Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.
Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

16.08.2018 - Update

Karma - přepracování dialogů

Oprava výměny trofejí za certifikát přeživšího.

09.08.2018 - Update

Oprava rokle - Oprava pořadí závislosti Azachielů na typu postavy

Oprava podsvícení prázdného políčka v inventáři - v některých situacích bylo žluté.

Oprava pozicování ikon efektů a kouzel při odvolání koně

Úprava pergamenu návratu - při použití pergamenu s cílem cizí říše nově pergamen není vymazán, pouze je oznámena nemožnost teleportace do dané mapy.

Oprava efektu u vzhledů - zobrazení efektu pokud použijeme stejný model převleku jaký má postava model brnění.

Úprava logiky pro sbírání předmětů ze země - pořadí v jakém hledá předměty v okolí

 • vlastní předměty
 • předměty bez majitele
 • předměty patřící hráči ve skupině

02.08.2018 - Update

Rozdělování itemů - při volbě počtu kusů je hodnota označena pro přepsání.
Úprava textur některých brnění

 • Brnění od úrovně 66 a 80 - ninja muž i žena
 • Brnění od úrovně 95 - ninja muž i žena, šaman muž a válečnice

Oprava hlášení při vkládání kamenů.
Oprava hlášení času spuštění arény přežití.
Úprava dialogů u biologa.
Vrácení barvy běžných itemů na zemi na bílou.

Zobrazení CB i na postavách s nižší úrovní.

Chat diváků ve válce cechů uvidí pouze diváci.

 

26.07.2018 - Update

Aréna přežití - změna času spuštění:

 • ohlášení v 17:40,
 • otevření arény v 17:55,
 • první vlna příšer v 18:00,
 • a konec arény tedy nejpozději v 18:40 (+5 minut na převzetí odměny).

Soutěž „Hledej 3 vlajky“ - automatické spuštění každou neděli v 19:00 (s patnáctiminutovým ohlášením)

Výcvik bojového koně - přidána možnost plnění úkolu zabíjením alternativních druhů monster (např. pavouci z obou jeskyní)

Věž démonů - snížení množství získaných BZK z monster ve věži démonů o 20%

Noční režim - oprava pomalého nástupu nočního režimu po přihlášení do hry (pouze na některých postavách).

Změny barev na předmětech

 • Červeným písmem se vyznačí pouze ty podmínky pro použití předmětu, které postava nesplňuje (např. úroveň, nebo zaměření), nikoli celý předmět.
 • Rozdělení předmětů do pěti kategorií podle jejich vzácnosti:
  1. Obyčejný předmět - běžné předměty a výbavy bez jakýchkoli bonusů
  2. Neobyčejný předmět - součást výbavy, která obsahuje až 6 přidaných bonusů.
  3. Vzácný předmět - součást výbavy, která obsahuje 7 přidaných bonusů.
  4. Mimořádný předmět - součást výbavy, která obsahuje 7 přidaných bonusů a 4 z horních bonusů jsou v maximální výši.
  5. Výjimečný předmět - součást výbavy, která obsahuje 7 přidaných bonusů a všech 5 horních bonusů je v maximální výši.
 • Možnost použití předmětu, ani zda obsahuje kameny, talismany, či taveniny, nemá na toto barevné rozlišení vliv.

13.7.2018 - Opravný patch

Oprava skrytí předmětů v inventáři a skladu, pokud po rozdělení vrátíme předmět zpět na původní místo.

Oprava možnosti přesunu toulce do skladu.

12.07.2018 - Večerní update

Vyhazování předmětů - oprava vyhazování předmětů z druhého políčka inventáře
Přesun předmětů - oprava možnosti přesunout předmět na místo, které zčásti sám zabírá
Rozdělování předmětů - přidána klávesová zkratka CTRL + SHIFT + klik pro rychlé oddělení jednoho kusu předmětu z kupičky

12.07.2018 - Update

Práce s předměty

 • možnost rozdělovat předměty přímo ve skladu, nebo i vzájemně mezi inventářem a skladem
 • možnost použít zrychlený přesun předmětů mezi inventářem, skladem a obchodním oknem (pomocí klávesy CTRL a kliknutí levého tlačítka myši)
 • experimentálně vypnuta možnost použití předmětu dvojklikem, aby se předešlo nechtěným akcím
 • odebrána předepsaná jednička při otevření rozdělovacího dialogu
 • barva podsvícení ikonek předmětů při možnosti sestohování změněna na bílou

