Systém Hodností

Hodnosti jsou speciálním druhem ocenění, které má hráč umístěno vedle jména své postavy. Každý hráč si může vybrat, jestli chce mít ve hře zobrazovány hodnosti textové (starý způsob), nebo grafické. Hodnosti na našem serveru se dělí na tři základní typy:
1. Hodnost za PvP činnost (boj proti hráčům)

2. Hodnost za PvM činnost (boj proti příšerám)

 

3. Hodnost za splněnou výzvu (všechny činnosti ve hře)

Hodnost se nastavuje pomocí okna výzev, kterou naleznete pod klávesou 'o'.

PvP Hodnost

Tento druh ocenění postavy lze získat zabíjením hráčů z cizí říše ve speciálních mapách. Jednou z těchto map je Kolonie Cidonia. Pro vstup do této mapy je nutno mít již nějaké CB (Císařské body), které hráč získal z minulých bojů či válek říší.
Zabitím nepřítele (hráče jiné říše) obdrží postava CB. Výše bodů je určena podle rozdílu levelů obou postav. Zabitý nepřítel o císařské body přijde. Ve válkách říší získá hráč za zabití nepřítele méně bodů, výhodou ale je, že v případě smrti o žádné CB nepřijde.
Ve statistikách je vždy viditelný stav CB hráčů. Statistiky se aktualizují každou hodinu. V posledním sloupci nazvaném +/- je pak zobrazen stav rozdílový. Rozdílový stav je při údržbě použit pro rozhodování, komu náleží pro nadcházející období PvP hodnost.
Hodnost je po přepočtu přidělena 41 nejvýznamějším hráčům každé říše, kteří dosáhli nejvyššího nárustu CB za minulé období a zároveň v jeho průběhu nepřestoupili do jiné říše. Nejprve je udělena speciální hodnost krále, kterou získá hráč, který splní tvrdá kritéria a porazí v nich své protivníky. Nejlepší hráč každé říše (který není zároveň zvolen králem) podle počtu CB poté získá hodnost Vojevůdce. Další 3 hráči získají hodnost Generála. 6 hráčů získá hodnost Rytíře. Nakonec 30 hráčů získá nejnižší hodnost Pěšáka. Celkem je tedy odměněno 123 hráčů všech 3 říší.

Pokud by bylo zjištěno podvádění při získávání CB, jsou aktéři tohoto jednání potrestáni.

PěšákRytířGenerálVojevůdceKrál
Pěšák Rytíř Generál Vojevůdce Král

Výhody za Hodnost PvP

 • Možnost si 1x týdně vybrat u Velitele žold za svou pomoc říši
 • Prodloužení maximální možné délky pobytu ve Swampu a to následovně:
  • Král získá vstup na 600 minut,
  • Vojevůdce získá vstup na 240 minut,
  • Generál získá vstup na 200 minut,
  • Rytíř získá vstup na 160 minut,
  • Pěšák získá vstup na 120 minut,
  • oproti standardní délce vstupu 90 minut.
 • PvP hodnost lze využít k jednomu bezplatnému vstupu do Haegeronu denně
 • Při volbě bonusů za válku říší má postava s PvP hodností všší hodnotu hlasu
 • Postava s PvP hodností má možnost pořádat tréninky na monstrech (viz Královský systém)
 • Získané CB lze využít k nákupu bonusových předmětů u NPC Strážce města
 • Z královského titulu navíc vyplývá celá řádka dalších výhod.

PvM Hodnost

Tento druh ocenění hráč získává postupně za plnění rozličných činností ve hře. Jsou jimi například postup na vyšší úroveň, plnění úkolů, trénování schopností, poražení bossů a mnoho dalších. Každá tato činnost hráči připíše určité množství bodů, jejichž stav je zobrazen jako pruh věhlasu zobrazený pod aktuální hodnotou zdraví a many. Tento stav se každý den automaticky snižuje a je tak potřeba v případě, že jej chce hráč udržet, vyvíjet činnosti ve hře, které věhlas posilují. Podle množství věhlasu jsou rozlišovány tyto PvM hodnosti (od nejnižší po nejvyšší): Hraničář, Dobrodruh, Bojovník, Dobyvatel.

