22.10.2020

Vznik Československa

Vznik Československa

Vážená komunito,


dnešním dnem byly zahájeny tradiční podzimní oslavy, při kterých se do herního světa po tuto dobu navrátí temná atmosféra. V první části oslav se můžete opět těšit na oblíbené díly Státních znaků, které nám připomínají Vznik Československa.
Tento svátek připadající na 28.10. si připomínáme od roku 1918.

A proč, že to tak vlastně je?

 

Většina české společnosti, nepřijala rakousko-uherský stát za svůj a již během první světové války v roce 1914 vznikaly první snahy o prosazení samostatnosti. Bohužel byly potlačeny. Až v roce 1916 se povedlo sestavit  T. G. Masarykovi, Edvardu Benešovi a M. R. Štefánikovi pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. V roce 1917 měl na celý vývoj situace velký vliv tzv. Manifest českých spisovatelů. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna 1918. Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí. 14. října 1918 byla vyhlášena generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhávány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolory. 

 

 

Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu

 

V našich oslavách si již pátým rokem tuto významnou událost připomínáme získáváním částí znaků. Strážce města Vám nabídne poskládání získaných části ve Státní znak a odměnou Vám bude Symbol státnosti, který po rozkliknutí nabízí spoustu zajímavých odměn. Odměnou Vám bude i bod do eventové hodnosti.

 

 

A co, že pro Vás připravujeme v další části podzimních oslav? To si prozatím necháme pro sebe a vše se dočtete v příští novince.

 

Přejeme Vám hodně štěstí. Váš tým Ekury.

 

» Seznam
l