Kerindor

 • snížení rychlosti pohybu Kerindorských malých velitelů (-20 %) a Kerindorských mágů (-8 %)
 • návrat rychlosti pohybu Kerindorských minotaurů na hodnotu z minulého týdne
 • klikatelná zóna Kerindoria upravena, aby odpovídala skutečné velikosti objektu

Aréna přežití

 • oprava časů, po které se na předmětech zobrazují jména vlastníků
 • přidána možnost sebrání ležících předmětů jiným hráčem ve skupině (za předpokladu, že má skutečný vlastník dostatek místa)

Entarian - ohlášení na mapě při projití postavy na vyhlídkovou stezku
Potvrzovací a informační dialogy - přidána možnost potvrzení dialogů klávesou Enter
Rybaření - zákaz nasazení stejné návnady na prut
Item-Shop - přidáno požehnání života (balíčky po 10 a 50 kusech)
Skupina - kontrola vzdálenosti při odeslání pozvánky do skupiny rozšířena tak, aby už nedocházelo k situacím, že postava pozvánku přijme, ale systém ji bez dalších informací označí jako zamítnutou (kvůli vzdálenosti mezi postavami)
Návnady - nově se v případě spotřebování automaticky doplní ve slotu rychlého použití, má-li postava má v inventáři další kupičku
Minimapa - oprava chyby, která mohla způsobit zobrazení průhledné minimapy v určitých situacích
Pavoučí vězení - oprava informační hlášky o nemožnosti zobrazení mapy při stisknutí klávesy M
Ostatní - opravy předkladů

05.07.2018 - Update

Kerindor

 • možnost zjistit stav na vývěsní tabuli - jestli a do kdy je vstup otevřen (podle návrhu hráče)
 • možnost prodloužit vstup do mapy zničením Sentinelu (v době, kdy je vstup stále otevřen)
 • oznámení o otevření vstupu změněno na malé a přidána také informace o zasloužilých hrdinech

Historie chatu (klávesa L)

 • velká oznámení se nyní zobrazí pouze pokud je filtr nastaven na "Oznámení"
 • odstraněn bílý rámeček ve spodní části okna (byl tam od minulé údržby)
 • opraveny vadné pixely v horní části okna

Okno kombinace - viditelné označení předmětů vložených do okna (podle návrhu hráče)
Dočasné předměty - hra nyní informuje formou oznámení o jejich skončení (např. zlodějské rukavice, dle návrhu hráče)
Plášť statečnosti - monstra by se již po použití neměla rozeběhnout jiným směrem
Ostatní - korekce úkolových textů, zvýšena odolnost některých úkolů proti chybám

28.06.2017 - Update

Aréna přežití

 • přidání šance na zisk Trofeje úspěchu a dalších užitečných předmětů z monster v aréně
 • možnost vyměnit 100 kusů Trofejí úspěchu za Certifikát přeživšího (u Strážce arény)
 • jednou za pět kol možnost použít Svatý grál pro oživení v aréně (dříve jednou za celou výpravu)
  • přidán symbol možnosti oživení v levé horní části obrazovky

Souboje mezi hráči

 • zobrazení statistiky proběhlého souboje po jeho ukončení
 • oprava chování tlačítek cílového menu při různých soubojových situacích (po odhlášení, znovuoživení, ...)

Pláště statečnosti – oprava chování monster po použití pláště statečnosti v některých situacích

Stánky NPC – uzavření stánku, pokud se od něj postava příliš vzdálí (u soukromých stánků beze změny)
Rybaření – oprava hlášení o změně rekordmana (správné jméno původního majitele rekordu)
Ostatní – drobné optimalizace síťového provozu, opravy překlepů v úkolových dialozích

21.06.2018 - Update

Výroční event - ukončení (novinka zde)
Síťová komunikace - oprava chyby, která mohla způsobit pád hry krátce po přihlášení v náročných lokacích (Swamp, tržnice, ...)
Sbírání předmětů ze země - oprava občasné nemožnosti sebrat předmět, který je na hranici maximální možné vzdálenosti pro sběr
Přihlášení - oprava pádu hry, pokud se postava přihlašuje do již neexistující lokace (typicky Haegeron, Věž démonů po dlouhé době)
Grafický výkon - asi 5% snížení nároků na výkon CPU u animací postav a monster

» Archív
l