Systém Hodností

Hodnosti jsou speciálním druhem ocenění, které má hráč umístěno vedle jména své postavy. Každý hráč si může vybrat, jestli chce mít ve hře zobrazovány hodnosti textové (starý způsob), nebo grafické. Hodnosti se dělí na tři základní typy:
1. Hodnost za PvP činnost (boj proti hráčům)

2. Hodnost za PvM činnost (boj proti příšerám)

 

3. Hodnost za splněnou výzvu (různé činnosti ve hře)

Hodnost se nastavuje pomocí okna výzev, kterou naleznete pod klávesou 'o'.

PvP Hodnost

Tento druh ocenění postavy lze získat zabíjením hráčů z cizí říše ve speciálních mapách. Zabitím nepřítele (hráče jiné říše) obdrží postava CB (císařské body). Jejich výše je určena nastavením dané mapy.
Ve statistikách je viditelný u hráčů stav CB. Statistiky se aktualizují každou hodinu. Kde poslední sloupec nazvaný +/- je zobrazen stav rozdílový. Rozdílový stav se na počátku týdne využívá pro rozhodování, komu náleží pro nadcházející období PvP hodnosti a kdo se stane na další období králem.
Hodnost je po přepočtu přidělena 41 nejvýznamějším hráčům každé říše, kteří dosáhli nejvyššího nárustu CB za minulé období a zároveň v jeho průběhu nepřestoupili do jiné říše. Nejprve je udělena speciální hodnost krále, kterou získá hráč, který splní tvrdá kritéria. Nejlepší hráč každé říše (který není zároveň zvolen králem) podle počtu CB poté získá hodnost Vojevůdce. Další 3 hráči získají hodnost Generála. 6 hráčů získá hodnost Rytíře. Nakonec 30 hráčů získá nejnižší hodnost Pěšáka. Celkem je tedy odměněno 123 hráčů všech 3 říší.

Pokud by bylo zjištěno podvádění při získávání CB, jsou aktéři tohoto jednání potrestáni.

Pěšák Rytíř Generál Vojevůdce Král
Pěšák Rytíř Generál Vojevůdce Král

Výhody za Hodnost PvP

 • Možnost si 1x týdně vybrat u Velitele žold za svou pomoc říši
 • Prodloužení maximální možné délky pobytu ve Swampu a to následovně:
  • Král získá vstup na 600 minut,
  • Vojevůdce získá vstup na 240 minut,
  • Generál získá vstup na 200 minut,
  • Rytíř získá vstup na 160 minut,
  • Pěšák získá vstup na 120 minut,
  • oproti standardní délce vstupu 90 minut.
 • PvP hodnost lze využít k jednomu bezplatnému vstupu do Haegeronu denně
 • Při volbě bonusů za válku říší má postava s PvP hodností všší hodnotu hlasu
 • Získané CB lze využít k nákupu bonusových předmětů u NPC Strážce města
 • Z královského titulu navíc vyplývá celá řádka dalších výhod.

PvM Hodnost

Tento druh ocenění hráč získává postupně za plnění rozličných činností ve hře. Jsou jimi například postup na vyšší úroveň, plnění úkolů, trénování schopností, poražení bossů a mnoho dalších. Každá tato činnost hráči připíše určité množství bodů, jejichž stav je zobrazen jako pruh věhlasu zobrazený pod aktuální hodnotou zdraví a many. Tento stav se každý den automaticky snižuje a je tak potřeba v případě, že jej chce hráč udržet, vyvíjet činnosti ve hře, které věhlas posilují. Podle množství věhlasu jsou rozlišovány tyto PvM hodnosti (od nejnižší po nejvyšší): Hraničář, Dobrodruh, Bojovník, Dobyvatel.

Hraničář Dobrodruh Bojovník Dobyvatel
Dobrodruh Hraničář Bojovník Dobyvatel

Výhody za Hodnost PvM

 • Rozšířené možnosti teleportace u NPC Teleportér
 • Vyšší šance na zdařilou výrobu tavenin v cechovních pecích
 • Vyšší zisk BZK při plnění Loveckých úkolů
 • Až dva volné vstupy do Haegeronu denně (dle výše hodnosti)
 • Po vyčerpání volných vstupů do lokace Haegeron možnost vstoupit za cenu snížení hodnosti
 • Vyšší odměny za plnění Knih misí
 • Prodloužení pobytu ve Swampu o 10 minut za každý stupeň PvM hodnosti

Hodnost za výzvy

Výzvy jsou speciální úkoly ve hře, jejiž plněním lze získat možnost se odlišit od ostatních hráčů speciální ikonou u jména. Ve hře lze zobrazit postup u výzev stisknutím klávesy 'O'. Výzvy jsou členěny do několika kategorií pro lepší orientaci. Jejich splněním hráč nezíská žádné další výhody ve hře. Ikony jsou pouze grafické.

