Seznam událostí na Ekuře 

Válka říší a následná invaze

Válka říší započíná každý den mimo pondělí vždy v 18:45 hlášením o přípravě Válečného tažení a patnáctiminutové přípravě. Hráči, kteří se chtějí Válečného tažení zúčastnit a splňují podmínky vstupu, se pomocí NPC Správce bitev. Ten se nalézá na náměstí v každém městě. V 19:00 je umožněn vstup do válečné mapy pomocí NPC Duch krále.

 

Válka probíhá na některé z válečných map. Zde je povolen boj proti libovolnému protivníkovi z cizí říše. Zabitím nepřítele získá herní postava několik CB (Císařské body) a také říše získá 1 bod. Válka je automaticky ukončena po 20:00 ohlášením konce války. Během několika minut je následně vyhodnocen průběh války a vítězové jsou odměněni.

 

Dále je přidělen speciální bonus, vyšší šance na vylepšení předmětů, pro všechny říše a to na základě součtu všech bodů z války říší a součtu bodů minulých válek a dosažení 100 000 bodů. Po dosažení bonusu se součty bodů nulují a začíná počítání znovu.

Během války jsou na válečné mapě k dispozici Obchodnice a Teleportér pro dokoupení zásob či odchod z Války říší.

 

Po některých válkách je umožněno vítězné říši provést invazi. Do invaze je možno vstoupit u Správce bitev. Invaze probíhá v prvních městech pouze na prvním kanále. Během ní není možno vstát na místě a nasednutí na zvířata je omezeno 1x za 10 sekund.

 

V rámci invaze je možno poškodit a tím v časových intervalech získat měšce. Ty obsahují daně dané říše. Dále je možno měšce získat zabitím výběrčích daní. Měšce jsou vázány magickou mocí, a tak není možno se s nimi teleportovat a samy zmizí po novém přihlášení. Pokud měšce doručíte špionovi, budou přidány do pokladnice útočící říše.

Každá invaze je vyhodnocena a nejlepší hráči jsou odměněni ponecháním si části zcizených daní.

V invazi je možno získat jak CB tak je umožněno pokračovat v plnění zasvěcení. Získané CB jsou doplněny do statistiky války říší.

 

 

Velký výlov

V této soutěži spolu soupeří tři říše o to, která z nich ve vymezeném časovém úseku (45 minut) vyloví nejvíce ryb. Každá ryba je hodnocena určitým množstvím bodů podle její obtížnosti. Za každou rybu ulovenou v rámci soutěže obdrží jednotlivec Tajemnou truhlu. Dvě nejlepší říše po ukončení soutěže získají odměnu ve formě bonusu na 24 hodin.

Soutěž probíhá každé pondělí od 19:00 do 19:45 hodin.
Začátek soutěže je vždy ohlášen s 15-minutovým předstihem.
Do soutěže je každý rybář zařazen automaticky.
Účastnit se je možné z kterékoli herní lokace a kanálu bez omezení.
Případní narušitelé soutěže budou teleportováni do svých hlavních měst.

 

 

Aréna přežití

V této aréně se sejde 25 hrdinů a hrdinek všech říší, kteří se společnými silami pokusí porazit postupně 30 vln nepřátelských monster a poté závěrečného bosse. Pokud se podaří arénu vyčistit do časového limitu, obdrží všichni zúčastnění odměnu ve formě Certifikátu přeživšího, který je nutný pro tvorbu převleků, vzhledů a očarování magickými formulemi.

Aréna je spuštěna každý den v 9:55, 17:55, 20:55 a také od pátku do neděle ve 14:55 pro prvních 25 hrdinů s úrovní 65 a více.
Spuštění arény je vždy ohlášeno s 15-minutovým předstihem.
Vstup je možný přes NPC Strážce arény (na tržnici) po úspěšném odpovězení na malý kvíz.
V aréně je možné po smrti svou postavu oživit použitím Svatého grálu (IS). To však lze udělat nejvýše každých 5 kol.
Každý hráč smí mít v aréně pouze jednu postavu.

 

 

Soutěž „OX“

Vědomostní soutěž, kdy odpovídáte na otázky ANO (přejdete na pole O) nebo NE (přejdete na pole X). Za každou správně zodpovězenou otázku dostáváte menší dárek. Čím dále v soutěži postoupíte, tím lepší je i odměna. Špatná odpověď na zadanou otázku Vás vyřazuje ze soutěže. Maximálně je položeno 20 otázek. Minimální level pro vstup do soutěže je 50 a podmínkou neodebrané bonusy účtu.

Každý hráč smí mít v soutěži jednu postavu. Je zakázáno se účastnit soutěže z více postav současně.