HraničářDobrodruhBojovníkDobyvatel
Dobrodruh Hraničář Bojovník Dobyvatel

Výhody za Hodnost PvM

 • Rozšířené možnosti teleportace u NPC Teleportér
 • Vyšší šance na zdařilou výrobu tavenin v cechovních pecích
 • Vyšší zisk BZK při plnění Loveckých úkolů
 • Až dva volné vstupy do Haegeronu denně (dle výše hodnosti)
 • Po vyčerpání volných vstupů do lokace Haegeron možnost vstoupit za cenu snížení hodnosti
 • Vyšší odměny za plnění Knih misí
 • Prodloužení pobytu ve Swampu o 10 minut za každý stupeň PvM hodnosti

Hodnost za výzvy

Výzvy jsou speciální úkoly ve hře, jejiž plněním lze získat možnost se odlišit od ostatních hráčů speciální ikonou u jména. Ve hře lze zobrazit postup u výzev stisknutím klávesy 'O'. Výzvy jsou členěny do několika kategorií pro lepší orientaci. Jejich splněním hráč nezíská žádné další výhody ve hře. Ikony jsou pouze grafické.

Seznam výzev

Čudlař (1/3)
Aktivity
Základní hodnost pro rybáře
Vylov alespoň 100 ryb z vody.
Rybníkář (2/3)
Aktivity
Vyšší hodnost pro rybáře
Vylov alespoň 1.000 ryb z vody.
Rybář (3/3)
Aktivity
Nejvyšší hodnost pro rybáře
Vylov alespoň 10.000 ryb z vody.

Štístko (1/1)
Aktivity
Tři přání ti nesplní, ale budeš se moci nazývat štístkem.
Vylov z vody úspěšně zlatou rybku.

Porybný (1/1)
Aktivity
Označení skutečného rekordmana
Vylov jakoukoliv rekordní rybu, kterou se zapíšeš na tabuli slávy.

Kopáč (1/3)
Aktivity
Základní hodnost kopáče rud
Nakopej alespoň 100x úspěšně libovolnou rudu.
Horníček (2/3)
Aktivity
Vyšší hodnost kopáče rud
Nakopej alespoň 1.000x úspěšně libovolnou rudu.
Horník (3/3)
Aktivity
Nejvyšší hodnost kopáče rud
Nakopej alespoň 10.000x úspěšně libovolnou rudu.

Postrach (1/1)
PvP výzvy
Rok na výsluní slávy za námi
Získej v 52 libovolných týdnech libovolnou vojenskou hodnost.

Strážný (1/1)
PvP výzvy
Rok ve službě královské grady
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Pěšák.

Šlechtic (1/1)
PvP výzvy
Rok ve službě královské grady
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Rytíř.

Generál vojska (1/1)
PvP výzvy
Tvrdý rok ve velení královské grady
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Generál.

Velitel vojsk (1/1)
PvP výzvy
Tvrdý rok ve vedení královské grady
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Vojevůdce.

Císař (1/1)
PvP výzvy
Staň se králem králů.
Získej v 12 libovolných týdnech funkci krále říše.

Snaživec při výlovu (1/3)
Události
Začátečník v události Velký výlov
Získej při Velkém výlovu 1.000 bodů pro svou říši.
Pokročilý při výlovu (2/3)
Události
Pokročilý v události Velký výlov
Získej při Velkém výlovu 2.500 bodů pro svou říši.
Profík při výlovu (3/3)
Události
Profík v události Velký výlov
Získej při Velkém výlovu 10.000 bodů pro svou říši.

Duch Vánoc (1/5)
Události
Zúčastni se vánočních událostí.
Splň některý z vánočních úkolů.
Velký duch vánoc (2/5)
Události
Zúčastni se více vánočních událostí.
Splň 5x některý z vánočních úkolů.
Ježíškův pomocník (3/5)
Události
Zúčastni se ještě více vánočních událostí.
Splň 10x některý z vánočních úkolů.
Větší Ježíškův pomocník (4/5)
Události
Zúčastni se ještě více vánočních událostí.
Splň 25x některý z vánočních úkolů.
Tradice (5/5)
Události
Další desítka vánočních úkolů.
Splň 35x některý z vánočních úkolů.

