6.11.2014

Změny v týmu

Změny v týmu

V minulých dnech byla ukončena spolupráce s jedním členem týmu. Konkrétně se jedná o moderátora hry DunDun a to z důvodu zanedbání povinností člena týmu. Touto akcí se nám opět smrsknul tým a tak je na místě přistoupit k hledání vhodných náhrad. Máme sice některé kandidáty již vytipovány z minula, ale pro větší záběr je umožněno opět zaslat své žádosti na tiket.

 

Tentokráte to vezmeme více ze široka a hledáme nástupce nejen na pozici herního moderátora, ale také na pozice moderátora fóra. Pokud tedy máte zájem, možnosti, zkušenosti a další zde nevyřčené přednosti neváhejte napsat tiket se svou žádostí.

 

Nově také nabídneme možnost >>práskni svého kamaráda<<, pokud tedy máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by byl vhodným kandidátem na výše jmenované posty, je možno jej ohlásit. Pokud se nám bude zamlouvat, bude kontaktován pro případnou možnost vstoupení do týmu. Vzhledem k tomu, že na tyto možnosti pravděpodobně nebude možno odpovídat jednotlivě, tak se omlouváme předem, pokud Váš tiket na toto téma bude uzavřen. Přečten bude stejně jako vzat do úvahy a konzultace uvnitř týmu.

 

» Seznam
l