Seznam výzev

Čudlař (1/3) - [Aktivity]
Základní hodnost pro rybáře.
Rybníkář (2/3) - [Aktivity]
Vyšší hodnost pro rybáře.
Rybář (3/3) - [Aktivity]
Nejvyšší hodnost pro rybáře.

Štístko (1/1) - [Aktivity]
Tři přání ti nesplní, ale budeš se moci nazývat štístkem.

Porybný (1/1) - [Aktivity]
Označení skutečného rekordmana.

Kopáč (1/3) - [Aktivity]
Základní hodnost kopáče rud.
Horníček (2/3) - [Aktivity]
Vyšší hodnost kopáče rud.
Horník (3/3) - [Aktivity]
Nejvyšší hodnost kopáče rud.

Postrach (1/1) - [PvP výzvy]
Rok na výsluní slávy za námi.

Strážný (1/1) - [PvP výzvy]
Rok ve službě královské gardy.

Šlechtic (1/1) - [PvP výzvy]
Rok ve službě královské gardy.

Generál vojska (1/1) - [PvP výzvy]
Tvrdý rok ve velení královské gardy.

Velitel vojsk (1/1) - [PvP výzvy]
Tvrdý rok ve vedení královské gardy.

Císař (1/1) - [PvP výzvy]
Staň se králem králů.

Snaživec při výlovu (1/3) - [Události - obecné]
Začátečník v události Velký výlov.
Pokročilý při výlovu (2/3) - [Události - obecné]
Pokročilý v události Velký výlov.
Profík při výlovu (3/3) - [Události - obecné]
Profík v události Velký výlov.

Duch Vánoc (1/9) - [Události - adventní]
Zúčastni se vánočních událostí.
Velký duch vánoc (2/9) - [Události - adventní]
Zúčastni se více vánočních událostí.
Ježíškův pomocník (3/9) - [Události - adventní]
Zúčastni se ještě více vánočních událostí.
Větší Ježíškův pomocník (4/9) - [Události - adventní]
Zúčastni se ještě více vánočních událostí.
Tradice (5/9) - [Události - adventní]
Další desítka vánočních úkolů.
Pořád dokola (6/9) - [Události - adventní]
Tentokráte 15 úkolů.
Aspoň půl adventu (7/9) - [Události - adventní]
Splň dalších 12 úkolů.
Perníček (8/9) - [Události - adventní]
Splň dalších 12 úkolů.
Perníček (9/9) - [Události - adventní]
Splň dalších 12 úkolů.

Účastník Steeplechase (1/6) - [Události - obecné]
Vyzkoušení závodu.
Pravidelný závodník (2/6) - [Události - obecné]
Trénink dělá mistra i v závodech.
Mistr závodník (3/6) - [Události - obecné]
Skutečný mistr v závodech.
TopTen (4/6) - [Události - obecné]
Nejde jen o účast, je to závod.
Jeden z vítězů (5/6) - [Události - obecné]
Poraz závodníky své říše.
Vítěz vítězů (6/6) - [Události - obecné]
Poraz všechny závodníky.

Soutěžící v OX (1/3) - [Události - obecné]
Nauč se spoustu nových věcí.
Pravidelný soutěžící OX (2/3) - [Události - obecné]
Získej další úspěchy v kvízu OX.
Všeználek (3/3) - [Události - obecné]
Nauč se vše, co je potřeba.

Započni boj za říši (1/3) - [PvP výzvy]
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
Pokročilý boj za říši (2/3) - [PvP výzvy]
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
Mistr boje za říši (3/3) - [PvP výzvy]
Bojuj za svou říši ve válkách říší.

Mladý detektiv (1/3) - [Události - obecné]
Staň se detektivem.
Pokročilý detektiv (2/3) - [Události - obecné]
Rozvíjej pátračské schopnosti.
Sherlock Holmes (3/3) - [Události - obecné]
Staň se mistrem v hledání.

