Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.

Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

12.09.2019 - Update

Příprava pro úpravy budov na pozemcích.

 

05.09.2019 - Update

Oprava aktualizace majitele pozemku na mapě po jeho zakoupení / opuštění.
Příprava klienta pro domy, které budou přístupné pro vstup.

22.08.2019 - Update

Drobná vylepšení a opravy chyb v úkolech.

8. a 15. 8. 2019 - Udržba

V těchto termínech je údržba zrušena.

25.07.2019 - Update

Oprava textur u chitinových brnění

Opravy hlášení zabitých bosů v některých situacích.

18.07.2019 - Update

Oprava zvuků u grafických efektů.

15.07.2019 - Update

Oprava pro efekt u hnědé barvy.

11.07.2019 - Update

Přidání hnědé barvy.

Úprava velitelského úkolu pro snadnější dohledání problémů.

Úprava mapy pro speciální steeplechase.

04.07.2019 - Update

Přidány k veliteli další možnosti pro získání osobní výstroje

  • nové štíty - obsahují náhodný bonus silný proti typu postavy
  • chitinové brnění - hráč si zvolí ze dvou kombinací bonusů, které lze později změnit pomocí Magické pečeti

Přidána možnost vylepšit kousky chitinu bez nutnosti BZK u pocestného prodejce s využitím povolení k vylepšení, které lze získat v denních odměnách nebo IS.

Odebrány původní Magické pečeti - hráči byli kompenzovány výměnou za adekvátní prut z ryzího zlata.

Přepracování u brnění a štítů systém postihu na rychlost pohybu - postupné navyšování postihu v závislosti na typu předmětu a jeho úrovni.

 

27.06.2019 - Udržba

Drobná technická vylepšení.

Tajná úprava pro pár prázdninových válek říší.

 

l