Systém Hodností

Hodnosti jsou speciálním druhem ocenění, které má hráč umístěno vedle jména své postavy. Každý hráč si může vybrat, jestli chce mít ve hře zobrazovány hodnosti textové (starý způsob), nebo grafické. Hodnosti se dělí na tři základní typy:
1. Hodnost za PvP činnost (boj proti hráčům)

2. Hodnost za PvM činnost (boj proti příšerám)

 

3. Hodnost za splněnou výzvu (různé činnosti ve hře)

Hodnost se nastavuje pomocí okna výzev, kterou naleznete pod klávesou 'o'.

PvP Hodnost

Tento druh ocenění postavy lze získat zabíjením hráčů z cizí říše ve speciálních mapách. Zabitím nepřítele (hráče jiné říše) obdrží postava CB (císařské body). Jejich výše je určena nastavením dané mapy.
Ve statistikách je viditelný u hráčů stav CB. Statistiky se aktualizují každou hodinu. Kde poslední sloupec nazvaný +/- je zobrazen stav rozdílový. Rozdílový stav se na počátku týdne využívá pro rozhodování, komu náleží pro nadcházející období PvP hodnosti a kdo se stane na další období králem.
Hodnost je po přepočtu přidělena 41 nejvýznamějším hráčům každé říše, kteří dosáhli nejvyššího nárustu CB za minulé období a zároveň v jeho průběhu nepřestoupili do jiné říše. Nejprve je udělena speciální hodnost krále, kterou získá hráč, který splní tvrdá kritéria. Nejlepší hráč každé říše (který není zároveň zvolen králem) podle počtu CB poté získá hodnost Vojevůdce. Další 3 hráči získají hodnost Generála. 6 hráčů získá hodnost Rytíře. Nakonec 30 hráčů získá nejnižší hodnost Pěšáka. Celkem je tedy odměněno 123 hráčů všech 3 říší.

Pokud by bylo zjištěno podvádění při získávání CB, jsou aktéři tohoto jednání potrestáni.

Pěšák Rytíř Generál Vojevůdce Král
Pěšák Rytíř Generál Vojevůdce Král

Výhody za Hodnost PvP

 • Možnost si 1x týdně vybrat u Velitele žold za svou pomoc říši
 • Prodloužení maximální možné délky pobytu ve Swampu a to následovně:
  • Král získá vstup na 600 minut,
  • Vojevůdce získá vstup na 240 minut,
  • Generál získá vstup na 200 minut,
  • Rytíř získá vstup na 160 minut,
  • Pěšák získá vstup na 120 minut,
  • oproti standardní délce vstupu 90 minut.
 • PvP hodnost lze využít k jednomu bezplatnému vstupu do Haegeronu denně
 • Při volbě bonusů za válku říší má postava s PvP hodností všší hodnotu hlasu
 • Získané CB lze využít k nákupu bonusových předmětů u NPC Strážce města
 • Z královského titulu navíc vyplývá celá řádka dalších výhod.

PvM Hodnost

Tento druh ocenění hráč získává postupně za plnění rozličných činností ve hře. Jsou jimi například postup na vyšší úroveň, plnění úkolů, trénování schopností, poražení bossů a mnoho dalších. Každá tato činnost hráči připíše určité množství bodů, jejichž stav je zobrazen jako pruh věhlasu zobrazený pod aktuální hodnotou zdraví a many. Tento stav se každý den automaticky snižuje a je tak potřeba v případě, že jej chce hráč udržet, vyvíjet činnosti ve hře, které věhlas posilují. Podle množství věhlasu jsou rozlišovány tyto PvM hodnosti (od nejnižší po nejvyšší): Hraničář, Dobrodruh, Bojovník, Dobyvatel.

