2.11.2015

Královský systém - Aktualizováno 28. 04. 2020

Královský systém - Aktualizováno 28. 04. 2020

Vážená komunito,

je tomu již nějaký ten pátek, kdy bylo zprovoznění Královského systému vyhlášeno na webových stránkách a ještě o mnoho delší doba uplynula od jeho prvotního nápadu. Možná osud tomu tak chtěl, že v jednu chvíli již kompletní návrh dostával nové a nové rozměry přidáváním dalších nápadů a z původně už tak slušného základu se tak stával informační veleobr. Proto věříme a doufáme, že se nám z tohoto balíku nápadů podařilo vybrat ty nejvíce zdařilé a zařadit je do finální podoby Královského systému.


Datum spuštění nakonec připadlo nejen díky PvP hrám právě na dnešní den, 2. listopad 2015. I když slovo "finální" není možná tak úplně na místě. Je třeba říct, že veškeré nastavení královského systému je často pouhý odhad (i když podložený výpočty), proto se může stát, že co platí dnes, bude již zítra úplně jinak. Vás hráče bychom chtěli poprosit o shovívavost, vyladění systému může trvat pár týdnů, ale také měsíců. Tolik k historii a budoucnosti.

Co to vlastně Královský systém je a jaký je jeho smysl?
Začneme hezky odzadu. Královský systém (zkráceně KS) byl, je a vždy bude především novinkou, jejímž smyslem je podpořit PvP na našem serveru a umožnit mu zakořenit v systému mnohem hlouběji, než je tomu v případě válek říší. Vážíme si Vás všech, ale je nutno říct, že jsou to právě PvP postavy a události, které tvoří atmosféru tohoto serveru.
Král však bude vždy pouze jeden pro každou říši. Možná se ptáte, jak by mohla jeho existence podpořit PvP. Odpovědět v jedné větě není snadné a ani vhodné, k tomu se tedy dostaneme níže. Zde je důležité říct, že král bude vybrán "z lidu" vždy společně s přepočtem hodností, tedy v pondělí v ranních hodinách a jeho funkčním obdobím tak bude celý následující týden. Během tohoto času bude mít příležitost ovlivnit chod své říše po mnoha různých stránkách, přičemž jeho možnosti budou sahat daleko za hranice samotného PvP.

Jak se mohu stát králem/královnou?
Ke královskému titulu je cesta nesnadná, ne však nemožná. Krále vybírá každý týden systém automaticky na základě několika desítek faktorů, jenž se odvíjejí od aktivit dané postavy ve hře. Přesný způsob, jak se král určuje, odhalen nebude, avšak k dispozici je celá řada nápověd a vodítek. Dívky a slečny snad prominou, že jsou tato sepsána v mužském rodě.

 • Král by měl svou říši podporovat ve válkách.
 • Král by měl být aktivní a věhlasnou postavou.
 • Král by měl podporovat rozvoj vědy ve své říši.
 • Král by měl umět ochránit říši i před temnými silami.
 • Král by měl být přátelský a obklopovat se schopnými spolubojovníky.
 • Král by měl být věrný své říši.
 • Král by měl umět porážet nepřátele říše.
 • Král by neměl být prodejný.
 • Král by měl být zkušený a orientovat se dobře v okolním světě.
 • Král musí sokům dokázat svou jedinečnost.

Už z tohoto seznamu patrně někteří z Vás vytuší, jaké jsou ty hlavní podmínky pro zisk královské hodnosti. Snažili jsme se vybírat takové faktory, aby nebyl nikdo nucen dělat věci nad rámec běžného hraní, přičemž na doladění výpočtu jsme použili údaje zaznamenané za bezmála půl roku, co tento systém v tichosti fungoval.

Jaké má král/královna výhody?
Tyto výhody lze pro lepší přehlednost rozdělit do tří kategorií: 1) ovlivňující celou říši, 2) ovlivňující válku říší a 3) osobní. Prvně jmenovaných je hned několik:

