8.2.2013

Informace

Informace

Na základě diskuse týmu jsme dospěli k závěru, že jsme ochotni přezkoumat blokace udělené pouze na základě hlášení Anticheatu. To jsou případy, které blokoval sám systém, bez asistence. Dále se ještě upraví systém hry, tak aby znemožňoval spuštění aplikací třetích stran při spuštěné hře. Odpadnou tak již spekulace o tom, kde byl program spuštěn.

Malinko se tím ale zpozdí úprava hry na přihlašování přímo ve hře, která byla ohlášena na fóru hry a měla být spuštěna již při nadcházející údržbě. Do upravení našeho anticheatu zůstává stará verze stále v platnosti a můžete být tak zablokováni v případě použití nedovolených programů. Neriskujte tedy své herní účty.

Žádosti o Unban se mohou zadat pomocí ticket systému výběrem nové položky žádost o unban a správně vyplněným formulářem. Nesprávně vyplněné žádosti budou ignorovány / uzavřeny.

» Seznam
l