Svatebčan (1/1) - [Události - obecné]
Poblahopřej novomanželům.

Hledač bossů (1/3) - [PvM výzvy]
Najdi a zabij nějakého bosse.
Lovec bossů (2/3) - [PvM výzvy]
Najdi a eliminuj několik bossů.
Zabiják bossů (3/3) - [PvM výzvy]
Najdi a zlikviduj hordy bossů.

Pomocník při úklidu (1/3) - [PvM výzvy]
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Ochránce země (2/3) - [PvM výzvy]
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Zachránce oblohy (3/3) - [PvM výzvy]
Najdi a znič meteory spadlé na zem.

Učedník krotitele (1/3) - [PvM výzvy]
Osedlej úspěšně jezdecké zvíře.
Krotitel (2/3) - [PvM výzvy]
Prokaž svou zkušenost při krocení zvěře.
Učitel krotitelů (3/3) - [PvM výzvy]
Staň se mistrem v krocení zvěře.

Ošatka bylin (1/3) - [Aktivity]
Nasbírej ze země ošatku bylinek.
Košík bylin (2/3) - [Aktivity]
Nasbírej ze země košík bylinek.
Nůše bylin (3/3) - [Aktivity]
Staň se mistrem a naplň celou nůši.

Zahradníček (1/3) - [Aktivity]
Zajisti bylinky na horší časy.
Pěstitel (2/3) - [Aktivity]
Zajisti bylinky pro celou říši.
Babka kořenářka (3/3) - [Aktivity]
Vypěstuj zásoby bylinek pro celý svět.

Obchodníček (1/4) - [Aktivity]
Začni plnit královskou pokladnu.
Obchodník (2/4) - [Aktivity]
Doplň královskou pokladnu.
Plátce daní (3/4) - [Aktivity]
Ještě více odevzdaných daní
Plnič královské pokladny (4/4) - [Aktivity]
Staň se oporou pokladny.

Průmkař začátečník (1/3) - [Aktivity]
Štěstěna je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Pokročilý průmkař (2/3) - [Aktivity]
Štěstěna je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Mistr průmky (3/3) - [Aktivity]
Štěstěna je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.

Schopkař začátečník (1/3) - [Aktivity]
Štěstěna je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Pokročilý schopkař (2/3) - [Aktivity]
Štěstěna je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Mistr schopky (3/3) - [Aktivity]
Štěstěna je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.

Cestovatel (1/1) - [Vývoj postavy]
Vydej se do exilu.

Unisex (1/1) - [Vývoj postavy]
Nejsi si jistý svým pohlavím? Změň jej.

Začátečník v úkolech (1/4) - [Aktivity]
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Pokročilý úkolář (2/4) - [Aktivity]
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Mistr úkolář (3/4) - [Aktivity]
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Bláznivý úkolář (4/4) - [Aktivity]
Plň úkoly zapsané v knihách misí.

Žvanil (1/1) - [Aktivity]
Žvanil říše ve veřejném volání

Zkouška výroby (1/3) - [Aktivity]
Zkus něco vyrobit.
Práce šlechtí (2/3) - [Aktivity]
Vytvoř více předmětů.
Mistr výroby (3/3) - [Aktivity]
Vytvoř ještě více předmětů.

Půtkař (1/3) - [PvP výzvy]
Obhaj svou čest v souboji jeden na jednoho.
Potyčkář (2/3) - [PvP výzvy]
Projev svůj talent v osobních soubojích.
Duelista (3/3) - [PvP výzvy]
Ovládni souboje jeden na jednoho.

Stánkař (1/3) - [Aktivity]
Občas něco prodej.
Šmelinář (2/3) - [Aktivity]
Dokaž, že se na trhu neztratíš.
Kšeftman (3/3) - [Aktivity]
Dokážeš prodat i eskymákovi led.

