24.10.2018

Války říší, aréna přežití a vyváženost hry - Aktualizace 1.11.

Války říší, aréna přežití a vyváženost hry - Aktualizace 1.11.

Vážená komunito,


nastává doba změn, nových možností a spousty zábavy pro všechny! Čeho se změny týkají? Na jaké novinky se můžete těšit? To vše a mnohem více se dozvíte v dnešní obsáhlé novince a my se opravdu těšíme na Vaše reakce. Zároveň se již nyní můžete těšit na nadcházející event. Pojďme se tedy společně podívat na to, co nás čeká.

 

Změny v oblasti válek říší

Přidání válek říší pro menší úrovně postav

V červenci proběhl maratón válek říší a následně jsme se Vás ptali na Vaše názory, návrhy a připomínky. Vše jsme poskládali dohromady tak, aby si na své přišli všichni, kteří mají i menší postavy, které je baví více a chtěli by i s nimi zabít pár protivníků.

 

Jak tedy bude vypadat rozvržení nových válek říší?

 

Den Pro úrovně Čas

Pondělí

- -

Úterý

110lvl - 150lvl 19:00 - 20:00
Středa 80lvl - 109lvl 19:00 - 20:00
Čtvrtek 110lvl - 150lvl 19:00 - 20:00
Pátek 50lvl - 79lvl 19:00 - 20:00
Sobota 110lvl - 150lvl 19:00 - 20:00
Neděle 80lvl - 109lvl 19:00 - 20:00

 

Změna systému výpočtu získaných CB

Asi by nebylo fér, aby jsme nemotivovali hráče k postupu na vyšší úrovně. Proto jsme přistoupili k úpravě i odměny za zabití nepřítele. Původní vzorec je tak nahrazen přesnou hodnotou v závislosti na rozpětí úrovní ve válce.

 

Jak tedy bude odměna vypadat?

Pro úrovně Zisk CB
50lvl - 79lvl
 3 CB
80lvl - 109lvl
 5 CB
110lvl - 150 lvl
 8 CB

 

Jak to bude s volbou krále a se žoldem a dalšími hodnostmi?

Ta bude zachována jako doposud, jediným rozdílem bude to, že bude vybírán pouze z hráčů s úrovní 120 a více. Naproti tomu žold získají i nižší úrovně. Může se tak teoreticky stát, že hráč s úrovní 70 se stane regulérním vojevůdcem.


Odměny pro říši a cechy

I tato část dostála určitých změn, kdy jsme přistoupili na přepočtení hodnot tak, aby výsledná hodnota za všech šest válek odpovídala původním třem válkám. Bonus není přesnou polovinou, ale zohlednily se opět úrovně, které ve válce budou bojovat.

Změny v pouštní mapě s koridory
Pouštní mapa s koridory prošla úpravou. Momentálně se vždy protivníci setkávali místo ve středu mapy, u respawnu jedné z říší, proto budou upravena umístěním startovacích míst jednotlivých říší ke středu mapy. Tímto vznikne možnost opustit domácí půdu dvěma směry a využít je k taktické výhodě.

 

Změny v herním systému (vyváženost hry)

PvP změny

Tyto změny se týkají hry jako takové, ale nejvyšší vliv budou mít na PvP.

Účinek grilované mřenky - potlačení neviditelnosti u grilované mřenky jsme zvýšili ze 3 vteřin na 10.

Předměty pro obnovu ZB a MB s okamžitým účinkem - jejich použití je nyní limitováno na použití dvou kusů za vteřinu. Tím dojde k vyváženější hře a také k zvýhodnění předmětů s vyšším účinkem (například ryb). Zákaz použití požehnání života, magie a draka zůstává ve válečných mapách i nadále zachován.

Účinek bílých praporů - je razantně snížen na vteřinu. Nadále však zůstane zachována výhoda ve ztrátě zaměření na vaší postavu.

 

 

Přepracované herbaření

Již delší dobu nás trápí, jak moc jsou rozevřeny nůžky mezi začínajícím a pokročilým pěstitelem. Dále pak nevyrovnanost průběhu trénování. A v neposlední řadě nevyrovnanost kdy v jedné vteřině je možno sesbírat plnou úrodu a ve vteřině další je již vše na políčku uschlé a zralé na vyhození. Proto jsme systém přepracovali. Přesné hodnoty a popis bude doplněn do průvodce na webových stránkách. Věříme, že i přes razantní úpravy pochopíte, že bylo nutné provést tuto úpravu. Ramcově lze nový systém herbaření definovat bodově takto.

