Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.

Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

17.05.2024 - Update

Oprava útoku u ducha plamene.

Odebrání vater z map.

Textové korektury.

16.05.2024 - Update

Přepracování válečných ochranných zón ve válkách říší

Každá říše má svou ochranou zónu, která chrání postavy před napadením.

V zóně lze bezpečně používat podpůrná kouzla a to jak na sebe i na ostatní postavy.

Použití útoku a útočných kouzel kdekoliv v mapě včetně ochranné zóně způsobí, že postava nebude po dobu 10s chráněna ani v zóně.

Drobné úpravy v mapách válek říší

Pro odzkoušení ochraných zón upraveny válečné mapy.

Poskytují více prostoru k výstupu z ochraných zón.

Snižují zadní stěny pro lepší přizpůsobení pohledu.

Oprava použití VIP pečeti u karmy na P2+.

Odebrání hlášení pokud se mění bonus říši či cechu na pouhých pár sekund - nemá vliv na funkci.

Úprava detekce počtu dokončených úkolů ve výzkumu meteorů pro provedení rituálu.

Oprava popisku trénování karmy dle aktuálního nastavení.

Upravena výměna karem za CB.

Rozšířena detekce úrovně + doplněna zelená esence.

Cena se bude lišit podle typu esence.

Zlatá - 20 CB.

Stříbrná - 40 CB.

Modrá - 60 CB.

Zelená - 240 CB.

Snížena cena prstenu pomsty na 10 CB.

 

*Prověřujeme nefunkčnost kouzla ducha plamene.

09.05.2024 - Update

Rozšíření a úpravy tréninku karmy podle návrhu uvedeného ve vývojářském deníku.

Oprava spawnování meteorů.

Zákaz předání / zahození / prodej ve stánku košťat, která jsou použitá.

Po skončení blokace je možno se rovnou na účet přihlásit.

Oprava zóny v ohnivé zemi.

Textové korektury v popisech předmětů / dialogových oknech.

02.05.2024 - Update

Korekce času u schopností Aura života a Dračí srdce

Vzhledem k délce sesílání kouzla (2s) změna výpočtu délky působení kouzla.

Z délky 0,15 - 6s na 3,15 - 6s.

Oprava pozice NPC Dopis v mapě Ugorohu.

Úprava hlídání spawnování meteorů po dobu čarodějnických oslav - při rychlém spamování použití předmětů pro seslání meteoru mohlo dojít k přetížení a špatnému vyhodnocení pozice májky.

Odebrání nevyužívaných NPC z map.

Úpravy otázek, které se změnily nebo nejsou jednoznačné u entariánského úkolu a arény přežití.

Rozlišení čekací doby pro opakování úkolu podle počtu špatných odpovědí.

Postupné rušení starých předmětů, které již nemají využití.

28.4.2024 - Update

Oprava zobrazení časů májek na vývěsní tabuli.

Oprava spawnování meteorů.

Oprava klikací zóny u vatry.

Úprava některých NPC, aby nebyla upálena fragmentem temnoty.

Voucher na 1 den VIP na-poprve-jako-paja-akorat-ze-ne

27.04.2024 - Update

Oprava zobrazení časů májek na vývěsní tabuli.

Oprava spawnování meteorů.

Oprava teleportování do  Ugorohu z CH 2 - 4.

25.04.2024 - Update

Dodatečné úpravy jarních oslav

Opravy nahlášených chyb.

Úprava logiky odchodu z mapy.

Znemožnění pěstování mrkve po ukončení oslav.

Proměna věnečku po ukončení oslav.

Doplnění informací ve výzkumu meteorů, pokud není možno umístit na zem jaderity - blokování objekty ap.

Aktualizace oslav pálení čarodějnic a prvního máje.

Změny budou představeny v novince.

18.04.2024 - Update

Příprava pro automatické ukončení jarních oslav - odebrání spawnu zajíčků z běžných map.

