Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.

Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

26.03.2020 - Update

Oprava zobrazení při vylepšování předmětů.

Oprava neuvolněné paměti při ukončení hry.

19.03.2020 - Update

Vyhodnocení a udělení odměn za oslavy sv. Patrika

12.03.2020 - Update

Ukončení a vyhodnocení MDŽ

Spuštění oslav sv. Patrika

Oprava zobrazené potřebné úrovně pro vstup do Cidonie.

 

05.03.2020 - Update

Spuštění oslav MDŽ - viz novinka Oslavy MDŽ

 

27.02.2020 - Update

Oprava udělení odměny za tajný úkol z oslav sv. Valentýna

14.02.2020 - Patch

Oprava tajných úkolů.

13.02.2020 - Update

Valentýnské oslavy novinku připravujeme

Oprava okna hry při nemožnosti si převzít odměnu v HG z důvodu obchodu ap.

Přidání enteru na numerické klávesnici pro potvrzování voleb v některých oknech např. okno s popisem úkolů.

 

06.02.2020 - Informace

Opět nic, ale začal jsem sepisovat co vše nás čeká. První kousek již na fóru ve vývojářském pokecu #6 Přesun pozemků

Dnešní údržba a s tím spojené odstavení hry dnes v 11:00 je zrušeno!

30.01.2020 - Informace

Jedno z posledních mezidobí, kdy není (z technologických důvodů) nasazena žádná změna oprava či textová korektura ve hře.

 

09.01.2020 - Update

Ukončení zimních oslav - odebrány vločky a stromečky.

Drobné opravy chyb.

Zakázání použití proměny ze sošek ve válečných mapách.

 

» Archív
l