Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.
Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

19.04.2018 - Update

Eventové předměty - odstraněny některé eventové předměty (Velikonoce, Sv. Patrik), které se nedaly prodat u NPC
Úkolové obálky - oprava správného zobrazení zbývajícího času pod 1 minutu
Vyvolávače meteorů - v blízkém okolí vyvolávaného meteoru nyní nesmí být žádný další meteor
Ostatní - drobné úpravy úkolových dialogů a stavových hlášek (hledání pokladu, cechovní NPC, manželství, ...)

12.04.2018 - Update

Padání předmětů - oprava padání předmětů z monster mimo dostupné souřadnice (u krajů mapy) a tím znemožnění jejich sebrání
Kopání pokladu - oprava zobrazení některých blikajících bodů v lokacích Kouzelný důl, Královské rozcestí, Zaniklá říše a Chrám útrapy
Okno s úkoly - přidán efekt ohraničující úkol, na který právě míří kurzor myši (+ několik dalších drobných vylepšení)
Změna vůdce cechu - oprava vyresetování bonusu na max. počet členů po změně vůdce cechu

05.04.2018 - Update

Velikonoční event - ukončení (novinku připravujeme)
Úkolové obálky

 • použití více "počítadel kusů" v některých úkolech (např. knihy misí)
 • dočasné skrytí úkolových tlačítek na obrazovce, pokud je aktivní okno postavy (klávesy C, V, B, nebo N)
 • sjednocení formátu údajů úkolových časovačů (např. zbývající čas pro dokončení úkolu)
 • přidána informativní hláška při stisku klávesové zkratky Ctrl + Q
 • Vaši zpatnou vazbu i nadále uvítáme v příslušném tématu na fóru hry

Úkol "Urielův nápad" - obálka se nyní zobrazí v seznamu úkolů i tehdy, pokud postava úkol odmítne
Úkol "Sběr Jaderitů" - oprava funkčnosti úkolové obálky v některých případech
Knihy misí - oprava zmizení úkolové obálky, pokud postava úkol odmítne
Kopání map pokladů

 • cílová šipka se nyní ukáže automaticky při vstupu do mapy
 • informace o hledaných souřadnicích je nyní dostupná také z okna úkolů (klávesa N)
 • oprava špatného zobrazení šipky na některých mapách

Cechovní pozemky

 • oprava špatně zobrazeného počtu materiálu při vylepšování cechovního oltáře
 • přesnější detekce okrajů některých cechovních staveb

Herní mechanika - přidána ochrana proti provedení některých akcí (obchodování, sbírání předmětů, ...) skrze neprostupné překážky (např. zdi, budovy, ...)
Ostatní - drobné úpravy úkolových textů a dalších serverových hlášek

01.04.2018 - Ranní update

Nazaretský set - oprava stopy švihu u vzhledů zbraní (špatné natočení)
Úkolové obálky

 • oprava chování pro knihy misí a denní dárky
 • přidány vysvětlivky pro klávesovou zkratku CTRL + Q

29.03.2018 - Update

Velikonoční event - spuštění eventu (více v novince)
Hodnost zajíček - změna grafického ztvárnění hodnosti
Úkolové obálky - druhá část přestavby:

 • nově uložen stav přečtenosti úkolu i po novém přihlášení / teleportu
 • zkratkou CTRL + Q se nyní přepíná mezi nepřečtenými úkoly a všemi úkoly
 • při změně postupu v daném úkolu se změní jeho stav na nepřečtený
 • drobné změny v zobrazení počítadel a časovačů u některých úkolů

22.3.2018 - Update

Ukončení eventu ke dni sv Patrika

Entarian - u kouzla Zrušit kouzlo již nedojde k odstranění pozitivních efektů při útoku na jinou hráčskou postavu.

První část úpravy seznamu úkolů

 • kompaktnější design pro zobrazení většího počtu úkolů
 • plynulý posun, pokud dojde k překročení velikosti stránky
 • možnost skrytí počítadel a časových limitů u úkolů, které je obsahují
 • automatické řazení dle typu úkolurozlišení přečtených a nepřečtených úkolů
  • prozatím pouze do nového načtení
  • pergameny na obrazovce jsou prozatím bez výrazných změn

15.3.2018 - Update

Spuštění oslav sv. Patrika - viz Novinka

Ukončení oslav MDŽ

Oprava zobrazení úrovně výbavy ve skladu a IS skladu

Úprava vzhledu okna výzev

 • Při dokončení všech vyzev se zmenší okno o velikost progressbaru
 • Při dokončení výzvy se neposune okno nahoru, ale zůstane na původní pozici

Úprava hledání pokladu - nahrazení šedého nečitelného textu novou grafickou verzí

08.03.2018 - Update

MDŽ - spuštění eventu
Rozlišení úrovně výbavy

 • rozšíření barevné škály (dříve bílá-žlutá, nyní bílá-žlutá-oranžová) pro lepší rozlišitelnost jednotlivých úrovní
 • správné rozlišení také u krumpáče a rybářských prutů

Nastavení hry

 • možnost skrytí úrovně výbavy na ikonce (k dispozici je buď úplné skrytí, zobrazení vždy, nebo pouze v obchodních oknech)
 • stejná volba také v launcheru hry (pro trvalé nastavení)

Okno výzev - experimentální úprava posunu obrazu kolečkem myši (plynulý posun)

01.03.2018 - Update

Výbava

Toulce

 • oprava hromadného vyprazdňování toulců
 • správné zobrazení počtu šípů v toulci také při obchodování mezi postavami a v soukr. stáncích

Síťový kód - několik úprav pro snížení datové náročnosti
Soukromé zprávy - opravena pozice kurzoru při zalomení textu
Stařenka - úprava svatebních dialogů, zobrazení všech podmínek pro započetí obřadu

Pergameny návratu - oprava problikávání okna s návratovou pozicí na nízkých rozlišeních

Ostatní - opravy nedostupných pozic některých minerálních žil, drobné korekce překladů

15.2.2018 - Update

Obálky soukromých zpráv - změna pozicování, aby se zabránilo občasnému překrytí časových údajů
Pergameny úkolů

 • drobná korekce pro zachování symetrie s obálkami soukromých zpráv
 • přirozenější řazení na základě přítomnosti okna skupiny, počtu úkolů, velikosti okna hry
» Archív
l