Účastník Steeplechase (1/6)
Události
Vyzkoušení závodu
Dokonči alespoň jeden závod Steeplechase.
Pravidelný závodník (2/6)
Události
Trénink dělá mistra i v závodech.
Dokonči alespoň 10 závodů Steeplechase.
Mistr závodník (3/6)
Události
Skutečný mistr v závodech
Dokonči alespoň 50 závodů Steeplechase.
TopTen (4/6)
Události
Nejde jen o účast, je to závod.
Umísti se do 10. místa v závodě Steeplechase.
Jeden z vítězů (5/6)
Události
Poraz závodníky své říše.
Vyhrej závody alespoň ve své říši.
Vítěz vítězů (6/6)
Události
Poraz všechny závodníky.
Vyhrej závody a poraz závodníky všech říší.

Soutěžící v OX (1/3)
Události
Nauč se spoustu nových věcí.
Zodpověz správně 50 otázek a projdi přes 10. kolo v OX kvízu.
Pravidelný soutěžící OX (2/3)
Události
Získej další úspěchy v kvízu OX.
Zodpověz správně 250 otázek a projdi přes 15. kolo v OX kvízu.
Všeználek (3/3)
Události
Nauč se vše, co je potřeba.
Zodpověz 1.000 otázek v OX kvízu a projdi i přes poslední 20. kolo.

Započni boj za říši (1/3)
PvP výzvy
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
V minimálně 10 válkách říší zabij 500 protivníků.
Pokročilý boj za říši (2/3)
PvP výzvy
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
V minimálně 50 válkách říší pobij 2.000 protivníků.
Mistr boje za říši (3/3)
PvP výzvy
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
V minimálně 150 válkách říší pobij 6.000 protivníků.

Mladý detektiv (1/3)
Události
Staň se detektivem.
V soutěži „Hledání 3 vlajek“ nalezni alespoň 10 vlajek.
Pokročilý detektiv (2/3)
Události
Rozvíjej pátračské schopnosti.
V soutěži nalezni alespoň 30 vlajek a v jednom kole soutěže alespoň dvě.
Sherlock Holmes (3/3)
Události
Staň se mistrem v hledání.
V soutěži nalezni alespoň 50 vlajek a v jednom kole nalezni všechny tři.

Svatebčan (1/1)
Události
Poblahopřej novomanželům.
Zúčastni se libovolného svatebního obřadu.

Hledač bossů (1/3)
PvM výzvy
Najdi a zabij nějakého bosse.
Zabij 20 bossů úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec bossů (2/3)
PvM výzvy
Najdi a eliminuj několik bossů.
Zabij 100 bossů úměrně úrovni tvé postavy.
Zabiják bossů (3/3)
PvM výzvy
Najdi a zlikviduj hordy bossů.
Zabij 1.000 bossů úměrně úrovni tvé postavy.

Pomocník při úklidu (1/3)
PvM výzvy
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Znič postupně 100 meteorů úměrně úrovni tvé postavy.
Ochránce země (2/3)
PvM výzvy
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Znič postupně 250 meteorů úměrně úrovni tvé postavy.
Zachránce oblohy (3/3)
PvM výzvy
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Znič postupně 1.500 meteorů úměrně úrovni tvé postavy.

Učedník krotitele (1/3)
PvM výzvy
Osedlej úspěšně jezdecké zvíře.
Osedlej postupně 25 jezdeckých zvířat.
Krotitel (2/3)
PvM výzvy
Prokaž svou zkušenost při krocení zvěře.
Osedlej postupně 100 jezdeckých zvířat.
Učitel krotitelů (3/3)
PvM výzvy
Staň se mistrem v krocení zvěře.
Osedlej postupně 200 jezdeckých zvířat.

Ošatka bylin (1/3)
Aktivity
Nasbírej ze země ošatku bylinek.
Seber ze země 150 kusů bylinek.
Košík bylin (2/3)
Aktivity
Nasbírej ze země košík bylinek.
Seber ze země 450 kusů bylinek.
Nůše bylin (3/3)
Aktivity
Staň se mistrem a naplň celou nůši.
Seber ze země 900 kusů bylinek.

Zahradníček (1/3)
Aktivity
Zajisti bylinky na horší časy.
Vypěstuj na zahrádce 3.000 bylinek.
Pěstitel (2/3)
Aktivity
Zajisti bylinky pro celou říši.
Vypěstuj na zahrádce 50.000 bylinek.
Babka kořenářka (3/3)
Aktivity
Vypěstuj zásoby bylinek pro celý svět.
Vypěstuj na zahrádce 150.000 bylinek.

