Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.

Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

15.04.2021 - Update

Přidána možnost plnit výzvu obdarování kraslicemi i po dokončení koledy.

Upraveny některé levitující a překážející objekty.

Přidán kvíz pro vstup do arény přežití pro prokázání znalostí hry (jako ochrana proti možným automatizovaným skriptům).

Opraveno nastavení limitu času pro odevzdání předmětů při trénování zručnosti a přeformátován text.

 

08.04.2021 - Update

Záměna textu vteřin za sekundy

Úprava velké mapy, aby nezobrazovala NPC které mají náhodné pozice.

Úprava Velikonočních oslav

možnost sebrat kraslice i bez košíku

umožněno plnit starší výzvy

umožněno plnit starší tajný úkol

umožněno použitím košíku vytáhnout kraslice (pokud není již plný)

umožněno použitím kraslice vložit ji do košíku (pokud není již plný)

zohlednění více akcí, které budou ignorovány při vypnutých oslavách

Úprava chování předmětu Kraslice

lze využít starší (které byly získány v minulých letech)

nově získané kraslice nelze stohovat

starší sestohované kraslice nelze rozdělit ani sloučit s novými

Opraveny názvy některých předmětů (překlepy)

Oprava chybějícího textu u mistra kerindorana.

Zakázání zrušení proměny při akci sběru bylin v zahrádce.

 

01.04.2021 - Update

Příprava pro zítřejší spuštění Velikonočních oslav.

Oprava použití lupy, která v některých situacích mohla způsobit pád klienta.

Přidáno zobrazení hodnoty na šeku při výběru.

Oprava u využití Tsantsy - hlášení o zvýšení hodnosti.

Oprava odebírání postihu na rychlost při vrácení čutory Octaviovi a umožnění odevzdání čutory i pokud nedošlo k dokončení úkolu.

Textové korektury.

 

25.03.2021 - Update

Úprava pro řešení kolizí událostí při předávání předmětů NPC postavám - například při vkládání suvenýrů před úpravou na vitrínku.

Zákaz použití obrněného kuřete v některých mapách.

Sběr bylinek

  • Zakázání kuliček proměny
  • Rozšíření možností nastavení (například automatická proměna)

18.03.2021 - Patch

Oprava minimapy v mapě na oslavy sv. Patrika

15.03.2021 - Update

Spuštění oslav sv. Patrika - viz novinka

Umožnení vložení síťky na motýly do skladu.

 

05.03.2021 - Update

Spouštění oslav MDŽ - viz novinka

Přidání 2 výzev, rozšíření jedné výzvy. Celkem přidány 4 nové hodnosti.

 

25.02.2021 - Update

Tržnice

  • Přidání více Yonahů na tržnici. V případě aktivace úkolu odchodu z tržnice budou na mapě blikat všichni včetně navigačních šipek.
  • Možnost založit stánek i v místech bývalých oblastí teleportace z tržnice.

Vitrína a suvenýry

  • Přidání NPC Vitrína, která přejímá práci Soona se suvenýry.
  • Posunutí Soona k domu v modré říši
  • Vyřešení problému s vkládáním suvenýrů do vitríny

Opraven seznam věcí, které požadoval Makamito při trénování zručnosti

  • Některé předměty vlivem překlepu odkazovaly na neexistující předměty, nebo předměty které nelze ve hře získat.

18.02.2021 - Update

Odstavení a vyhodnocení oslav sv. Valentýna.

 

Úprava tržnice

Teleportace na tržnici bude nově proveden na náhodnou pozici v mapě.

Teleportace z tržnice bude prováděna u NPC Yonah.

V rámci lepší orientace bude nad yonahem blikat šipka po celou dobu pobytu v tržnici.

Mapové podklady byly aktualizovány (odebrány prvky teleportačních bran).

 

Seznam předmětů, které může Makamito vyžadovat pro trénování schopnosti Zručnost byl upraven.

 

Odebráno omezení úrovně postavy pro opětovné plnění úkolu Duch Kerindorana po dokončení všech základních 13 úrovní.

 

Oprava nevložení všech předmětů do soukromého stánku při jeho založení.

12.02.2021 - Update

Spuštění Valentýnských oslav.

Přepracování dialogu u rozvodu.

 

» Archív
l