 

 

Soutěž Hledej 3 vlajky“

Na některých herních mapách se nacházejí NPC ve formě žluté, modré a červené vlajky. Úkolem hráčů (nebo cechů) je tyto tři vlajky nalézt a kliknout na ně (tím se zaznamená jejich nalezení). Nejrychlejší hráč (cech), který je nalezne všechny, je odměněn a celé herní kolo soutěže je ukončeno. Pokud vlajky naleznou členové cechu společně, je celý cech odměněn dočasným bonusem). Soutěž je vyhlášena zpravidla každou neděli v 16:00. přičemž její začátek je vždy ohlášen a také se v průběhu soutěže zobrazují informace o jejím spuštění (při relogu). Stav soutěže můžete kdykoli zjistit po kliknutí na městskou tabuli.

NPC vlajek se nezobrazují na minimapě, je tedy nutno se dobře rozhlížet, aby byly nalezeny.

Vlajky se nalézají na běžně dostupných mapách, které nejsou výrazně omezeny vstupem.
Pokud soutěžíte jako celý cech, rozdělte se! Není nutné, aby klikal jeden hráč na všechny vlajky.

Přečtěte si související novinku - /novinky/1216

 

 

Soutěž „Steeplechase“

Jedná se o závod, ve kterém proti sobě soutěží jednotlivci o to, kdo jako první doběhne od startovní vlajky k cílovému bodu (případně proběhne všemi cílovými body). Závod začíná po ohlášení místa konání, přičemž soutěžící si musí stoupnout do vyznačených kruhů kolem vlajky vlastní barvy (shinsoo = červená, chunjo = žlutá, jinno = modrá).

Po startu jsou všechny postavy proměněny a je odpočítáno 60 sekund, po kterých je možné vyběhnout. Na každý z cílových bodů je třeba kliknout myší, aby zmizelo označení na mapě. Hodnotné ceny jsou připraveny pro první tři hráče z každé říše, všem účastníkům, kteří soutěž dokončí do 30 minut, pak přísluší cena útěchy.


V soutěži nelze použít pergameny návratu, ani jiné formy teleportace.
V soutěží není možno použít koně ani jiné jezdecké zvíře.
Je zakázáno napadat a zabíjet herní postavy, stojící ve startovním kruhu a na dohled od něj.

Rovněž je zakázáno napadat a zabíjet soutěžící postavy na dohled od mostů a cílových sloupů. 
Každý hráč smí mít v soutěži jednu postavu. Je zakázáno se účastnit soutěže z více postav současně.

 

UPOZORNĚNÍ: Steeplechase je drsný event a nikde není zaručeno, že postava doběhne od startu až do cíle. Kromě rychlých nohou tedy doporučujeme zapojit do akce i mozek.

 

 

Soutěž „Sběr bylin“

V této automatizované soutěži proti sobě soutěží jednotlivci o to, kdo sesbírá co nejvíce bylin v lesíku babky kořenářky.

Soutěž začíná oznámením a následným vstup do speciální oblasti, do které Vás vpustí Aranyo.

Délka soutěže, úroveň postavy i maximální počet soutěžících je omezen. Také je možné, že pro soutěž bude postava proměněna v příšeru či libovolné NPC.

Sebrané bylinky:

nezapočítávají se do denního limitu sběru bylin ze země

počítají se do trénovaní herbaření

zůstávají v inventáři i po skončení soutěže

 

 

Soutěž „Nejlepší rybář“

V této automatizované soutěži proti sobě soutěží jednotlivci o to, kdo vyloví ryby v co největší bodové hodnotě.

Soutěž začíná oznámením a následným vstupem do speciální oblasti, do které Vás vpustí Rybář.

Délka soutěže, úroveň postavy i maximální počet soutěžících je omezen.

Každá chycená ryba má své bodové hodnocení dle obtížnosti.

Po soutěži zůstávají úlovky v inventáři.Soutěž „Zmrtvýchvstání“

V této, původně hallowenské, soutěži mají hráči za úkol sesbírat části již nežijícího monstra. 15 minut před zahájením soutěže hráče upozorní oznámení. Po zahájení Zmrtvýchvstání se na různých mapách objeví pět truhel, které účastníci budou hledat. V truhlách se nachází některé části těla monstra. Ty hráči sesbírají a odevzdají k jejich „slepení“. Konec soutěže nastane ve chvíli, kdy prvních 5 hráčů nalezne všechny části. Slepit části je nutné co nejdříve, jinak uhnijí. Po konečné fázi slepení u správného NPC se správnými ingrediencemi je hráč odměněn oživeným monstrem na 14 dní.

l