Hraničář Dobrodruh Bojovník Dobyvatel
Dobrodruh Hraničář Bojovník Dobyvatel

Výhody za Hodnost PvM

 • Rozšířené možnosti teleportace u NPC Teleportér
 • Vyšší šance na zdařilou výrobu tavenin v cechovních pecích
 • Vyšší zisk BZK při plnění Loveckých úkolů
 • Až dva volné vstupy do Haegeronu denně (dle výše hodnosti)
 • Po vyčerpání volných vstupů do lokace Haegeron možnost vstoupit za cenu snížení hodnosti
 • Vyšší odměny za plnění Knih misí
 • Prodloužení pobytu ve Swampu o 10 minut za každý stupeň PvM hodnosti

Hodnost za výzvy

Výzvy jsou speciální úkoly ve hře, jejiž plněním lze získat možnost se odlišit od ostatních hráčů speciální ikonou u jména. Ve hře lze zobrazit postup u výzev stisknutím klávesy 'O'. Výzvy jsou členěny do několika kategorií pro lepší orientaci. Jejich splněním hráč nezíská žádné další výhody ve hře. Ikony jsou pouze grafické.

Seznam výzev

Čudlař (1/3)
Aktivity
Základní hodnost pro rybáře.
Vylov alespoň 100 ryb z vody.
Rybníkář (2/3)
Aktivity
Vyšší hodnost pro rybáře.
Vylov alespoň 1.000 ryb z vody.
Rybář (3/3)
Aktivity
Nejvyšší hodnost pro rybáře.
Vylov alespoň 10.000 ryb z vody.

Štístko (1/1)
Aktivity
Tři přání ti nesplní,/ ale budeš se moci nazývat štístkem.
Vylov z vody úspěšně zlatou rybku.

Porybný (1/1)
Aktivity
Označení skutečného rekordmana
Vylov jakoukoliv rekordní rybu,/ kterou se zapíšeš na tabuli slávy.

Kopáč (1/3)
Aktivity
Základní hodnost kopáče rud
Nakopej alespoň 100x úspěšně libovolnou rudu.
Horníček (2/3)
Aktivity
Vyšší hodnost kopáče rud
Nakopej alespoň 1.000x úspěšně libovolnou rudu.
Horník (3/3)
Aktivity
Nejvyšší hodnost kopáče rud
Nakopej alespoň 10.000x úspěšně libovolnou rudu.

Postrach (1/1)
PvP výzvy
Rok na výsluní slávy za námi
Získej v 52 libovolných týdnech libovolnou vojenskou hodnost.

Strážný (1/1)
PvP výzvy
Rok ve službě královské gardy
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Pěšák.

Šlechtic (1/1)
PvP výzvy
Rok ve službě královské gardy
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Rytíř.

Generál vojska (1/1)
PvP výzvy
Tvrdý rok ve velení královské gardy
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Generál.

Velitel vojsk (1/1)
PvP výzvy
Tvrdý rok ve vedení královské gardy
Získej v 52 libovolných týdnech alespoň hodnost Vojevůdce.

Císař (1/1)
PvP výzvy
Staň se králem králů.
Získej v 12 libovolných týdnech funkci krále říše.

Snaživec při výlovu (1/3)
Události
Začátečník v události Velký výlov
Získej při Velkém výlovu 1.000 bodů pro svou říši.
Pokročilý při výlovu (2/3)
Události
Pokročilý v události Velký výlov
Získej při Velkém výlovu 2.500 bodů pro svou říši.
Profík při výlovu (3/3)
Události
Profík v události Velký výlov
Získej při Velkém výlovu 10.000 bodů pro svou říši.

Duch Vánoc (1/8)
Události
Zúčastni se vánočních událostí.
Splň některý z vánočních úkolů.
Velký duch vánoc (2/8)
Události
Zúčastni se více vánočních událostí.
Splň 5x některý z vánočních úkolů.
Ježíškův pomocník (3/8)
Události
Zúčastni se ještě více vánočních událostí.
Splň 10x některý z vánočních úkolů.
Větší Ježíškův pomocník (4/8)
Události
Zúčastni se ještě více vánočních událostí.
Splň 25x některý z vánočních úkolů.
Tradice (5/8)
Události
Další desítka vánočních úkolů.
Splň 35x některý z vánočních úkolů.
Pořád dokola (6/8)
Události
Tentokráte 15 úkolů.
Splň celkem 50 vánočních úkolů.
Aspoň půl adventu (7/8)
Události
Splň dalších 12 úkolů.
Splň celkem 62 vánočních úkolů.
Perníček (8/8)
Události
Splň dalších 12 úkolů.
Splň celkem 74 vánočních úkolů.