Stopař zvěře (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny zvířat.
Lovec zvěře (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny zvířat a využij své znalosti.
Postrach zvěře (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Stopař nemrtvých (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny nemrtvých.
Lovec nemrtvých (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny nemrtvých a využij své znalosti.
Postrach nemrtvých (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Stopař ďáblů (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny ďáblů.
Lovec ďáblů (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny ďáblů a využij své znalosti.
Postrach ďáblů (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Stopař humanoidů (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny humanoidů.
Lovec humanoidů (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny humanoidů a využij své znalosti.
Postrach humanoidů (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Stopař orků (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny orků.
Lovec orků (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny orků a využij své znalosti.
Postrach orků (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Stopař ezoteriků (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny ezoteriků.
Lovec ezoteriků (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny ezoteriků a využij své znalosti.
Postrach ezoteriků (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Stopař ještěrů (1/3) - [PvM výzvy]
Stopuj a pozoruj slabiny ještěrů.
Lovec ještěrů (2/3) - [PvM výzvy]
Hledej slabiny ještěrů a využij své znalosti.
Postrach ještěrů (3/3) - [PvM výzvy]
Využij nabité znalosti k získání trofeje.

Vajíčko (1/6) - [Události - jarní]
Získej ozdobu velikonočního vajíčka.
Kraslice (2/6) - [Události - jarní]
Získej ozdobu kraslice.
Magická kraslice (3/6) - [Události - jarní]
Získej ozdobu magické kraslice.
Pomlázka (4/6) - [Události - jarní]
Získej ozdobu v podobě pomlázky.
Nazaretský kříž (5/6) - [Události - jarní]
Získej Nazaretský kříž.
Obdaruj známé (6/6) - [Události - jarní]
Obdaruj staré známé kraslicemi.

Postrach králů (1/4) - [PvP výzvy]
Troufneš si na krále? Dokaž to.
Zabiják králů (2/4) - [PvP výzvy]
Žádný král před tebou není v bezpečí.
Napoleon Bonaparte (3/4) - [PvP výzvy]
Na tvou hlavu vypsali králové tučnou odměnu.
Lepší než Agamemnón (4/4) - [PvP výzvy]
Králové před tebou padnou na kolena.

Stopa v ohni (1/8) - [Události - podzimní]
Zanechej stopu v ohnivé zemi pomocí magické dýně.
Podpis v ohni (2/8) - [Události - podzimní]
Podepiš se v ohnivé zemi několika magickými dýněmi.
Ozdobit ohnivku (3/8) - [Události - podzimní]
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Halloween 2017 (4/8) - [Události - podzimní]
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Halloween 2018 (5/8) - [Události - podzimní]
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Halloween 2019 (6/8) - [Události - podzimní]
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Halloween 2020 (7/8) - [Události - podzimní]
Vyzdob opět ohnivou zemi.
Halloween 2021 (8/8) - [Události - podzimní]
Vyzdob opět ohnivou zemi.

Malý státní znak (1/6) - [Události - podzimní]
Získej odměnu za složení státního znaku.
Velký státní znak (2/6) - [Události - podzimní]
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Řád bíleho lva (3/6) - [Události - podzimní]
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Znak ČS (4/6) - [Události - podzimní]
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Busta TGM (5/6) - [Události - podzimní]
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Znak ČSR (6/6) - [Události - podzimní]
Získej více odměn za skládání státních znaků.

Selský rozum přítomen (1/2) - [Události - adventní]
Dokončené hledání.
Selský rozum přítomen (2/2) - [Události - adventní]
Dokončené hledání.

Malý gambler (1/3) - [Události - obecné]
Může být lépe.
Větší gambler (2/3) - [Události - obecné]
Skoro to vyšlo.
Gambler gamblerů (3/3) - [Události - obecné]
Vítěz v loterii nalezen.

Slavič MDŽ (1/6) - [Události - jarní]
Prokaž Manene svou laskavost.
Soucítitel se švadlenami (2/6) - [Události - jarní]
Prokaž Manene ještě více laskavosti.
Manenina pomocná síla (3/6) - [Události - jarní]
Manene se na tebe již začíná spoléhat.
Manenina spása (4/6) - [Události - jarní]
Jsi Manenina spása! Dodej další materiál.
Manenin nástupce (5/6) - [Události - jarní]
Jsi Manenin nástupce! Dodej další materiál.
Stříbrná jehla (6/6) - [Události - jarní]
Získej stříbrnou jehlici.

Taneček (1/1) - [Události - jarní]
Bereš oslavy sv. Patrika vážně.

Bludiště poraženo (1/3) - [Události - jarní]
Bludiště úspěště proběhnuto.
Na bedně (2/3) - [Události - jarní]
Hlasuj pro složitější bludiště.
Hatrick (3/3) - [Události - jarní]
Získej hatrick při probíhání bludiště.

