26.12.2012

Black Market - Update

Black Market - Update

Dnes byly provedeny změny na Offline obchodním systému zvaném Black Market. Systém doznal několika změn a proto je zde i vypsáno, co se mění.

 • Asi nejdůležitější zprávou je to, že počet přemětů, které lze vystavit najednou z jednoho účtu je zvýšen na 15.
  • Stějně se dané pravidlo obcházelo, tím, že jsou vytvořeny další účty a prodej je realizován z nich.
 • Další pravidlo o uvádění správné ceny bylo odebráno. Je pouze na Vás jakou cenu si u předmětu dáte a zda Vám za tuto tržní cenu někdo odpoví tím, že předmět koupí.
  • Udělené blokace vstupu na BM jsou tímto dnem zrušeny.
 • Aby se kompenzovalo možné zatížení bylo přistoupeno k ochraně pomocí doby, po kterou je možno předměty vložit na BM. Tato doba byla zvolena na 14 dní od vystavení.
  • Po Této době dojde k jeho odejmutí z výpisu předmětů na BM, ale stále zůstane v BM. Majitel si je stejně jako u HERO MARKETu musí ručně z Inventury převzít!
   Tyto předměty samozřejmě budou dále započítány do vystavených.
 • Lehký update DESIGNu
  • Provedeny drobnosti v oblasti vzhledu.

 

» Seznam
l