 • Změna daní - tato úprava se asi nejvíce dotkne celé říše. Dokud nebyl zaveden královský systém, byla základní daň odváděná do pokladny říše vždy 3%. Takže například při prodeji prutu v hodnotě 100kk NPC postavě, získala postava ve skutečnosti 97kk. Král nyní získá možnost tuto daň jednou za 24 hodin změnit a to v rozsahu 3 až 6%. Změna se provádí u Strážce města (skrze volbu Královská kacelář). Výše daní se dá také zobrazit na vývěsní tabuli.
  Odvod daně při prodeji
  • Nastavením vyšší daně může král dočasně zvednout přísun peněz do pokladny říše, snížením se naopak zavděčí svým poddaným.
  • Pokud je nastavena základní daň vyšší, než 3%, dochází také k nastavení daně z prodeje v soukromém stánku. Tuto daň platí prodávající a je vždy o 3% nižší, než daň základní. Horní hranice daně z prodeje v soukromém stánku je 1.000.000 Yangů za každé procento základní daně, přičemž se platí z každého prodaného předmětu.
  • V současné době je nastaven horní limit pro množství peněz v královské pokladně na 100.000.000.000 Yangů. Nad tuto částku tedy již prostředky v pokladně neporostou.
 • Aktivace bonusu pro říši - Za určitý obnos z královské pokladny říše může král na krátkou dobu aktivovat bonus, který využijí všichni hráči jeho říše. V současnosti je možno vybírat z trojice: Vyšší množství BZK, Více předmětů a Více spadlých Yangů. Bonus je možno aktivovat ve třech různých délkách a čtyřech velikostech, přičemž nesmí být již aktivní bonus stejné, nebo vyšší hodnoty. Ceny jsou uvedeny v následující tabulce a také u NPC Strážce města, který tuto službu králům poskytuje (skrze volbu Královská kancelář).
  Síla bonusu Doba trvání
  1 hodina 2 hodiny 3 hodiny
  50% 350.000.000 700.000.000 1.050.000.000
  25% 150.000.000 300.000.000 450.000.000
  10% 70.000.000 140.000.000 210.000.000
  5% 30.000.000 60.000.000 90.000.000


Další kategorií královských výhod jsou výhody ovlivňující válku říší. Jsou jimi:

 • Královská výbava - Tuto výbavu může král získat na seřadišti od samotného Ducha krále. Skládá se ze tří předmětů, jenž každý slouží pro jiný účel.
  • Královské jablko Královské jablko - Umožní králi jedenkrát za dvě minuty ošetřit veškeré rány, která jeho říše utrpěla. Použitím zmizí z královské pokladnice 25.000.000 Yangů.
  • Královské žezlo Královské žezlo - Po jeho použití získá celá říše na 10 minut o 10% silnější veškeré útoky. Cena této výhody je 250.000.000 Yangů z královské pokladnice a lze ji využít pouze 1x za válku.
  • Královská koruna Královská koruna - Po jeho použití získá celá říše na 10 minut o 10% vyšší odolnost. Cena této výhody je 250.000.000 Yangů z královské pokladnice a lze ji využít pouze 1x za válku.
 • Sabotáž - Různými pokoutnými taktikami je možné oslabit, či ovlivnit soupeřící říši(e) ještě před vstupem do válečné zóny, nebo krátce po něm. O sabotáž se král může pokusit přímo ze seřadiště a to s pomocí Zrádce Balsa. Je možno vybrat si mezi čtyřmi druhy sabotáží:
  • Infiltrace - Způsobí u vybrané říše devastující účinky povoláním mocných příšer ze záhrobí. Dokud nebudou všechny přivolané příšery na seřadišti poraženy, nebude moci daná říše vstoupit do válečné zóny. Cena této sabotáže je 500.000.000 Yangů.
  • Zmatení - Zmatením nepřátelské armády způsobí, že neporozumí starým mapám a jejich cesta do válečné zóny je prodloužena. Nemohou se tak ihned zapojit do bojů, ale musí nejprve projít labyrintem. Cena této sabotáže je 500.000.000 Yangů.
  • Demoralizace - Způsobí všeobecný zmatek uvnitř celé armády. Takto demoralizovaná armáda bude během prvních 5 minut války získávat pouze 50% císařských bodů. Počet získaných bodů v celkovém skóre říše není tímto ovlivněn. Cena této sabotáže je 400.000.000 Yangů.
  • Přepad - Král se se svou družinou vydá přepadnout nepřátelské seřadiště. Za družinu je považována klasická skupina mezi hráči (až 8 postav), přičemž král nemusí být nutně jejím zakladatelem. Zabitím nepřátel získává tato skupina body navíc pro svou říši (za každého 3). Přepad je možný pouze během prvních 10 minut na seřadišti a trvá maximálně 3 minuty. Pokud kterákoli z útočících postav během přepadu zemře, je teleportována zpět na své seřadiště a přepad pro ni končí. Cena této sabotáže je 500.000.000 Yangů.
  • Uzamčení - Král ukradne nepřátelské říši klíče od seřadiště. Ta poté musí získat náhradní klíč, který u sebe má jeden z klíčníků, kteří se na seřadišti objeví. Teprve ve chvíli, kdy klíč nalezne, může říše vstoupit do války. Cena této sabotáže je 400.000.000 Yangů.
  • Znesvěcení - Král znesvětí armádu vybrané říše. Než se jí podaří opět získat přízeň bohů, bude po část války (5 minut) získávat pouze polovinu bodů za zabití nepřátel. Cena této sabotáže je 500.000.000 Yangů.
  • Ochrana - Umožní králi ochránit svou říši před veškerými sabotážemi, aniž by si toho kdokoli všiml. Pokud se nepřítel pokusí sabotovat chráněnou říši, utratí za sabotáž peníze, ale ta se nezdaří. Cena za ochranu je 1.000.000.000 Yangů.
Zrádce Balso Infiltrační jednotky
Zrádce Balso je opravdu dobrák od kosti Základem úspěšné infiltrace může být i hrubá síla...