Obchodníček (1/4)
Aktivity
Začni plnit královskou pokladnu.
Odveď do královské pokladny 100 milionů Yangů.
Obchodník (2/4)
Aktivity
Doplň královskou pokladnu.
Odveď do královské pokladny 1 miliardu Yangů.
Plátce daní (3/4)
Aktivity
Ještě více odevzdaných daní
Odveď do královské pokladny 10 miliard Yangů.
Plnič královské pokladny (4/4)
Aktivity
Staň se oporou pokladny.
Odveď do královské pokladny 100 miliard Yangů.

Průmkař začátečník (1/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 40% průměrnou škodu.
Pokročilý průmkař (2/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 45% průměrnou škodu.
Mistr průmky (3/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 50% průměrnou škodu.

Schopkař začátečník (1/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 15% poškození schopností.
Pokročilý schopkař (2/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 17% poškození schopností.
Mistr schopky (3/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 19% poškození schopností.

Cestovatel (1/1)
Vývoj postavy
Vydej se do exilu.
Změň svou domovskou říši a staň se cestovatelem.

Unisex (1/1)
Vývoj postavy
Nejsi si jistý svým pohlavím? Změň jej.
Změn alespoň jednou pohlaví své postavy.

Začátečník v úkolech (1/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči 100 náhodných úkolů z knih misí.
Pokročilý úkolář (2/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči 500 náhodných úkolů z knih misí.
Mistr úkolář (3/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči 2.000 náhodných úkolů z knih misí.
Bláznivý úkolář (4/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči neskutečných 10.000 náhodných úkolů z knih misí.

Žvanil (1/1)
Aktivity
Žvanil říše ve veřejném volání
Napiš 25.000 zpráv do veřejného volání.

Zkouška výroby (1/3)
Aktivity
Zkus něco vyrobit.
Vytvoř alespoň jeden předmět v okně kombinace.
Práce šlechtí (2/3)
Aktivity
Vytvoř více předmětů.
Vytvoř alespoň 1.000 předmětů v okně kombinace.
Mistr výroby (3/3)
Aktivity
Vytvoř ještě více předmětů.
Vytvoř alespoň 50.000 předmětů v okně kombinace.

Půtkař (1/3)
PvP výzvy
Obhaj svou čest v souboji jeden na jednoho.
Vyhrej 100 soubojů s úctyhodnými protivníky.
Potyčkář (2/3)
PvP výzvy
Projev svůj talent v osobních soubojích.
Vyhrej 250 soubojů s úctyhodnými protivníky.
Duelista (3/3)
PvP výzvy
Ovládni souboje jeden na jednoho.
Vyhrej 1000 soubojů s úctyhodnými protivníky.

Stánkař (1/3)
Aktivity
Občas něco prodej.
Prodávej 24 hodin v soukromém stánku.
Šmelinář (2/3)
Aktivity
Dokaž, že se na trhu neztratíš.
Prodávej alespoň 10 dní.
Kšeftman (3/3)
Aktivity
Dokážeš prodat i eskymákovi led.
Prodávej alespoň 50 dní a nocí.

Stopař zvěře (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny zvířat.
Zabij 10.000 zvířat úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec zvěře (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny zvířat a využij své znalosti.
Zabij 100.000 zvířat úměrně úrovni tvé postavy.
Postrach zvěře (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 zvířat úměrně úrovni tvé postavy.

Stopař nemrtvých (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny nemrtvých.
Zabij 10.000 nemrtvých úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec nemrtvých (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny nemrtvých a využij své znalosti.
Zabij 100.000 nemrtvýc úměrně úrovni tvé postavyh.
Postrach nemrtvých (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 nemrtvých úměrně úrovni tvé postavy.

Stopař ďáblů (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny ďáblů.
Zabij 10.000 ďáblů úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec ďáblů (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny ďáblů a využij své znalosti.
Zabij 100.000 ďáblů úměrně úrovni tvé postavy.
Postrach ďáblů (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 ďáblů úměrně úrovni tvé postavy.

Stopař humanoidů (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny humanoidů.
Zabij 10.000 humanoidů úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec humanoidů (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny humanoidů a využij své znalosti.
Zabij 100.000 humanoidů úměrně úrovni tvé postavy.
Postrach humanoidů (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 humanoidů úměrně úrovni tvé postavy.

