Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.
Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

21.03.2019 - Update

Ukončení oslav sv. Patrika.

Oprava zobrazení počtu šípů v toulci pokud je toulec nasazen.

Zpřesnění polohy herních postav.

Oprava zobrazení a výpočtu u vylepšování ve věži.

 

Odměny z MDŽ jsou v prodlení stejně jako budou v prodlení i odměny z sv. Patrika.

Omlouváme se za prodlení. O odměny nepřijdete.

14.03.2019 - Update

Oslavy sv. Patrika viz novinka

Úprava průchodnosti u mapy pro oslavy sv. Patrika.

Nové výzvy, klobouky.

Kontroly vzdálenosti při kopání rudy.

Kontrola úrovně postavy pro vstup na seřadiště války říší.

Úprava aktivní zóny Strážce arény.

 

Na vyhodnocení MDŽ se pracuje.

07.03.2019 - Update

Oprava útočení mířenými útoky na skrytou postavu (například v zamaskování apod.)

Korektury na webu a ve hře

Oprava problikávání okna s informacemi o předmětu při malém rozlišení

Oslavy Mezinárodního dne žen

 

01.03.2019 - Patch

Aktualizace některých modelů

Aktualizace ikon pro dračí brnění

Aktualizace ikon pro premia v denních odměnách

Opraveno obtékání ikon bonusů

28.2.2019 - Update

Oprava ceny vylepšování u NPC mimo vlastní říší - připraven systém nastavení individuální ceny pro jednotlivá NPC (bude využito v budoucnu)

Animování ostatních ikon bonusů postav

 • Upraveno pořadí tak, že nově aktivované bonusy jsou zobrazeny jako poslední
 • Příprava pro soupisy dalších bonusů jako elixíry, úlomky v kerindoru, ryby, účes ap.

Korektury textu a drobné optimalizace

21.02.2019 - Update

Oprava prosekávání při vysoké rychlosti útoku - týkalo se hlavně šamanů s vějířem či holí a ninjů s mečem

Oprava odchodu ze swampu

Úprava výměny úlomků z kerindoru

 • Pokud má hráč u sebe více úlomků, nabídne jeho odevzdání
 • Pro VIP přidána možnost vyměnit všechny úlomky najednou

Přidání dialogu k Koe-Pung - pro informovanost hráče o fungování a historii Kerindoru

Úpravena logika pozice ukořistěných předmětů, které padnou na zem - předmět padne v okolí zabité příšery a né v okolí postavy, která jej zabila

Obsah truhly v sedmém patře věže je obdržen přímo postavou. Jen v případě, že nemá místo v inventáři vypadne na zem.

Úprava zobrazení a řazení efektů kouzel a premií.

14.02.2019 - Update

Změna zobrazení kouzel a premií ve hře:

 • Rozdělení na premia a ostatní
 • Prozatimní řazení dle jeho pořadí ve hře bude upraveno podle doby účinnosti.

Změna nákupu premií v Item Shopu:

 • Nyní je možno si libovolně poskládat balíček premií.
  • Čím více premií v balíčku, tím vyšší sleva na celý balíček. (10 - 30%)
 • Lze nastavi délku trvání od 1 do 30 dní.
  • Čím delší doba tím levnější premium na den.
 • Přidána možnost vytvoření premiového balíčku, který je po nákupu odeslán do Item Shop skladu.
 • Korekce cen premií.

Sjednocení taveb:

 • Pro zdobené i základní varianty postačí obyčejné taveniny.
 • Zdobené taveniny byly vyměněny za obyčejné (nemělo smysl mít dvě varianty, když rozdíl byl pouze v cestě k výhni).

Přidána do hry nová magická formule okrové barvy.

Kontrola vzdálenosti při vylepšování u kovářů.

Spuštění valentýnských oslav včetně slevy na manželské šperky u pocestného prodejce.

 

07.02.2019 - Update

Oprava bonusu Šance na kritik kouzlem, v případě že hráč nemá žádný bonus na kritický útok.
Oprava bonusu Odolnost proti kritickému zásahu, který nesnižoval šanci na kritik kouzly.
Přidání logů v případě vyskytu problému s grafickým adaptérem.
Snížení doby pro změnu hodnosti z minuty na 10 sekund.
Úprava přepočtu rekordních ryb.
Úprava Swampu pro dohled nad stráveným časem v mapě.

Úprava zobrazení průhledných částí výstroje v průhlednosti. Více informací viz /forum/viewtopic.php?f=75&t=122925
Textové korektury na webu a ve hře, rozšíření některých dialogů.

31.01.2019 - Update

Aktualizace launcheru na zabezpečenou verzi https

Oprava ukládání výzvy Stánkaře pokud je stánek ukončen jinak, než jeho ručním uzavřením.
Úprava stánku a obchodování mezi hráči, aby při pádu hry nedošlo ke ztrátě yangů.
Oprava zobrazení časů bonusů říše či cechu.
Zpřesnění informace o nefunkčním bonusu z obarvení v případě použití převleku.
Oprava chyby, která způsobovala sundání kostí na navýšení ZB.
Oprava chovaní mobů v některých situacích.
Textové korektury

 

V launcheru vypnuta nutnost mít administrátorká práva pro spuštění.

 • Pokud je původní umístění instalace v místě, kde jsou práva administrátora nutná:
  • je nutno upravit zástupce na spouštět jako administrátor
  • přesunout instalaci jinam, kde nutná nejsou
 • Průvodním jevem může být například nutnost aktualizace launcheru při každém spuštění
  • absence administrátorských práv virtualizuje veškeré zásahy do hry
 • Výhodou odebrání nutnosti mít administrátorské práva je možnost spuštění i bez administrátorských práv, v případě že bude hra nainstalována nesystémových oblastí počítače

24.01.2019 - Update

Korektury úkolů a textů.

Přípravy pro testování na VTS hráči.

l