatel musí dbát na co nejpřesnější a srozumitelný popis důvodu, z jakého chce vzniklou Situaci řešit.
  • Nedodržením tohoto postupu může být tiket uzavřen bez odpovědi.

Fórum hry

 • Fórum hry je nedílnou součástí aktivity hráče s možností diskutovat nad tématy věnujícími se hře.
 • Přesná specifikace pravidel je uvedena na fóru => /forum/app.php/rules
 • V případě hrubého porušení pravidel může být uživatel zablokován i bez předchozího varování.
 • V případě opakovaných přestupků proti pravidlům může být přistoupeno k blokacím herních účtů daného hráče a v krajních případech i blokování celého počítače.
 • Napomáhání obcházení blokace je stejných porušením pravidel jako předchozí důvod k blokaci.

Postihy a blokace

 • Za jakékoli přestupky proti pravidlům jsou ukládány postihy a blokace dle stanoveného interního postupu.
 • Řešení konkrétního přestupku provádí člen týmu na základě druhu přestupku, způsobu zjištění a dalších aspektech, ovlivňujících udělení patřičného postihu, či blokace, a to buď přímo ve hře, na fóru, supportu či webu.
 • Pokud je přestupek nahlášen na Supportu, je prohřešek řešen bez jakékoli účasti majitele herního účtu, který má však právo se zpětně proti udělenému postihu, či blokaci, odvolat, a to pouze přes Support, kde bude s členem týmu řešit výhradně konkrétní případ.
  • Na odvolání běží lhůta 30 dní od data blokace, po kterou má tým uchovány veškeré důkazy k blokaci
 • Tiket vytvořený s obsahem „já jsem nic neudělal“ a tikety s podobným obsahem, nejsou považovány za relevantní a takové tikety budou uzavřeny bez předchozí odpovědi.
 • Důkazní materiál k danému postihu zůstává dále vždy pouze v držení členů týmu a není povinností jej zasílat uživateli, postiženému uděleným postihem, či blokací, aby mu byl dokázán přestupek.
 • Prohřešek vždy řeší výhradně ten člen týmu, který postih, či blokaci, udělil a teprve pokud není uživatel s řešením konkrétního člena týmu spokojen a cítí se s vyřčeným řešením poškozen, může na Supportu požádat o postoupení vyšší instanci k řešení případu, tedy LGM.
  • Tuto žádost je nutné v tiketu jednoznačně uvést („S tebou to řešit nebudu, dej to někomu jinému na starost.“ není relevantní žádost o předání).
 • Pokud byl postih udělen přímo LGM (nebo vyšší instancí), nelze se již odvolat na vyšší instanci a LGM může pouze vzniklý spor předat k řešení GA, ale to výhradně na základě vlastního rozhodnutí.
 • Pokud požádáte o předání LGM a bude evidentní, že GM při řešení sporu nepochybil, či je domáhání se postoupení sporu k řešení vyšší instancí bezdůvodné, může být trest navýšen, a to z důvodu maření výkonu člena týmu.
 • Možné postihy a blokace, které se uplatňují na uživatele porušující pravidla
  • Chat Ban -> Zákaz veškeré komunikace ve hře na určitou dobu (zobrazí se časový údaj o délce blokace).
  • Odebrání bonusů -> odebrání automatického sběru peněz a rozšíření skladu.
  • Blokace účtu -> blokování konkrétního účtu (délka blokace je uvedena v nastavení účtu na webu).
  • Blokace účtů spadající pod určitý email -> stejné jako blokace účtu, ale se stejným či nižším postihem jsou postihnuty všechny účtu, spadající pod daného hráče.
  • Blokace počítače -> Launcher již nepovolí přihlášení z daného počítače na žádný herní účet.
  • Blokace IP adresy -> Blokování všech počítačů na internetové adrese.
  • Blokace rozsahu IP adresy -> Blokování všech počítačů na dané počítačové síti.
  • Blokace jsou nastaveny v ovládacím pultu pro GM tým, který sám určí velikost postihu na základě zadaných prohřešků.
  • Postihy mohou být kombinovány na základě závažnosti přestupku
 • V současné době je nastaven systém na tzv. trestné body (TB, dále jen TB).
 • Pokud nebyl v minulosti již uživateli udělen jakýkoli postih, či blokace na předchozích vytvořených herních účtech, pak každý nově vytvořený herní účet má stanovenu hodnotu TB rovnající se 0 (slovy „nule“) a uživatel tak má na daném herním účtu k dispozici veškeré zvýhodnění (bonusy), či služby.
 • Tyto TB se vždy sčítají a stav před zadáním postihu, či blokace je brán jako výchozí bod pro daný součet.
  • 1 TB – 3 TB - automatické odebrání veškerých zvýhodnění (bonusů) ve hře
  • 4 TB – 33 TB – dočasná blokace, přičemž každý TB znamená zablokování účtu na dobu 24 hodin. Zvýhodnění jsou taktéž odebrána.
  • 34 TB a více – trvalá blokace
 • Amnestie je udělována, ale ta se týká pouze vrácení bonusů ve hře
  • Malá amnestie je udělována vždy 1. kalendářní den měsíce a platí pro herní účty, které mají méně než 6 TB (0 - 5).
  • Velká amnestie je udělována vždy 1. kalendářní den měsíce a platí pro herní účty, které mají méně než 16 TB (0 - 15) a kterým nebyly během uplynulých 365 dní uděleny žádné TB.
  • TB i po amnestii zůstávají na účtu připsány

Seznam změn:

26. srpna 2021 - Přidání nové funkce v členech týmu.

6. července 2018 - Úprava zastoupení v případě, že není v dané době nikdo ve funkci.

28. května 2018 - Aktualizace hlavičky (zlepšení čitelnosti) doplnění GDPR.

30. ledna 2017 - Opraveno vysvětlení zkratky GP (nejvyšší instance). Změněno z "Game Publisher" na "Game Provider".
21. ledna 2016 - Aktualizace zastoupení v pozici GA, upřesnění pravidel pro vhodná pojmenování
11.listopadu 2015 - Odebráno omezení pro blokování IP adresy pro vytvoření účtu.

8. září 2015 - Upřesnění pravidel pro transfer ve válkách cechů.
1. června 2015 - Na počátku každého kal. měsíce je nyní udělována také Velká amnestie (pro účty 0-15 TB, které nebyly minimálně rok trestány)
5. února 2015 - Přidání nové funkce LGM a její pravomoce, upraveny pravomoce GA a GM s návazností na LGM.

27. října 2014 - Aktualizovány odkazy na PP a POOÚ, aktualizovány odkazy na Support
25. března 2014 - Doplněna informace o důkazních screenech a upravena informace o jejich vložení do tiketu.
29. ledna 2014 - Přidány odkazy na VOP a PP
11. listopadu 2014 - Upřesnění stávajících pravidel pro transfer


Poslední odebrané texty jsou pro přehlednost v textu ponechány do další úpravy, jsou však zobrazeny jako přeškrtnutý text.
Přidané informace jsou pro přehlednost podtrženy až do následující změny pravidel.

l