Účastník Steeplechase (1/6)
Události
Vyzkoušení závodu
Dokonči alespoň jeden závod Steeplechase.
Pravidelný závodník (2/6)
Události
Trénink dělá mistra i v závodech.
Dokonči alespoň 10 závodů Steeplechase.
Mistr závodník (3/6)
Události
Skutečný mistr v závodech
Dokonči alespoň 50 závodů Steeplechase.
TopTen (4/6)
Události
Nejde jen o účast, je to závod.
Umísti se do 10. místa v závodě Steeplechase.
Jeden z vítězů (5/6)
Události
Poraz závodníky své říše.
Vyhrej závody alespoň ve své říši.
Vítěz vítězů (6/6)
Události
Poraz všechny závodníky.
Vyhrej závody a poraz závodníky všech říší.

Soutěžící v OX (1/3)
Události
Nauč se spoustu nových věcí.
Zodpověz správně 50 otázek a projdi přes 10. kolo v OX kvízu.
Pravidelný soutěžící OX (2/3)
Události
Získej další úspěchy v kvízu OX.
Zodpověz správně 250 otázek a projdi přes 15. kolo v OX kvízu.
Všeználek (3/3)
Události
Nauč se vše, co je potřeba.
Zodpověz 1.000 otázek v OX kvízu a projdi i přes poslední 20. kolo.

Započni boj za říši (1/3)
PvP výzvy
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
V minimálně 10 válkách říší zabij 500 protivníků.
Pokročilý boj za říši (2/3)
PvP výzvy
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
V minimálně 50 válkách říší pobij 2.000 protivníků.
Mistr boje za říši (3/3)
PvP výzvy
Bojuj za svou říši ve válkách říší.
V minimálně 150 válkách říší pobij 6.000 protivníků.

Mladý detektiv (1/3)
Události
Staň se detektivem.
V soutěži „Hledání 3 vlajek“ nalezni alespoň 10 vlajek.
Pokročilý detektiv (2/3)
Události
Rozvíjej pátračské schopnosti.
V soutěži nalezni alespoň 30 vlajek a v jednom kole soutěže alespoň dvě.
Sherlock Holmes (3/3)
Události
Staň se mistrem v hledání.
V soutěži nalezni alespoň 50 vlajek a v jednom kole nalezni všechny tři.

Svatebčan (1/1)
Události
Poblahopřej novomanželům.
Zúčastni se libovolného svatebního obřadu.

Hledač bossů (1/3)
PvM výzvy
Najdi a zabij nějakého bosse.
Zabij 20 bossů úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec bossů (2/3)
PvM výzvy
Najdi a eliminuj několik bossů.
Zabij 100 bossů úměrných úrovni tvé postavy.
Zabiják bossů (3/3)
PvM výzvy
Najdi a zlikviduj hordy bossů.
Zabij 1.000 bossů úměrných úrovni tvé postavy.

Pomocník při úklidu (1/3)
PvM výzvy
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Znič postupně 100 meteorů úměrných úrovni tvé postavy.
Ochránce země (2/3)
PvM výzvy
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Znič postupně 250 meteorů úměrných úrovni tvé postavy.
Zachránce oblohy (3/3)
PvM výzvy
Najdi a znič meteory spadlé na zem.
Znič postupně 1.500 meteorů úměrných úrovni tvé postavy.

Učedník krotitele (1/3)
PvM výzvy
Osedlej úspěšně jezdecké zvíře.
Osedlej postupně 25 jezdeckých zvířat.
Krotitel (2/3)
PvM výzvy
Prokaž svou zkušenost při krocení zvěře.
Osedlej postupně 100 jezdeckých zvířat.
Učitel krotitelů (3/3)
PvM výzvy
Staň se mistrem v krocení zvěře.
Osedlej postupně 200 jezdeckých zvířat.

Ošatka bylin (1/3)
Aktivity
Nasbírej ze země ošatku bylinek.
Seber ze země 150 kusů bylinek.
Košík bylin (2/3)
Aktivity
Nasbírej ze země košík bylinek.
Seber ze země 450 kusů bylinek.
Nůše bylin (3/3)
Aktivity
Staň se mistrem a naplň celou nůši.
Seber ze země 900 kusů bylinek.

