11.4.2012

Bezpečný nákup a prodej herních účtů je tady

Bezpečný nákup a prodej herních účtů je tady
Od dnešního dne je umožněno obchodovat s Vašimi herními účty v rámci našeho serveru. A to zcela bezpečně za využití aukčního systému. Za bezpečnost převodu, účtu i předmětů, ručíme.
Jiný systém prodeje je stále na vaše riziko a nebude v případě problému řešen. Stejně tak nebudou řešeny ani výměny meziherní či meziserverové.
Věříme, že tento krok jednou pro vždy zatočí s podvodníky a poctiví hráči tak získají jistotu při nákupu či prodeji herních účtů.

Pro první týden pro otestování systému je zrušen poplatek 5 SD za vystavení v aukci.

 

Vložení účtu do aukce

Podmínky

 • V den vystavení musí být účet fyzicky odhlášen
 • Od odhlášení musí uplynout alespoň 2 hodiny
 • Na účtu musí být minimálně 5 SD (neplatí pro testovací provoz)
 • Na daný email musí být vytvořen minimálně ještě jeden účet

 

Vystavení do aukce

 • Tlačítko se nachází v nastavení účtu
 • Vyplníme Váš popis aukce
 • Vybereme účet, kde si vyzvednete případnou odměnu
 • Vyplníme AntiSpam kód
 • Informace o postavách jsou generovány automaticky

 

Kontrola vaší aukce

 • V Hero Marketu pomocí tlačítka zobrazíme stav prodeje daného účtu
 • Zde je možno změnit váš popis aukce (pro všechny obchodníky)
 • Zobrazí se kromě informace o dané aukci i seznam nabídek (pokud jsou)
 • U každé nabídky jsou 2 informace
  • Počet předmětů / zpráv
  • Informace o jaké předměty jde
  • Poslední tlačítko je pro otevření dané nabídky
 • S každým obchodníkem je možno komunikovat zvlášť
 • V otevřené konkrétní nabídce vidíte
  • Zprávy zaslané Vám i Vámi zpět obchodníkovi
  • Seznam předmětů
 • Pokud chcete uzavřít obchod s konkrétní otevřenou nabídkou
  • Použijeme tlačítko Prodat Účet
  • Aukce je uzamčena pro manipulace s předměty pro daného obchodníka
  • Na Váš i Obchodníkův Email je odeslán Validační Kód
  • Oba kódy mají platnost do půlnoci, poté je aukce opět otevřena
  • Oba účastníci si mohou nechat zaslat své validační kódy znovu, pokud email nedorazí
  • Pokud obchodník i majitel účtu aktivují své validační kódy
   • Aukce je ukončena
   • Nový majitel obdrží email s přístupem k účtu (hesla jsou nově vygenerována)
   • Na účtu, vybraném pro předání je možno pomocí Inventury převzít veškeré předměty z dané aukce, nabídnuté v konkrétní nabídce.Aukce

 • Seznam aukcí HERO MARKET otevřených pro vložení nabídky je přímo v menu
 • + slouží k zobrazení dodatečných informací o postavách na daném účtu
 • U aukce je možno pomocí Otevřít aukci zobrazit momentální stav
  • Zobrazení vaší komunikace s majitelem účtu
  • Seznam již nabídnutých předmětů s možností jej převzít opět zpět do IS skladu (pokud není aukce uzavřena a nečeká se na schválení převodu).
  • Pokud jste odhlášeni v daném dnu ze hry, tak i seznam vašich předmětů k nabídnutí.
  • Seznam je rozdělen na IS sklad, I., II. a III. stranu skladuInventura

 • Zobrazení všech aukcí, kde máte nevyřízené pohledávky (předměty)
 • Pro bývalé majitele účtu, jsou zde zobrazeny předměty za svůj účet
 • Pro majitele předmětu, kteří neuspěli v aukci je zde možnost si je převzít zpět
 • Pokud aukce čeká na schválení majitelem a osloveným obchodníkem
  • Oslovený obchodník si zde může zaslat opětovně Validační kód (není mu umožněno měnit nabídku)
  • Ostatní obchodníci, si mohou převzít své předměty (pokud nepředpokládají již další účinkování v aukci)
 • Pokud si vyzvednete poslední předmět aukce z inventury, automaticky zmizí.Možná nedorozumění a ostatní informace

 • Aukce je vystavena na 7 dní, po té je aukce automaticky vystornována (ukončena)
 • Do aukce je možno nabídnout libovolné předměty umístěné ve skladu a IS skladu
 • Pokud nedorazí validační kódy je možno si je nechat znovu odeslat
 • Pokud by nedorazil Email s novým přístupem pro nového majitele, ID účtu nalezne v nastavení účtu v poli Herní účty a hesla si může nechat vyresetovat již ručně, každopádně o koupený účet nepřijde.
 • Předměty jsou při přebírání i vyjmutí z nabídky odesílány do IS skladu (pokud je v něm dostatek místa).


Změny 17.4.2012

  Obchodníci
 • mohou v seznamu aukcí u kterékoliv aukce kliknout na Nezobrazovat.
 • Skrytí dané aukce je jen pro daný účet.
 • Zobrazení i skryté aukce pomocí odkazu je stále možné.
 • Pro zobrazení všech aukcí je možno vymazat vyfitrování pomocí tlačítka : Zobrazit skryté aukce

  Pro majitele účtu
 • pokud jsou Vám v aukci nabídnuty předměty, které se Vám nelibí, můžete celou nabídku skrýt.
 • Zůstává však stále zachována.
  • V případě vložení do nabídky dalšího předmětu, je nová nabídka zobrazena.
  • Počet položek je roven počtu nových položek.
  • V počtech nejsou skryté nabídky započteny.
  • V seznamu jsou skryté nebídky zobrazeny.
 • Momentálně nelze ještě schovat nabídku, pokud je Vám doručena zpráva (bude ještě přepracovánom proto se do tohoto zobrazení nasáhlo).
 • Po stisknutí tlačítka Zobrazit všechny nabídky je skrytí odstraněno.

Od dnešního dne již platí poplatek za vystavení v Aukci 5 SD, přesně tak jak bylo avízováno při otevření. Doufame, že již do aukce tak půjdou jen účty, které opravdu mají být prodány.
» Seznam
l