Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.

Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

23.06.2022 - Update

Úprava nastavení invaze na základě získaných výsledků z minulých invazí:

Nově bude vypsán seznam nejužitečnějších hrdinů včetně jejich odměn.

Zavedeno automatické odměnění hrdinů - ihned po následném přihlášení do hry po vyhlášení.

Výše odměn bude nově v rozpětí 50 - 100% podle umístění.

Oprava zákazu použití požehnání během invaze.

Opravena jedna nepřístupná pozice pro povoz.

Přepnutí většiny funkcí do automatického režimu.

Předpokládáme poslední testovací invazi v sobotu, následně bude přepnut systém do plně automatické verze.

16.06.2022

Pracujeme na napravě výpadků

Vracíme / odebíráme některé změny.

16.06.2022 - Update

Ukončení oslav - připravujeme vyhodnocení

Úpravy invaze

Snížení doby invaze - délka invaze zkrácena na 30 minut

Upraven systému spawnu výběrčích

maximálně bude přidán 1 za minutu

zvýšení jejich důležitosti (navýšení odměny)

Informativní texty / grafika

rozšíření informovanosti o invazi

rozlišení hlášení u správce bitev

periodické hlášení o napadených povozích (včetně souřadnic)

při sebrání měšce označení postavy

Postih na rychlost pohybu s měšcem

po sebrání měšce dojde k přepočtu a snížení rychlosti postavy

po odevzdání / novém načtení postavy dojde k přepočtu

Test invaze proběhne v sobotu

oprava stability jádra, která ukončila minulý test invaze

10.06.2022 - Update

Nová událost - invaze - připravujeme novinku s infomacemi.

02.06.2022 - Update

Oslavy výročí 12 let - novinku připravujeme.

V záhlaví okna nebude zobrazováno jméno účtu, pouze jméno postavy.

Soukromé zprávy zůstanou zachovány v rámci jednoho přihlášení do hry

Pokud je postava odhlášena pouze do výběru postav zprávy zůstanou zachovány.

Pokud bude ve výběru postav vybrána jiná postava, zprávy opět zůstanou zachovány.

Po odhlášení ze hry budou zprávy vymazány.

26.05.2022 - Update

Oprava možnosti zrušení hledaní pokladu s aktivním VIP.

Opravy v úkolech.

Textové korektury.

Odebrání dekoračních vater.

19.05.2022 - Údržba

Radio silence.

12.05.2022 - Update

Ukončení oslav.

05.05.2022 - Update

Opravy v čarodějnických a prvomájových oslavách.

Odstranění opomenutých spawnu kraslic a zajíců.

 

28.04.2022 - Update

Ukončení Velikonočních oslav.

Spuštění čarodějnických a prvomájových oslav.

» Archív
l