Zahradníček (1/3)
Aktivity
Zajisti bylinky na horší časy.
Vypěstuj na zahrádce 3.000 bylinek.
Pěstitel (2/3)
Aktivity
Zajisti bylinky pro celou říši.
Vypěstuj na zahrádce 50.000 bylinek.
Babka kořenářka (3/3)
Aktivity
Vypěstuj zásoby bylinek pro celý svět.
Vypěstuj na zahrádce 150.000 bylinek.

Obchodníček (1/4)
Aktivity
Začni plnit královskou pokladnu.
Odveď do královské pokladny 100 milionů Yangů.
Obchodník (2/4)
Aktivity
Doplň královskou pokladnu.
Odveď do královské pokladny 1 miliardu Yangů.
Plátce daní (3/4)
Aktivity
Ještě více odevzdaných daní
Odveď do královské pokladny 10 miliard Yangů.
Plnič královské pokladny (4/4)
Aktivity
Staň se oporou pokladny.
Odveď do královské pokladny 100 miliard Yangů.

Průmkař začátečník (1/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 40% průměrnou škodu.
Pokročilý průmkař (2/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 45% průměrnou škodu.
Mistr průmky (3/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 50% průměrnou škodu.

Schopkař začátečník (1/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 15% poškození schopností.
Pokročilý schopkař (2/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 17% poškození schopností.
Mistr schopky (3/3)
Aktivity
Štěstena je vrtkavá, hlavně u vylepšení předmětů.
Změň bonusy na výbavě a získej nově alespoň 19% poškození schopností.

Cestovatel (1/1)
Vývoj postavy
Vydej se do exilu.
Změň svou domovskou říši a staň se cestovatelem.

Unisex (1/1)
Vývoj postavy
Nejsi si jistý svým pohlavím? Změň jej.
Změn alespoň jednou pohlaví své postavy.

Začátečník v úkolech (1/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči 100 náhodných úkolů z knih misí.
Pokročilý úkolář (2/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči 500 náhodných úkolů z knih misí.
Mistr úkolář (3/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči 2.000 náhodných úkolů z knih misí.
Bláznivý úkolář (4/4)
Aktivity
Plň úkoly zapsané v knihách misí.
Dokonči neskutečných 10.000 náhodných úkolů z knih misí.

Žvanil (1/1)
Aktivity
Žvanil říše ve veřejném volání
Napiš 25.000 zpráv do veřejného volání.

Zkouška výroby (1/3)
Aktivity
Zkus něco vyrobit.
Vytvoř alespoň jeden předmět v okně kombinace.
Práce šlechtí (2/3)
Aktivity
Vytvoř více předmětů.
Vytvoř alespoň 1.000 předmětů v okně kombinace.
Mistr výroby (3/3)
Aktivity
Vytvoř ještě více předmětů.
Vytvoř alespoň 50.000 předmětů v okně kombinace.

Půtkař (1/3)
PvP výzvy
Obhaj svou čest v souboji jeden na jednoho.
Vyhrej 100 soubojů s úctyhodnými protivníky.
Potyčkář (2/3)
PvP výzvy
Projev svůj talent v osobních soubojích.
Vyhrej 250 soubojů s úctyhodnými protivníky.
Duelista (3/3)
PvP výzvy
Ovládni souboje jeden na jednoho.
Vyhrej 1000 soubojů s úctyhodnými protivníky.

Stánkař (1/3)
Aktivity
Občas něco prodej.
Prodávej 24 hodin v soukromém stánku.
Šmelinář (2/3)
Aktivity
Dokaž, že se na trhu neztratíš.
Prodávej alespoň 10 dní.
Kšeftman (3/3)
Aktivity
Dokážeš prodat i eskymákovi led.
Prodávej alespoň 50 dní a nocí.

Stopař zvěře (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny zvířat.
Zabij 10.000 zvířat úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec zvěře (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny zvířat a využij své znalosti.
Zabij 100.000 zvířat úměrných úrovni tvé postavy.
Postrach zvěře (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 zvířat úměrných úrovni tvé postavy.

Stopař nemrtvých (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny nemrtvých.
Zabij 10.000 nemrtvých úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec nemrtvých (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny nemrtvých a využij své znalosti.
Zabij 100.000 nemrtvých úměrných úrovni tvé postavyh.
Postrach nemrtvých (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 nemrtvých úměrných úrovni tvé postavy.

