Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.

Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

07.11.2019 - Update

Příprava oslav sv. Martina

Příprava pro nové možnosti cechu.

31.10.2019 - Update

Korektury u oslav halloweenu, dušiček a vzniku čsr.

Oprava seznamu ignorovaných postav.

24.10.2019 - Update

Příprava pro oslavy vzniku čsr, dušiček a halloweenu.

19.10.2019 - Patch

Přidání Stříbrné antracitové magické formule.

Oprava kolizních zón pro objekty na cechovních pozemcích.

 

17.10.2019 - Update

Z technických důvodů úpravy hry odloženy.

10.10.2019 - Update

Dokončení převodu serveru.

Opravy chyb na webu.

Truhly v 16tém patře rokle budou mizet i v případě, že se nejedná o správnou truhlu.

05.10.2019 - Server

Pokračování v přesunu webových dat.

 

03.10.2019 - Servery

Přesun dat na nové servery.

26.09.2019 - Update

Oprava maximálního počtu postav v cechu

Pro správný přepočet bonusu je nutno kliknout na Strážce oltáře předků.

Přidání zobrazení cechovních oznámení po přihlášení do hry a při jejich vytvoření.

19.09.2019 - Update

Oprava mizení minimapy - v některých situacích se minimapa nevykreslovala.

Oprava funkčnosti základních emotikonů - v některých situacích nemohla být použita (CTRL+číslo).

Oprava přesvětlení nočního režimu - v některých situacích došlo k přesvětlení obrazu při určitém natočení obrazu v nočním režimu.

Zakázání možnosti zahodit vyplněný šek - jako ochrana proti nechtěnému zahození, je nadále možno běžné předání jiné postavě.

Alfa testování - nemělo by dojít k ovlivnění hráčům přístupných prostředí, pouze pro interní potřeby.

 

l