 • Počet políček, které bude možno osadit je pro úrovně 10 -19, M a G navýšen o jedno, stane se tak geometrickou řadou od 1 do 5. Což má být hlavní výhodou trénování.
 • Pro zasazení je potřeba buď jedno semínko nebo dvě bylinky či orchideje.
 • Bylo změněno možné rozpětí počtu, které lze sesbírat na zahrádce. Zde bude také vliv úrovně, ale nebude plnit hlavní rozdíl.
 • Speciální (barevné) bylinky je možno pěstovat od mistrovské úrovně s 50 procentní šancí
 • Současné šance na sesbírání barevných bylinek navýšeny na 60 a 70 procent.
 • Šance na sběr běžných bylinek a orchidejí zůstaly zachovány, stejně jako možnosti na jednotlivých políčcích.
 • Počet bodů potřebných k dokončení nové úrovně, byl pečlivě přepočítán a nastaven tak, aby bylo trénování v celkovém měřítku o něco málo rychlejší.
 • Úplně jsme odstranili možnost požehnání od bohyně, které pouze rozšiřovalo již zmíněné pomyslné nůžky. Výhodou má být počet políček.
 • Na prémiových políčkách se nově započítávají body do tréninku schopnosti herbaření.
 • Další změnou je postupné usychání, které začne působit hodinu po dokončeném růstu a bude trvat 10 hodin. Za každou hodinu pak uschne desetina úrody. Pokud se tedy opozdíte se sběrem, nepřijdete o vše, ale pouze o část úrody. Tato změna se netýká VIP premia, které stále uchová plný stav.

Aréna přežití

Jak jistě víte, tak v této aréně se sejde 20 hrdinů a hrdinek všech říší, kteří se společnými silami pokusí porazit postupně 30 vln nepřátelských monster a poté závěrečného bosse. Pokud se podaří arénu vyčistit do časového limitu, obdrží všichni zúčastnění odměnu ve formě Certifikátu přeživšího (ten lze posléze použít pro výrobu převleku či vložení magické formule do některých brnění). Po četných žádostech (převážně na směny pracujících) jsme se rozhodli přidat další termín, kdy bude aréna přežití spuštěna. Uvítáme tak postavy s úrovní alespoň 65 na tržnici u Strážce arény i v čase 9:55 a to jak v pracovních dnech i o víkendu. Ohlášení bude jako obvykle 15 minut před spuštěním.

 

Opravy chyb a vylepšení

Vrámci této aktualizace jsme opravili také mnoho chyb a nepřesností, kdy by měla dominovat oprava zobrazení efektů, které způsobovaly pokles FPS a některé pády hry jako takové.

 

Plány do budoucna

Jak vidíte, tak pracujeme na vylepšeních, které mají za cíl nejen přinést nový herní obsah, ale také vyváženost hry. Na ty se v nadcházejících úpravách chceme zaměřit o něco více. Víme, že některé změny nebudou populární, ale pro další možnosti jsou některé změny nevyhnutelné.

Již brzy se tak můžete těšit na:

 • novou mapu pro války říší, která nabídne více taktizování
 • velitelskou výzvu, která bude opakovatelným úkolem se zaměřením na PvP, kde odměnou bude navýšení štěstí při různorodých činnostech hry jako například vytvoření pozice a následné vložení taveniny u šperků, vyšší šance na přidání bonusu či kamene do výbavy nebo jeho samotná šance na vylepšení či možnost získat a vylepšit osobní chitinovou zbroj
 • přeměna Cidonijské kolonie, protože jsme usoudili, že mix PvP a PvM není pro mnohé z Vás atraktivní, a proto ji upravíme tak, aby pasovala lépe do konceptu hry

Změn je opravdu mnoho a spoustu nás jich ještě čeká. Jako každá velká úprava, i tato je potřeba doladit, a my jsme Vám vděční, že nám s tímto úkolem pomůžete! Novinky budeme o to více sledovat a případně projdou úpravou dle možností a potřeb.

 

S přáním klidného týdne plného skvělých herních zážitků

Tým Ekury

 

26.10.2018 Doplněny změněné údaje. Více podrobností v seznamu změn.

1.11.2018 Úprava rozsahů úrovní pro války říší.

» Seznam
l