Stopař ďáblů (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny ďáblů.
Zabij 10.000 ďáblů úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec ďáblů (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny ďáblů a využij své znalosti.
Zabij 100.000 ďáblů úměrných úrovni tvé postavy.
Postrach ďáblů (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 ďáblů úměrných úrovni tvé postavy.

Stopař humanoidů (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny humanoidů.
Zabij 10.000 humanoidů úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec humanoidů (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny humanoidů a využij své znalosti.
Zabij 100.000 humanoidů úměrných úrovni tvé postavy.
Postrach humanoidů (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 humanoidů úměrných úrovni tvé postavy.

Stopař orků (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny orků.
Zabij 10.000 orků úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec orků (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny orků a využij své znalosti.
Zabij 100.000 orků úměrných úrovni tvé postavy.
Postrach orků (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 orků úměrných úrovni tvé postavy.

Stopař ezoteriků (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny ezoteriků.
Zabij 10.000 ezoteriků úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec ezoteriků (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny ezoteriků a využij své znalosti.
Zabij 100.000 ezoteriků úměrných úrovni tvé postavy.
Postrach ezoteriků (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 ezoteriků úměrných úrovni tvé postavy.

Stopař ještěrů (1/3)
PvM výzvy
Stopuj a pozoruj slabiny ještěrů.
Zabij 10.000 ještěrů úměrných úrovni tvé postavy.
Lovec ještěrů (2/3)
PvM výzvy
Hledej slabiny ještěrů a využij své znalosti.
Zabij 100.000 ještěrů úměrných úrovni tvé postavy.
Postrach ještěrů (3/3)
PvM výzvy
Využij nabité znalosti k získání trofeje.
Zabij 1.000.000 ještěrů úměrných úrovni tvé postavy.

Vajíčko (1/5)
Události
Získej ozdobu velikonočního vajíčka.
Pomoz alespoň 2x s roznosem kraslic.
Kraslice (2/5)
Události
Získej ozdobu kraslice.
Pomoz alespoň 9x s roznosem kraslic.
Magická kraslice (3/5)
Události
Získej ozdobu magické kraslice.
Pomoz alespoň 25x s roznosem kraslic.
Pomlázka (4/5)
Události
Získej ozdobu v podobě pomlázky.
Pomoz alespoň 50x s roznosem kraslic.
Nazaretský kříž (5/5)
Události
Získej Nazaretský kříž.
Pomoz alespoň 75x s roznosem kraslic.

Postrach králů (1/4)
PvP výzvy
Troufneš si na krále? Dokaž to.
Zabij ve válce 10x krále libovolné nepřátelské říše.
Zabiják králů (2/4)
PvP výzvy
Žádný král před tebou není v bezpečí.
Zabij ve válce 75x krále libovolné nepřátelské říše.
Napoleon Bonaparte (3/4)
PvP výzvy
Na tvou hlavu vypsali králové tučnou odměnu.
Zabij ve válce 150x krále libovolné nepřátelské říše.
Lepší než Agamemnón (4/4)
PvP výzvy
Králové před tebou padnou na kolena.
Jako král zabij v jedné válce oba tvé oponenty.

Stopa v ohni (1/8)
Události
Zanechej stopu v ohnivé zemi pomocí magické dýně.
Polož v ohnivé zemi 1 magickou dýni.
Podpis v ohni (2/8)
Události
Podepiš se v ohnivé zemi několika magickými dýněmi.
Polož v ohnivé zemi 10 magických dýní.
Ozdobit ohnivku (3/8)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 50 magických dýní.
Halloween 2017 (4/8)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 100 magických dýní.
Halloween 2018 (5/8)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 150 magických dýní.
Halloween 2019 (6/8)
Události
Vyzdob ohnivou zemi pomocí mnoha magických dýní.
Polož v ohnivé zemi 200 magických dýní.
Halloween 2020 (7/8)
Události
Vyzdob opět ohnivou zemi.
Polož 250 magických dýní.
Halloween 2021 (8/8)
Události
Vyzdob opět ohnivou zemi.
Polož 300 magických dýní.

