Seznam změn, které byly provedeny na serveru při jednotlivých údržbách.
Typy změn
Patch - Byl vydán patch, informace o jeho obsahu uvedeny v podrobnostech.
Update - Provedené změny ve hře při odstavené hře.
Informace - Informace o hře a jeho úpravách (připravované updaty).
Web - Úprava na webu
Launcher - Úprava Launcheru

15.2.2018 - Update

Obálky soukromých zpráv - změna pozicování, aby se zabránilo občasnému překrytí časových údajů
Pergameny úkolů

 • drobná korekce pro zachování symetrie s obálkami soukromých zpráv
 • přirozenější řazení na základě přítomnosti okna skupiny, počtu úkolů, velikosti okna hry

08.02.2018 - Opravná údržba (15:20)

Pády serveru - opraveny pády serveru způsobené špatným nastavením účesů postav

08.02.2018 - Update

Aréna přežití - oprava zóny bez PvP po celém obvodu arény
Item shop a denní odměny
- opraveno občasné překrytí předmětů, které mělo za následek jejich nezobrazení v IS skladu až do dalšího přihlášení postavy
Biologické odměny
- opravy chybějících biologických odměn na některých postavách (těch, které dokončily úkol během minulého týdne)
Kouzelný důl - oprava občas nedostupné křemenné žíly
Ostatní - drobné opravy úkolových dialogů

04.02.2018 - Web

E-maily

 • nová sjednocená grafická podoba e-mailů zasílaných z webu a supportu
 • více informací u některých typů automatických e-mailů

02.02.2018 - Update (ranní údržba)

Kouzla a buffy postav - oprava možnosti použít kouzlo v době, kdy je stále aktivní, pro prodloužení jeho účinku
Šeptání - oprava zalamování víceřádkových textu v některých situacích
Okna s volitelnou velikostí - oprava zobrazení správných kurzorů pro zvětšení/zmenšení
Elixíry - oprava možnosti použít některé typy elixírů současně

01.02.2018 - Update

Kurzory myši

 • Kurzor myši se při najetí na NPC a monstra mění podle typu podporované akce.
 • Aktuálně jsou rozlišeny akce typu: komunikace, útok, sběr, obchod, mechanický prvek.
 • Upraven výchozí vzhled softwarového kurzoru na světle modrý.

Grilované ryby - přidána kontrola možnosti použít další rybu, pokud předchozí stále účinkuje
Tabulka s bonusy - oprava zobrazení u postav, které mají nasazen luk a šípy
Šeptání - oprava pádu klienta při pokusu zvětšit prázdné okno (bez příjemce)
Elixíry - opravena chyba, která za určitých okolností umožňovala použití dvou podobných elixírů současně
Ostatní - opravy textových chyb v úkolech

25.01.2018 - Update

Obchůdek NPC

 • automatické sestohování na existující hromádky při nákupu předmětů
 • možnost stohování na konkrétní pozici přetažením myší
 • opraveno nesprávné zobrazení výše odváděné daně při hromadném prodeji
 • opravena chyba, která po prodeji u NPC způsobila občasné překrytí jména předmětů jiným nápisem

Ukazatel energie dračího ducha - oprava podsvícení
Stíny ve hře - oprava občasného nezobrazení stínů na některých počítačích (v denním režimu)
Ostatní - opravy drobných chyb nahlášených na supportu

21.01.2018 - Update

Rybaření - oprava možnosti rybařit stiskem příslušného tlačítka schopnosti
Hero Market - přidáno zobrazení bonusů u kostýmových zbraní a opraveny jejich ikonky

18.01.2018 - Update

Pergameny návratu

 • přidání grafického zobrazení několika lokací (Swamp, Zaniklá říše, Pavoučí jeskyně I., Kouzelný důl, Král. rozcestí, ...)
 • oprava zobrazení blikajícícho bodu u Země obrů

Swamp - přidána velká mapa lokace
Ostatní - drobná vylepšení výkonu herního klienta a opravy chyb hlášených na supportu

15.01.2018 - Update (polední údržba)

Pergameny návratu

 • oprava odebírání stohovaných pergamenů z inventáře
 • oprava chyby hry při prohlížení pergamenů s neexistujícími souřadnicemi
» Archív
l