Stopař orků (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny orků.
Zabij 10.000 orků úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec orků (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny orků a využij své znalosti.
Zabij 100.000 orků úměrně úrovni tvé postavy.
Postrach orků (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 orků úměrně úrovni tvé postavy.

Stopař ezoteriků (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny ezoteriků.
Zabij 10.000 ezoteriků úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec ezoteriků (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny ezoteriků a využij své znalosti.
Zabij 100.000 ezoteriků úměrně úrovni tvé postavy.
Postrach ezoteriků (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 ezoteriků úměrně úrovni tvé postavy.

Stopař ještěrů (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny ještěrů.
Zabij 10.000 ještěrů úměrně úrovni tvé postavy.
Lovec ještěrů (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny ještěrů a využij své znalosti.
Zabij 100.000 ještěrů úměrně úrovni tvé postavy.
Postrach ještěrů (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 ještěrů úměrně úrovni tvé postavy.

Vajíčko (1/5)
Události
Získej ozdobu velikonočního vajíčka.
Pomoz alespoň 2x s roznosem kraslic.
Kraslice (2/5)
Události
Získej ozdobu kraslice.
Pomoz alespoň 9x s roznosem kraslic.
Magická kraslice (3/5)
Události
Získej ozdobu magické kraslice.
Pomoz alespoň 25x s roznosem kraslic.
Pomlázka (4/5)
Události
Získej ozdobu v podobě pomlázky.
Pomoz alespoň 50x s roznosem kraslic.
Nazaretský kříž (5/5)
Události
Získej Nazaretský kříž.
Pomoz alespoň 75x s roznosem kraslic.

Postrach králů (1/4)
PvP výzvy
Troufneš si na krále? Dokaž to.
Zabij ve válce 10x krále libovolné nepřátelské říše.
Zabiják králů (2/4)
PvP výzvy
Žádný král před tebou není v bezpečí.
Zabij ve válce 75x krále libovolné nepřátelské říše.
Napoleon Bonaparte (3/4)
PvP výzvy
Na tvou hlavu vypsali králové tučnou odměnu.
Zabij ve válce 150x krále libovolné nepřátelské říše.
Lepší než Agamemnón (4/4)
PvP výzvy
Králové před tebou padnou na kolena.
Jako král zabij v jedné válce oba tvé oponenty.

Stopa v ohni (1/5)
Události
Zanechej stopu v ohnivé zemi pomocí magické dýně.
Polož v ohnivé zemi 1 magickou dýni.
Podpis v ohni (2/5)
Události
Podepiš se v ohnivé zemi pomocí několika magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 10 magických dýní.
Ozdobit ohnivku (3/5)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 50 magických dýní.
Halloween 2017 (4/5)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 100 magických dýní.
Halloween 2018 (5/5)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 150 magických dýní.

Malý státní znak (1/4)
Události
Získej odměnu za složení státního znaku.
Získej alespoň jednu odměnu za sestavení statního znaku.
Velký státní znak (2/4)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 25 odměn za sestavaní státních znaků.
Řád bíleho lva (3/4)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 50 odměn za sestavaní státních znaků.
Znak ČS (4/4)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 75 odměn za sestavaní státních znaků.

Selský rozum přítomen (1/2)
Události
Dokončené hledání.
Splněny všechny tajné úkoly.
Selský rozum přítomen (2/2)
Události
Dokončené hledání.
Jsi první, kdo splnil všechny tajné úkoly.

Malý gambler (1/3)
Události
Příště lépe zvolit čísla.
Uhádnuta alespoň 4 čísla v loterii.
Větší gambler (2/3)
Události
Jen jedno číslo scházelo.
Uhádnuto alespoň 5 čísel v loterii.
Gambler gamblerů (3/3)
Události
Vítěz v loterii nalezen.
Uhádnuto všech 6 čísel v loterii.

Slavič MDŽ (1/5)
Události
Prokaž Manene svou laskavost.
Získej u Manene alespoň 50 bodů pro svou říši.
Soucítitel se švadlenami (2/5)
Události
Prokaž Manene ještě více laskavosti.
Získej u Manene alespoň 350 bodů pro svou říši.
Manenina pomocná síla (3/5)
Události
Manene se na tebe již začíná spoléhat.
Získej u Manene alespoň 5.000 bodů pro svou říši.
Manenina spása (4/5)
Události
Jsi Manenina spása! Dodej další materiál.
Získej u Manene alespoň 10.000 bodů pro svou říši.
Manenin nástupce (5/5)
Události
Jsi Manenin nástupce! Dodej další materiál.
Získej u Manene alespoň 25.000 bodů pro svou říši.