Malý státní znak (1/6)
Události
Získej odměnu za složení státního znaku.
Získej alespoň jednu odměnu za sestavení statního znaku.
Velký státní znak (2/6)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 25 odměn za sestavaní státních znaků.
Řád bíleho lva (3/6)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 50 odměn za sestavaní státních znaků.
Znak ČS (4/6)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 75 odměn za sestavaní státních znaků.
Busta TGM (5/6)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 100 odměn za sestavaní státních znaků.
Znak ČSR (6/6)
Události
Získej více odměn za skládání státních znaků.
Získej alespoň 125 odměn za sestavaní státních znaků.

Selský rozum přítomen (1/2)
Události
Dokončené hledání.
Splněny všechny tajné úkoly.
Selský rozum přítomen (2/2)
Události
Dokončené hledání.
Jsi první, kdo splnil všechny tajné úkoly.

Malý gambler (1/3)
Události
Může být lépe.
Získána výhra z třetí skupiny možných výher.
Větší gambler (2/3)
Události
Skoro to vyšlo.
Získána výhra z druhé skupiny možných výher.
Gambler gamblerů (3/3)
Události
Vítěz v loterii nalezen.
Získána nejlepší výhra v loterii.

Slavič MDŽ (1/6)
Události
Prokaž Manene svou laskavost.
Získej u Manene alespoň 50 bodů pro svou říši.
Soucítitel se švadlenami (2/6)
Události
Prokaž Manene ještě více laskavosti.
Získej u Manene alespoň 350 bodů pro svou říši.
Manenina pomocná síla (3/6)
Události
Manene se na tebe již začíná spoléhat.
Získej u Manene alespoň 5.000 bodů pro svou říši.
Manenina spása (4/6)
Události
Jsi Manenina spása! Dodej další materiál.
Získej u Manene alespoň 10.000 bodů pro svou říši.
Manenin nástupce (5/6)
Události
Jsi Manenin nástupce! Dodej další materiál.
Získej u Manene alespoň 25.000 bodů pro svou říši.
Stříbrná jehla (6/6)
Události
Získej stříbrnou jehlici.
Získej od Manene 40.000 bodů pro svou říši.

Taneček (1/1)
Události
Bereš oslavy sv. Patrika vážně.
Dokončena tajná výzva.

Bludiště poraženo (1/3)
Události
Bludiště úspěště proběhnuto.
Při oslavě sv. Patrika úspěšně proběhnuto bludiště.
Na bedně (2/3)
Události
Hlasuj pro složitější bludiště.
Při oslavě sv. Patrika jsi porazil bludiště jako jeden z nejrychlejších.
Hatrick (3/3)
Události
Získej hatrick při probíhání bludiště.
Při oslavě sv. Patrika jsi 3x porazil bludiště v rekordním čase.

Zajíček (1/3)
Události
Odevzdej každý den Velikonočních oslav
alespoň jednu kraslici Velikonočnímu zajíci.
Zatý zajíček (2/3)
Události
Odevzdej každý den Velikonočních oslav
alespoň jednu kraslici Velikonočnímu zajíci.
Kuřátko (3/3)
Události
Získej nějaké kuřátko.
Odevzdej kraslici zajíci.

Hexakodex (1/1)
Události
Získej tajemný hexakodex.
Získej jednou denně stránku hexakodexu a slož jej.

Pitva (1/5)
Události
Pomoz biologovi s výzkumem čarodějnic.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic.
Plný výzkum (2/5)
Události
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic 6x.
Další výzkum (3/5)
Události
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic 26x.
Pokročilý výzkum (4/5)
Události
Pomoz biologovi s dokončením výzkumu.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic 46x.
Mistrovský výzkum (5/5)
Události
Pomoz biologovi s výzkumem.
Dones všechny části mrtvých čarodějnic 66x.

1. Máj (1/1)
Události
Prožil jsi příběh prvního máje.
Tajný úkol dokončen.

7. dobrých skutků (1/3)
Události
Pomoz nalézt ztracené hračky.
Nalezni 7 ztracených hraček.
Opáčko (2/3)
Události
Pomoz nalézt znovu ztracené hračky.
Nalezni ještě jednou 7 ztracených hraček.
Opáčko opáčka (3/3)
Události
Pomoz nalézt znovu ztracené hračky.
Nalezni ještě jednou 7 ztracených hraček.

