Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.
Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

21.06.2018 - Update

Výroční event - ukončení (novinka zde)
Síťová komunikace - oprava chyby, která mohla způsobit pád hry krátce po přihlášení v náročných lokacích (Swamp, tržnice, ...)
Sbírání předmětů ze země - oprava občasné nemožnosti sebrat předmět, který je na hranici maximální možné vzdálenosti pro sběr
Přihlášení - oprava pádu hry, pokud se postava přihlašuje do již neexistující lokace (typicky Haegeron, Věž démonů po dlouhé době)
Grafický výkon - asi 5% snížení nároků na výkon CPU u animací postav a monster

17.06.2017 - Polední update

Seznam přátel - oprava chyby, která způsobovala mizení seznamu přátel, nebo špatnou detekci online stavu
Obchod mezi hráči

 • oprava označení předmětu při přesunutí na jiného hráče, který má zablokovaný obchod
 • oprava označení neprodejného předmětu, pokud byl přesunut do obchodního okna

14.06.2018 - Update

Kazmadan

 • možnost teleportace do města zdarma (u teleportéra)
 • zlepšení výkonu klienta pokud je v okolí velké množství soukromých stánků

Přechod dne a noci - experimentální oprava pádu klienta při provádění přechodu dne a noci na některých mapách (Kazmadan, Opičí jeskyně)
Sbírání předmětů
- oprava chyby, kdy z některých míst nešly sebrat získané předměty ležící u kraje mapy
Úroveň postavy

 • oprava správného zobrazení úrovně nad hlavou po provedení některých akcí (např. navýšení statusu)
 • oprava viditelnosti nově získané úrovně z pohledu ostatních postav

Pohyb postavy - oprava občasného "vracení zpět", pokud postavě došla stamina a přešla z běhu do chůze
Okno výzev - oprava špatného zobrazení okna při prvotním načtení (v některých případech zůstaly velké mezery mezi jednotlivými výzvami)

Historie chatu - položky jsou nyní při procházení kurzorovými klávesami řazeny přirozeně podle času odeslání
IS sklad - přidána možnost otevřít IS sklad, i když nemá postava ještě pronajatý běžný sklad
Herbaření - přidána možnost sběru volně rostoucích bylinek i postavám, které ještě netrénovaly herbaření
Meteory - oprava objevení meteorů na nedostupných souřadnicích na některých mapách (především první města a cechovní zóny)
Server - optimalizace výkonu
Ostatní - opravy dialogů NPC, špatných popisek předmětů

07.06.2018 - Update

Výročí - spuštěn event k osmému výročí serveru (novinka zde)

Sklad - opravena možnost přetahování předmětů do skladu pomocí gesta stiskni->táhni->pusť

Haegeron

 • opraven pád hry a zmizení lišty rychlé volby po opětovném přihlášení z výběru postav
 • opravena chyba, která způsobila teleportaci do hlavního města, pokud postava opustila výpravu předčasně
 • přidán odpočet zbývajícího času pro spuštění výpravy přímo na obrazovku
 • vyřazena možnost zobrazit velkou mapu lokace

Věž démonů - opravena chybějící monstra ve druhém patře věže (v některých případech)

Soukromý stánek

 • přidáno vyznačení předmětů vložených do prodeje při stavění stánku
 • stánky příslušníků cizí říše je nyní možno otevřít kliknutím na samotný stánek (nejen na jeho popisku)
 • přidána možnost rozdělit předměty (klávesou Shift), pokud nejsou ještě vloženy do prodeje
 • upřesněny oznamovací hlášky při některých výjimkách

Obchod mezi postavami

 • přidáno vyznačení předmětů vložených do okna výměny
 • přidána možnost uzavřít okno stiskem klávesy Esc

Historie chatu

 • historie chatu je nyní zachována i po změně mapy, postavy, nebo kanálu
 • z historie jsou automaticky vyloučeny opakující se položky

Rudné žíly - opraveno objevování žil na nedostupných místech (obzvláště z vyvolávačů)

Úkolové obálky - opraveno objevení úkolových obálek po zavření okna postavy tlačítkem "X"

Vyhození předmětů z inventáře - opraveno přetrvávající uzamčení předmětu, pokud byla pro uzavření dialogu vyhození použita klávesa Esc

Pásy zapomnění - přidán potvrzovací dialog před použitím předmětu

Síťový protokol - zoptimalizována síťová komunikace při přihlášení postavy (vyšší rychlost, odolnost proti chybám)
Vyvolávače monster - zákaz spawnu v některých speciálních zónách (např. centrum Kazmadanu)

Web - opraven vzhled webové statistiky při remíze ve válce říší

01.06.2018 - Ranní údržba

Padání předmětů - oprava mechanismu padání předmětů při nízkých rozptylech (např. jaderity, klíčové kameny)
Ďáblova rokle

 • oprava spawnu některých monster ve 4., 16. a 17. patře
 • rozšíření nápovědných textů a monologů Pána smrti na celou výpravu (dříve pouze jeden hráč)
 • přidání informace o zbývajícím čase pro opuštění patra na obrazovku
 • drobná vylepšení některých dialogů a herních mechanismů

Věž démonů - oprava chyby s občasným špatným spuštěním výpravy (druhé patro je prázdné)

31.05.2018 - Update

Kopání rudy, jaderity, drop z monster - oprava občasného spadnutí na nedostupná místa
AI monster - oprava občasného zaběhnutí monster na nedostupné souřadnice
Opičí dungeon - správné vyřazení možnosti zobrazit velkou mapu lokace
Ostatní - rozšíření chybových hlášek, opravy drobných chyb nahlášených na supportu

GDPR

Úprava hry, webu, podpory, launcheru pro splnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

24.5.2018 - Update

Oprava pořizování snímků obrazovky.

Vypnutí HERO Marketu viz. Novinka o GDPR

10.05.2018 - Update

Dračí sluj - oprava padání klíčů z pilířů mímo dostupné souřadnice mapy
Sbírání předmětů

 • oprava občasné nemožnosti sebrání předmětu ležícího u okraje mapy
 • oprava vícenásobného zobrazení varovné hlášky při pokusu sebrat cizí předmět ze země

Síťový kód - vylepšena stabilita spojení při kolísající odezvě připojení
Ostatní - přepracování a vylepšení některých úkolových dialogů

03.05.2018 - Update

Čarodějnický event - ukončení (novinku připravujeme, prosíme o strpení)
Věž démonů

 • oprava chyby, která mohla způsobit předčasný konec v 6. patře, pokud nebylo před zabitím bosse vyčištěno od mobů
 • oprava chyby, kdy se mohlo objevit více Tajemných kovářů, nebo více Modrých smrtí v posledním patře

Hadí pole - oprava možnosti vzájemného útočení mezi postavami na mapě
Úkoly - oprava nemožnosti plnit některé úkoly (např. lovecké mise, knhy misí, ...), pokud probíhá cechovní válka - pole
Hedvábný raneček - předmět bez zbývajícího času nyní zmizí ihned při přihlášení (namísto po minutě), čímž se zabrání nutnosti znovu stavět stánek
Svatba - oprava rozlišení pohlaví u Koordinátorky svatby
Úkolové obálky - oprava funkce klávesové zkratky CTRL+Q při otevřeném okně s úkoly
Ostatní - drobná vylepšení v několika úkolech, opravy překladů

» Archív
l