Zajíček (1/3) - [Události - jarní]
Odevzdej každý den Velikonočních oslav
Zatý zajíček (2/3) - [Události - jarní]
Odevzdej každý den Velikonočních oslav
Kuřátko (3/3) - [Události - jarní]
Získej nějaké kuřátko.

Hexakodex (1/1) - [Události - jarní]
Získej tajemný hexakodex.

Pitva (1/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s výzkumem čarodějnic.
Plný výzkum (2/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Další výzkum (3/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Pokročilý výzkum (4/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Mistrovský výzkum (5/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s výzkumem.
Perfektní výzkum (6/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s výzkumem.
Mistr výzkumu (7/7) - [Události - jarní]
Pomoz biologovi s výzkumem.

1. Máj (1/1) - [Události - jarní]
Prožil jsi příběh prvního máje.

Veteranus (1/3) - [Události - obecné]
Prokaž svou odvahu císaři.
Secundus palus (2/3) - [Události - obecné]
Prokaž svou odvahu císaři.
Primus palus (3/3) - [Události - obecné]
Prokaž svou odvahu císaři.

Zamilovaní (1/6) - [Události - jarní]
Znič totemy zamilovaných.
Amor (2/6) - [Události - jarní]
Znič více totemů zamilovaných.
Srdíčka (3/6) - [Události - jarní]
Znič více totemů zamilovaných.
Srdíčka (4/6) - [Události - jarní]
Znič více totemů zamilovaných.
Kouřové srdce (5/6) - [Události - jarní]
Znič více totemů zamilovaných.
Plyšový medvídek (6/6) - [Události - jarní]
Znič více totemů zamilovaných.

Zachránce zajíčků (1/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.
Zachránce miláčků (2/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.
Zachránce miláčků (3/8) - [Události - jarní]
Vrať další zajíčky majitelce.
Ochránce všeho živého (4/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.
Ochránce všeho živého (5/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.
Ochránce všeho živého (6/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.
Ochránce všeho živého (7/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.
Poslední záchrana (8/8) - [Události - jarní]
Vrať zajíčky majitelce.

Dušičky (1/3) - [Události - podzimní]
Ucti památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.
Dušičky (2/3) - [Události - podzimní]
Ucti památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.
Dušičky (3/3) - [Události - podzimní]
Ucti opět památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.

Svatomartinská husa (1/5) - [Události - adventní]
Upeč si svatomartinskou husu.
Svatomartinská husa (2/5) - [Události - adventní]
Upeč si svatomartinskou husu.
Kačenka (3/5) - [Události - adventní]
Upeč si další husu.
Kačenka (4/5) - [Události - adventní]
Upeč si další husu.
Tajemný brk (5/5) - [Události - adventní]
Upeč si další husu.

Jedno kolo (1/8) - [Události - adventní]
Zúčastni se alespoň jednoho kola.
Jednou denně (2/8) - [Události - adventní]
Zúčastni se v průměru alespoň jednou denně.
Magické číslo (3/8) - [Události - adventní]
Zúčastni se ďábelského počtu.
Pokoř nemožné (4/8) - [Události - adventní]
Tohle dokončíš asi až za rok.
Nemožné skutečností (5/8) - [Události - adventní]
Nesplnitelné? Kdeže.
Víc jich už být nemůže (6/8) - [Události - adventní]
Dokud bude existovat sníh, budou.
A zase ti sněhuláci (7/8) - [Události - adventní]
Lehčí než loni.
Grand finále (8/8) - [Události - adventní]
Závěrečná úroveň.

Ozdob stromeček (1/4) - [Události - adventní]
Ozdob alespoň jeden denně.
Ozdob jich více (2/4) - [Události - adventní]
Ozdob co nejvíce stromečků.
Ozdob jich více (3/4) - [Události - adventní]
Ozdob co nejvíce stromečků.
Adventní výzdoba (4/4) - [Události - adventní]
Ozdob co nejvíce stromečků.

Sběr květin (1/4) - [Události - jarní]
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Sběr květin (2/4) - [Události - jarní]
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Sběr květin (3/4) - [Události - jarní]
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Sběr květin (4/4) - [Události - jarní]
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.