Veteranus (1/3)
Události
Prokaž svou odvahu císaři.
Dokonči 5x zkoušku přežití v aréně.
Secundus palus (2/3)
Události
Prokaž svou odvahu císaři.
Dokonči 30x zkoušku přežití v aréně.
Primus palus (3/3)
Události
Prokaž svou odvahu císaři.
Dokonči 100x zkoušku přežití v aréně.

Zamilovaní (1/5)
Události
Zničte valentýnský totem.
Manželé musí zničit jeden valentýnský totem.
Amor (2/5)
Události
Zničte více valentýnských totemů.
Manželé musí zničit deset valentýnských totemů.
Srdíčka (3/5)
Události
Zničte více valentýnských totemů.
Manželé musí zničit 35 valentýnských totemů.
Srdíčka (4/5)
Události
Zničte více valentýnských totemů.
Manželé musí zničit 50 valentýnských totemů.
Kouřové srdce (5/5)
Události
Zničte více valentýnských totemů.
Manželé musí zničit 75 valentýnských totemů.

Zachránce zajíčků (1/6)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň 3 zajíčky.
Zachránce miláčků (2/6)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň 13 zajíčků.
Zachránce miláčků (3/6)
Události
Vrať další zajíčky Yu-Rang.
Zachraň celkem 33 zajíčků.
Ochránce všeho živého (4/6)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň dalších 33 zajíčků.
Ochránce všeho živého (5/6)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň dalších 66 zajíčků.
Ochránce všeho živého (6/6)
Události
Vrať zajíčky Yu-Rang.
Zachraň celkem 198 zajíčků.

Dušičky (1/3)
Události
Ucti památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.
Ucti alepoň 7 krát památku zesnulým.
Dušičky (2/3)
Události
Ucti památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.
Ucti alepoň 14 krát památku zesnulým.
Dušičky (3/3)
Události
Ucti opět památku zesnulým položením kytic nebo svící k pomníkům.
Ucti alepoň 21 krát památku zesnulým.

Svatomartinská husa (1/4)
Události
Upeč si svatomartinskou husu.
Upeč s Octaviem nějakou husu.
Svatomartinská husa (2/4)
Události
Upeč si svatomartinskou husu.
Upeč s Octaviem nějakou husu.
Kačenka (3/4)
Události
Upeč si další husu.
Upeč s Octaviem další husu.
Kačenka (4/4)
Události
Upeč si další husu.
Upeč s Octaviem další husu.

Jedno kolo (1/6)
Události
Zúčastni se alespoň jednoho kola.
Buď u zničení 32 prokletých sněhuláků.
Jednou denně (2/6)
Události
Zúčastni se v průměru alespoň jednou denně.
Buď u zničení 112 prokletých sněhuláků.
Magické číslo (3/6)
Události
Zúčastni se ďábelského počtu.
Buď u zničení 666 prokletých sněhuláků.
Pokoř nemožné (4/6)
Události
Tohle dokončíš asi až za rok.
Buď u zničení 1111 prokletých sněhuláků.
Nemožné skutečností (5/6)
Události
Nesplnitelné? Kdeže.
Znič 2222 prokletých sněhuláků.
Víc jich už být nemůže (6/6)
Události
Dokud bude existovat sníh, budou.
Znič 3333 prokletých sněhuláků.

Ozdob stromeček (1/3)
Události
Ozdob alespoň jeden denně.
Ozdob si 14 stromečků v ledové zemi.
Ozdob jich více (2/3)
Události
Ozdob co nejvíce stromečků.
Ozdob alespoň 60 stromečků v ledové zemi.
Ozdob jich více (3/3)
Události
Ozdob co nejvíce stromečků.
Ozdob alespoň 100 stromečků v ledové zemi.

Sběr květin (1/3)
Události
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Posbírej alespoň 88 květin.
Sběr květin (2/3)
Události
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Posbírej alespoň 222 květin.
Sběr květin (3/3)
Události
Při oslavách MDŽ sbírej květiny.
Posbírej alespoň 300 květin.