Taneček (1/1)
Události
Bereš oslavy sv. Patrika vážně.
Dokončena tajná výzva.

Bludiště poraženo (1/2)
Události
Bludiště úspěště proběhnuto.
Při oslavě sv. Patrika úspěšně proběhnuto bludiště.
Na bedně (2/2)
Události
Hlasuj pro složitější bludiště.
Při oslavě sv. Patrika jsi porazil bludiště jako jeden z nejrychlejších.

Zajíček (1/3)
Události
Odevzdej každý den Velikonočních oslav
alespoň jednu kraslici Velikonočnímu zajíci.
Zlatý zajíček (2/3)
Události
Odevzdej každý den Velikonočních oslav
alespoň jednu kraslici Velikonočnímu zajíci.
Kuřátko (3/3)
Události
Získej nějaké kuřátko.
Odevzdej kraslici zajíci.

Hexakodex (1/1)
Události
Získej tajemný hexakodex.
Získej jednou denně stránku hexakodexu a slož jej.

Pitva (1/2)
Události
Pomoz biologovi s výzkumem čarodějnic.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic.
Plný výzkum (2/2)
Události
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic 6x.

1. Máj (1/1)
Události
Prožil jsi příběh prvního máje.
Tajný úkol dokončen.

7. dobrých skutků (1/3)
Události
Pomoz nalézt ztracené hračky.
Nalezni 7 ztracených hraček.
Opáčko (2/3)
Události
Pomoz znovu nalézt ztracené hračky.
Nalezni znovu 7 ztracených hraček.
Opáčko opáčka (3/3)
Události
Pomoz znovu nalézt ztracené hračky.
Nalezni znovu 7 ztracených hraček.

Veteranus (1/3)
Události
Prokaž svou odvahu císaři.
Dokonči 5x zkoušku přežití v aréně.
Secundus palus (2/3)
Události
Prokaž svou odvahu císaři.
Dokonči 30x zkoušku přežití v aréně.
Primus palus (3/3)
Události
Prokaž svou odvahu císaři.
Dokonči 100x zkoušku přežití v aréně.

Zamilovaní (1/2)
Události
Zničte valentýnský totem.
Manželé musí zničit jeden valentýnský totem.
Amor (2/2)
Události
Zničte více valentýnských totemů.
Manželé musí zničit deset valentýnských totemů.

Zachránce zajíčků (1/3)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň 3 zajíčky.
Zachránce miláčků (2/3)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň 13 zajíčků.
Zachránce miláčků (3/3)
Události
Vrať další zajíčky Yu-Rang.
Zachraň celkem 33 zajíčků.

Dušičky (1/1)
Události
Ucti památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.
Ucti alepoň 7 krát památku zesnulým.

Svatomartinská husa (1/1)
Události
Pomoz upést husu.
Upeč s Octaviem nějakou husu.

Jedno kolo (1/4)
Události
Zúčastni se alespoň jednoho kola.
Buď u zničení 32 prokletých sněhuláků.
Jednou denně (2/4)
Události
Zúčastni se v průměru alespoň jednou denně.
Buď u zničení 112 prokletých sněhuláků.
Magické číslo (3/4)
Události
Zúčastni se ďábelského počtu.
Buď u zničení 666 prokletých sněhuláků.
Pokoř nemožné (4/4)
Události
Tohle dokončíš asi až za rok.
Buď u zničení 1111 prokletých sněhuláků.

Ozdob stromeček (1/2)
Události
Ozdob alespoň jeden denně.
Ozdob si 14 stromečků v ledové zemi.
Ozdob jich více (2/2)
Události
Ozdob co nejvíce stromečků.
Ozdob alespoň 60 stromečků v ledové zemi.

Sběr květin (1/1)
Události
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Posbírej alespoň 88 květin.

Kotlík (1/2)
Události
Zapoj se do rozbití kotlíku.
Pomoz rozbít alespoň 7 kotlíků.
Leprikón (2/2)
Události
Za každý den hladovky jeden kotlík.
Pomoz rozbít 40 kotlíků.

l