Poslední kategorií jsou výhody určené pro krále samotného. Patří mezi ně:

 • Královská hodnost - Možnost vybrat si u strážce města PvP hodnost "Král", která je reprezentována pěti do kruhu umístěnými zlatými hvězdami (viz tato novinka). Navíc má každý král pro snadnou identifikaci nad hlavou symbol královské koruny.
  Královská koruna
  Symbol koruny nad hlavou krále
 • Královské brnění - Převlek, který krále skutečně odliší od davu poddaných. Získat ho můžete u Strážce města pod položkou "Královská kancelář". Kromě výjimečného vzhledu získá král jeho nošením také drobné bonusy do odolnosti. Protože se jedná o převlek, můžete jej mít samozřejmě nasazen společně se svým běžným brněním.
  Válečník v královské zbroji Válečnice v královské zbroji
  Válečník v královské zbroji Válečnice v královské zbroji
  Sura v královské zbroji Surka v královské zbroji
  Sura v královské zbroji Surka v královské zbroji
  Ninja v královské zbroji Ninjice v královské zbroji
  Ninja v královské zbroji Ninjice v královské zbroji
  Šaman v královské zbroji Šamanka v královské zbroji
  Šaman v královské zbroji Šamanka v královské zbroji
 • Královský amulet pro přivolání nosítek Královská nosítka - Unikátní možnost přepravy. Sluhové jsou samozřejmě v ceně. Král jedoucí v tomto nosítku získá vyjma vlastní nepřehlénutelnosti také omezenou odolnost proti agresivitě okolních příšer. Amulet k přivolání Královských nosítek je k vyzvednutí u Strážce města pod položkou "Královská kancelář".
  Královská nosítka
  Královská nosítka


Jaké jsou tedy benefity královského systému pro řadového (PvP) hráče?

  • Volba bonusu za válku říší - Každý hráč, který se účastní bojů, má před vstupem do arény možnost zvolit, jaký bonus by mu nejvíce vyhovoval za případné vítězství. Čím vyšší PvP hodnost postava má, tím vyšší je hodnota jejího hlasu.
  • Žold - Každý hráč s PvP hodností má možnost vybrat si u Velitele 1x týdně žold, jehož výše se odvíjí od PvP hodnosti a stavu pokladny říše. Tento žold je vyplácen s 50% podílem královské pokladny, zbylých 50% daruje bojovníkům císař. Je podstatné zmínit, že žold nepřísluší králi říše.
   Hodnost   Výše žoldu Z pokladny se odečte
   Vojevůdce Vojevůdce 500.000.000 125.000.000
   Generál Generál 200.000.000 50.000.000 
   Rytíř Rytíř 100.000.000 25.000.000 
   Pěšák Pěšák 50.000.000 12.500.000 
  • Královské bonusy pro celou říši - Samozřejmě platí i pro hráče, kteří se PvP nevěnují
  • PvP hodnosti - Zvýšení počtu hodností pro každou říši. Nově budou PvP hodnosti zastoupeny v počtu 1x Král, 1x Vojevůdce, 3x Generál, 6x Rytíř a 30x Pěšák.
  • Pokladna říše - Možnost podílet se na plnění pokladny říše je samozřejmostí už od první úrovně postavy

 

Kde zjistím, kdo je králem? A jaká je výše daní?

Obě tyto informace jsou přehledně zobrazeny na vývěsní tabuli, která se nachází v hlavním městě každé říše (je třeba na ni kliknout). Alternativně je možné jména králů zjistit také na webu hry, konkrétně v královských statistikách. Aktuální výše daní se také zobrazuje při prodeji libovolného předmětu NPC postavě tak, jak tomu je zvykem. Při změně daně králem je o tom samozřejmě celá říše informována prostřednictvím oznámení.

 

Slovo závěrem
Je nutno dodat, že Královský systém nyní běží v testovací fázi, což znamená, že veškeré hodnoty uvedené v této novince se mohou kdykoli změnit. Ne snad proto, že bychom Vám, hráčům, chtěli házet klacky pod nohy, ale především proto, co bylo řečeno již v prvním odstavci. Naším úkolem bude v nadcházejících týdnech zjistit, které možnosti se králům líbí, které naopak využívají méně a podle toho ceny a limitní hodnoty upravit. Tím se samozřejmě nevyhneme onomu proslulému „on to měl tak a já to mám jinak“, za což se předem všem hráčům omlouváme a zároveň prosíme o trpělivost, neboť toto nastavení je nutné pro správnou funkci a budoucnost Královského systému. Věříme, že jeho pozitiva oceníte a bude pro Vás zajímavým zpestřením hry na našem serveru.


Děkujeme za pozornost.

» Seznam
l