Kotlík (1/4)
Události
Zapoj se do rozbití kotlíku.
Pomoz rozbít alespoň 7 kotlíků.
Leprikón (2/4)
Události
Za každý den hladovky jeden kotlík.
Pomoz rozbít 40 kotlíků.
Kotlík s duhou (3/4)
Události
Další rok a další hladovka.
Pomoz rozbít 100 kotlíků.
Botička (4/4)
Události
Vyzuj leprikóna z bot.
Pomoz rozbít 200 kotlíků.

Soutěž na fóru (1/3)
Aktivity
Zúčastni se několika soutěží a vyhrej.
Na fóru hry se zúčastni 10 soutěží a jednou vyhraj.
Soutěže na fóru (2/3)
Aktivity
Zúčastni se soutěží a vyhrávej.
Na fóru hry se zúčastni 25 soutěží a 10 krát vyhraj.
Machr na soutěže (3/3)
Aktivity
Zúčastni se soutěží a vyhrávej.
Na fóru hry se zúčastni 60 soutěží a 30 z nich vyhraj.

Velikonoční sběrač (1/4)
Události
Vrať Velikonočnímu zajíci naplněný košík kraslic.
Naplň alespoň 25 košíků Velikonočními vajíčky.
Velikonoční mistr sběru (2/4)
Události
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.
Naplň alespoň 50 košíků Velikonočními vajíčky.
Velikonoční velmistr sběru (3/4)
Události
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.
Naplň alespoň 100 košíků Velikonočními vajíčky.
Perfektní mistr sběru (4/4)
Události
Vrať Velikonočnímu zajíci další košíky kraslic.
Naplň dalších 100 košíků Velikonočními vajíčky.

Ničitel velikonočních vajec (1/4)
Události
S pomocí pomlázky najdi a znič Velikonoční vejce.
Znič alespoň 25 Velikonočních vejcí.
Buldozer velikonočních meteorů (2/4)
Události
Najdi a znič další Velikonoční vejce.
Znič alespoň 50 Velikonočních vejcí.
Louskáček vajíček (3/4)
Události
Najdi a znič další Velikonoční vejce.
Znič alespoň 250 Velikonočních vejcí.
Louskáček překonán (4/4)
Události
Najdi a znič další Velikonoční vejce.
Znič celkem 500 Velikonočních vejcí.

Kovboj (1/3)
Události
Jako správný kovboj.
Pokus se chytit 66 košťat.
Šerif (2/3)
Události
Jako správný šerif.
Pokus se chytit 111 košťat.
Lovec košťat (3/3)
Události
Nebuď koště a chyt si koště.
Pokus se chytit 166 košťat.

Krotitel duší (1/2)
Události
Staň se výrazným krotitelem duší.
Získej co nejvíce duší.
Krotitel duší pokračuje (2/2)
Události
Staň se výrazným krotitelem duší.
Získej co nejvíce duší.

Motýl (1/2)
Události
Udělej radost 5. ženám.
Rozdej radost pomocí 25 motýlů.
Nádherný motýl (2/2)
Události
Udělej radost 13. ženám.
Rozdej radost pomocí 65 motýlů.

Tucet piv (1/3)
Události
Uvař tucet piv.
U Octavia si nech uvařit pivo.
Hektolitr piv (2/3)
Události
Uvař hektolitr piv.
U Octavia si nech uvařit pivo.
Další hektolitr (3/3)
Události
Uvař další hektolitr piv.
U Octavia si nech uvařit 200 piv.

11 (1/1)
Události
Oslav vstup do náctiletých.
Splň všech 10 úkolů v Kazmadanu.

Česká vlajka (1/1)
Události
Získej odzknak české vlajky
Vyřeš správně 300 otázek.

Slovenská vlajka (1/1)
Události
Získej odzknak slovenské vlajky
Vyřeš správně 300 otázek.

Lampión (1/1)
Události
Každý den ucti památku vypuštěním lampiónu.
Vypusť 10 lampiónů.

Hadobijec (1/1)
Události
Sniž populaci hadů.
Zabij alespoň 100 hadů.

Další zakázka. (1/1)
Události
U Beluze nech vyrobit extrakty.
Vyrob 20 extraktů.

l