15.5.2022

Vyhodnocení Velikonoc, pálení čarodějnic a první máj

Vyhodnocení Velikonoc, pálení čarodějnic a první máj

Vážená komunito,
jarní oslavy spojené s oslavami na Ekuře jsme úspěšně završili. Prali jste se s jednou výzvou za druhou a Vaše zápolení a zachování přízně naší hře nás opravdu velmi těší. Jarní oslavy končí, ale něco nového začíná.

Připomněli jsme si pár krásný českých zvyklostí na Velikonoce, například hledání kraslic v trávě, chytání zatoulaných zajíčků, pletli jsme kouzelné pomlázky a kdo našel hádanku spojenou s koledou, splnil tajnou výzvu. Následně se po Ekuře rozběhly reje čarodějnic a rozhořely se cechovní vatry. Brány Ugorohu se opět otevřely a krocení divokých košťat započalo. Jak jste si vedli v jednotlivých výzvách si právě ukážeme.

 

Velikonoce 

 

Do pletení se zapojilo 1.299 z vás a upletli jste 6.558 pomlázek a 7.186 košíčků.

Do košíčků jste nasbírali 199.473 kraslic a magických kraslic zajíček rozdal 6.739.

Díky aktivované pomlázce se zjevovali Velikonoční vejce. Celkem ji bylo 75.793 Velikonočních meteorů.

Yu-Rang jste pomohli pochytat 30.877 zajíčků.

 

Čarodějnice

 

Celkem jste založili 71 hořících vater.
Nejvýše šlehaly plameny těmto cechům:

Renegat - 16%

SweeTidea - 10%

Mantra - 10%

 

V Ugorohu jste ulovili neuvěřitelných 13.612 košťat.
Nejmrštnějším šerifem v lovení košťat a odměnu v podobě 7 dnů VIP premia získávají:

U biologa Chaegirab jste se zastavili s ostatky celkem 7.451 krát. 

Vajec zla u čarodějných rejů bylo zlikvidováno 7.257.

 

Celkem jste získali 327 hexakodexů.

 

Všem gratulujeme a těšíme se na další báječné zážitky s Vámi.

Váš tým.

» Seznam
l