Kotlík (1/6) - [Události - jarní]
Zapoj se do rozbití kotlíku.
Leprikón (2/6) - [Události - jarní]
Za každý den hladovky jeden kotlík.
Kotlík s duhou (3/6) - [Události - jarní]
Další rok a další hladovka.
Botička (4/6) - [Události - jarní]
Vyzuj leprikóna z bot.
Leprikón (5/6) - [Události - jarní]
Další leprikón okraden.
Mistr Leprikón (6/6) - [Události - jarní]
Další leprikón okraden.

Soutěž na fóru (1/3) - [Aktivity]
Zúčastni se několika soutěží a vyhrej.
Soutěže na fóru (2/3) - [Aktivity]
Zúčastni se soutěží a vyhrávej.
Machr na soutěže (3/3) - [Aktivity]
Zúčastni se soutěží a vyhrávej.

Velikonoční sběrač (1/5) - [Události - jarní]
Vrať Velikonočnímu zajíci naplněný košík kraslic.
Velikonoční mistr sběru (2/5) - [Události - jarní]
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.
Velikonoční velmistr sběru (3/5) - [Události - jarní]
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.
Perfektní mistr sběru (4/5) - [Události - jarní]
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.
Perfektní velmistr sběru (5/5) - [Události - jarní]
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.

Ničitel velikonočních vajec (1/5) - [Události - jarní]
S pomocí pomlázky najdi a znič Velikonoční vejce.
Buldozer velikonočních meteorů (2/5) - [Události - jarní]
Najdi a znič další Velikonoční vejce.
Louskáček vajíček (3/5) - [Události - jarní]
Najdi a znič další Velikonoční vejce.
Louskáček překonán (4/5) - [Události - jarní]
Najdi a znič další Velikonoční vejce.
Louskáček překonán (5/5) - [Události - jarní]
Najdi a znič další Velikonoční vejce.

Kovboj (1/5) - [Události - jarní]
Jako správný kovboj.
Šerif (2/5) - [Události - jarní]
Jako správný šerif.
Lovec košťat (3/5) - [Události - jarní]
Nebuď koště a chyt si koště.
Lovec košťat (4/5) - [Události - jarní]
Chce to lepší dopravní prostředek.
Neodlétnou (5/5) - [Události - jarní]
Pochytej co nejvíce košťat.

Krotitel duší (1/3) - [Události - podzimní]
Staň se výrazným krotitelem duší.
Krotitel duší pokračuje (2/3) - [Události - podzimní]
Staň se výrazným krotitelem duší.
Krotitel duší profesionál (3/3) - [Události - podzimní]
Staň se profesionálním krotitelem duší.

Motýl (1/2) - [Události - jarní]
Udělej radost 5. ženám.
Nádherný motýl (2/2) - [Události - jarní]
Udělej radost 13. ženám.

Tucet piv (1/4) - [Události - jarní]
Uvař tucet piv.
Hektolitr piv (2/4) - [Události - jarní]
Uvař hektolitr piv.
Další hektolitr (3/4) - [Události - jarní]
Uvař další hektolitr piv.
Další várka piv (4/4) - [Události - jarní]
Uvař dalších 150 piv.

Česká vlajka (1/2) - [Události - podzimní]
Získej odzknak české vlajky
Česká vlajka (2/2) - [Události - podzimní]
Získej českou vlající vlajku

Slovenská vlajka (1/2) - [Události - podzimní]
Získej odzknak slovenské vlajky
Slovenská vlajka (2/2) - [Události - podzimní]
Získej slovenskou vlající vlajku

Lampión (1/2) - [Události - podzimní]
Každý den ucti památku vypuštěním lampiónu.
Lampión II. (2/2) - [Události - podzimní]
Každý den ucti památku vypuštěním lampiónu.

Hadobijec (1/3) - [Události - jarní]
Sniž populaci hadů.
Velký hadobijec (2/3) - [Události - jarní]
Sniž populaci hadů.
Pokročilý hadobijec (3/3) - [Události - jarní]
Sniž populaci hadů.

Další zakázka. (1/3) - [Události - jarní]
U Beluze nech vyrobit extrakty.
A zase další? (2/3) - [Události - jarní]
U Beluze nech vyrobit extrakty.
Výbava na čarodějnice (3/3) - [Události - jarní]
U Beluze nech vyrobit extrakty.