Zjednodušení herních procesů - zjednodušen systému vstupu do SD2

Odebráním zbytečných propustek, které se nakupují u Chuk-Sal.

VIP premium zaručuje stále vstup zdarma.

Nebo je možno použít propustku od obchodnice.

Případně zaplatit poplatek za vstup přímo u Chuk-Sala.

Vrámci balancování hry byly provedeny následující úpravy na schopnostech postav:

Aura života:

Snížený čas aktivního využívání schopnosti z max 15 na max 4,5s.

Snížení doby postihu na rychlost pohybu z max 30 na max 9s

Zvýšení hodnoty postihu na rychlost pohybu - z 25 na 33.

Dračí srdce:

Snížený čas aktivního využívání schopnosti z max 21 na max 6s.

Snížení doby postihu na rychlost pohybu z max 22,5 na max 9s

Zvýšení hodnoty postihu na rychlost pohybu - z 25 na 33.

Zrušit kouzlo:

Přepracovaný vzorec účinku.

Přeřazení do fyzických kouzel.

Využívá jak fyzický tak i magický útok zbraně.

Negativní efekt kouzla je možno vyléčit pomocí schopností a předmětů označených jako odstraňuje negativní efekty.

U některých schopností s časovým spouštěním bonusů snížen čas nabíjení.

Bojové zuření - z max 198s na 30s

Aura meče - z max 105s na 30s

Našlapování polehoučku - z max 75s na 20s

Duch plamene - z max 88s na 20s

11.04.2024 - Update

Úpravy generací

Přidání volby pro shovívavost bohů při rituálu generací

Cena shovívavosti je nastavena na 2 000 000 000.

Shovívaví bohové chtějí pouze polovinu předmětů (zaokrouhlení nahoru).

Pokud bude použita VIP pečeť na nový výběr, bude shovívavost zachována.

Shovívavost lze zvolit pouze při úvodním dialogu, nelze aktivovat dodatečně.

Přidán nový lektvar pro snížení požadavků na získání ingredience dračího elixíru.

Lektvar lze použít na dané NPC kdykoliv (když může hráč získat ingredienci).

Lektvar sníží nutné počty pouze u daného NPC na polovinu (zaokrouhlení nahoru).

Pokud bude následně použita VIP pečeť jsou použité lektvary u NPC zapomenuty.

Lze použít více lektvarů na jedno NPC.

Mírně upraven dialog v generacích.

Výzkum meteorů

Opraveno chybné zobrazení počtů orchidejí u rekapitulace.

Oprava časování akcí.

Při minulé aktualizaci se vrátila změna v repozitáři, došlo tak k rozhození časovaní.

Nicméně ani opravené schéma časovaní nebylo vhodné proto bude nově nastaveno takto:

Při prvotním výzkumu prvních 24 meteorů čekání jeden den od započtení hledání vzorků (beze změny).

Minimálně až 1 hodinu pokud jsou vzorky hledány déle než jeden den.

Při dokončení kola bude čekání na odměnu prodlouženo o dalších 24 hodin (beze změny).

Po vybrání odměny je prodloužen čekací čas o maximálně 23 hodin a 45 minut pro další kolo výzkumu (beze změny).

Naproti tomu při rekapitulaci kola bude odpověď od biologa do jedné hodiny.

A po vybrání odměny se čas prodlouží jen o 8 hodin.

Čekání po výběru odměny lze přeskočit VIP pečetí (beze změny).

Jen je vylepšena detekce přeskočitelnosti - není nutný relog postavy mezi udělení odměny a použitím VIP pečeti.

Oprava úkolu se zajíčky

Oprava zdvojeného okna

Udělení výzvy i za prvního zachráněného zajíčka.

Možnost přesunout světelný kámen do skladu.

Odebrání přebytečných dialogů.

Textové korektury.

07.04.2024 - Patch

Grafická aktualizace osady Dongji.

» Archív
l