Náhodný kolemjdoucí (1/5) - [Aktivity]
I účast se počítá.
Návštěvník invaze (2/5) - [Aktivity]
Lépe se aspoň účastnit, než se nudit.
Účastník invaze (3/5) - [Aktivity]
Každá účast dobrá.
Obvyklý účastník (4/5) - [Aktivity]
Už je to rutina.
Hrdinný účastník (5/5) - [Aktivity]
Počítají s tebou.

Zachránce (1/3) - [Aktivity]
Zajisti, aby měšce nebyly doručeny špiónu.
Ochránce (2/3) - [Aktivity]
Zajisti, aby měšce nebyly doručeny špiónu.
Hrdina (3/3) - [Aktivity]
Zajisti, aby měšce nebyly doručeny špiónu.

Naklepávač (1/3) - [Aktivity]
Poškoď co nejvíce nepřátelské povozy.
Řezník (2/3) - [Aktivity]
Poškoď co nejvíce nepřátelské povozy.
Drtikol (3/3) - [Aktivity]
Poškoď co nejvíce nepřátelské povozy.

Zlodějíček (1/3) - [Aktivity]
V invazi doruč špiónovi co nejvíce měšců.
Zlodějík (2/3) - [Aktivity]
V invazi doruč špiónovi co nejvíce měšců.
Zloděj (3/3) - [Aktivity]
V invazi doruč špiónovi co nejvíce měšců.

Výběrčí (1/3) - [Aktivity]
Najdi a zabij výběrčího při invazi.
Výběrčí na druhou (2/3) - [Aktivity]
Najdi a zabij výběrčího při invazi.
Výběrčí na třetí (3/3) - [Aktivity]
Najdi a zabij výběrčího při invazi.

Zabiják invaze (1/3) - [Aktivity]
Najdi a zabij sobě rovného v invazi.
Hrdina invaze (2/3) - [Aktivity]
Najdi a zabij sobě rovného v invazi.
Hrdlořez invaze (3/3) - [Aktivity]
Najdi a zabij sobě rovného v invazi.

TOP 5 vavříny (1/5) - [Aktivity]
Dostaň se na stupně vítězů a získej vavřínový pohár.
TOP 5 bronz (2/5) - [Aktivity]
Dostaň se na stupně vítězů a získej bronzový pohár.
TOP 5 stříbro (3/5) - [Aktivity]
Dostaň se na stupně vítězů a získej stříbrný pohár.
TOP 5 zlato (4/5) - [Aktivity]
Dostaň se na stupně vítězů a získej zlatý pohár.
TOP 5 bílé zlato (5/5) - [Aktivity]
Dostaň se na stupně vítězů a získej pohár z bílého zlata.

Štastná třináctka (1/1) - [Události - výroční]
Splň všechny úkoly a zúčastni se alespoň 3 společenských akcí.

Generace (1/3) - [Vývoj postavy]
Dokonči úspěšně rituál generací.
Generace II. (2/3) - [Vývoj postavy]
Dokonči úspěšně rituál generací.
Generace III. (3/3) - [Vývoj postavy]
Dokonči úspěšně rituál generací.

Truhly světla (1/1) - [Události - adventní]
Otevírej truhly světla.

Fragmenty světla (1/1) - [Události - adventní]
Používej fragmenty světla.

Fragmenty temnoty (1/1) - [Události - adventní]
Používej fragmenty temnoty.

Zdobení stromu I. (1/2) - [Události - adventní]
Ozdob strom.
Zdobení stromu II. (2/2) - [Události - adventní]
Pokračuj ve zdobení stromu.

Pomoc v Dongji (1/1) - [Události - adventní]
Pomáhej v osadě Dongji.

Jarní oslavy v Dongji (1/1) - [Události - jarní]
Užij si jarní oslavy v osadě.

Pravý žokej (1/1) - [Události - obecné]
Dokonči všechny závody.

Kouzelná nať (1/1) - [Události - jarní]
Aktivuj kouzelné natě.

Pěstování mrkví (1/4) - [Události - jarní]
Zasaď mrkev.
Pěstování mrkví (2/4) - [Události - jarní]
Starej se o mrkev.
Pěstování mrkví (3/4) - [Události - jarní]
Bez hnojiva ani ránu.
Pěstování mrkví (4/4) - [Události - jarní]
Mistr mrkve.

Jarní mrazíky (1/1) - [Události - jarní]
Znič meteory mrazu.

l