10.6.2022

Invaze - Aktualizováno

Invaze - Aktualizováno

Vážená komunito,
připravili jsme pro Vás novou událost ve hře, která rozšíří hru v oblasti PvP. Dovolte nám, abychom Vám tuto novinku představili, a to včetně všech plánovaných změn.

 

Jak již sám název napovídá, půjde o napadení a loupení v cizí říši, přičemž kořist nebude jen tak ledajaká, ale přímo obsah královských pokladnic! Právo drancovat cizí území budou mít hráči té říše, která vyhraje velkou válku říší, a i když se o vítězství zaslouží jen ti nejudatnější bojovníci, účast v následujících bojích během invaze již není účastí v této válce podmíněna. Během invaze budou obě prohrané říše bránit svých 20% daní a vítězná říše se bude snažit co největší část uzmout pro sebe. Obě poražené říše mohou částečně kooperovat, mohou společně blokovat vstup i aktivitu u špióna. Stále ale platí, že jsou vůči sobě nepřátelské a mohou se tedy napadat i mezi sebou. Nemohou si ničit povozy ani zabíjet výběrčí a jeho ochranky.

 

První invaze proběhne již tuto sobotu, kdy půjde o naše prvotní odzkoušení systému v reálném provozu. Dokud nebudeme se systémem invazí plně spokojeni, budou invaze zatím vždy jen sobotní záležitostí, poté se však stanou součástí všech velkých válek říší. Invaze započne vždy 15 minut po velké válce říší (20:15) a skončí o 45 minut později (21:00). Invaze bude probíhat vždy pouze na CH1. Dále počítáme také s přehozením čtvrtečních a pátečních válek říší, takže si pak drancování, nebo chránění královského majetku, můžete užívat každé úterý, pátek a sobotu. Upraven bude také systém výběru daní, které budou nově odváděny do tzv. císařské pokladny, odkud budou rovnoměrně rozděleny mezi všechny tři říše.

 

 

 

Povoz


Během invaze bude na CH1 v poražených říších vystaveno 5 povozů, které ukrývají část vybraných daní a jsou teprve na cestě k pokladnici. Jedná se tedy o daně, které jsou pro nového krále na další období. Pokud bude povoz napaden a ještě nějaké Yangy ukrývá, vydá je v podobě měšců.

 

Výběrčí


Dále se na mapě bude snažit ukrýt část daní několik výběrčích s družinou, tak aby nepadla do rukou nepřátel. Pokud bude výběrčí zabit, je možno z něj získat opět měšce s lupem. Výběrčí budou v době invaze také pouze na CH1.

 

 

Špión


Úkolem útočníků bude měšce s kořistí sebrat a doručit je říšskému špionovi, který se v průběhu invaze dostaví do obou poražených říší. Tyto měšce jsou očarovány proti magickému pohybu a budou nenávratně zničeny, pokud ten, kdo při jejich držení padne v boji, pokusí se teleportovat, ať už na jiný kanál nebo jinou mapu, či jen v rámci mapy, tedy i po úmrtí a restartu do města.

 Po dobu invaze budou v nepřátelské říši platit trochu odlišná pravidla.

Vstup do invaze bude povolen zdarma všem postavám od úrovně 50. Postavy, které využijí vstupu zdarma, budou po invazi automaticky vráceni zpět. Postavy, které si vstup zaplatily, se mohou do invaze zapojit, přičemž po jejím ukončení v mapě nadále zůstanou. Při zahynutí bude následovat restart ve městě.

 

Postavy, které budou vyhlášeny za 5 nejlepších útočníků, získají možnost si ponechat polovinu z uloupených a úspěšně odnesených Yangů. Dále bude vylosován také šťastlivec, který obdrží celou část uloupených a úspěšně odnesených Yangů.

Yangy hráči získají automaticky po přihlášení do hry. Pokud si je takto nevyzvednou, propadnou.

 

Je zakázána kolaborace ať již za útočníky či obránce v jakékoliv podobě. Systém dohledu v případě porušení nejprve zašle kolaboranty do vězení, jejich výsledky anuluje a v případě opakovaných prohřešků zasáhne tvrději.

 

Pokud hráč během invaze změní CH1 na jiný kanál, bude postupováno podle toho, zda má zaplacený vstup do říše, tedy vstup přes Starce, nebo vstoupil zdarma pouze do invaze přes Správce bitev.
Ten, který je pouze v invazních jednotkách, bude po přihlášení na jiný kanál odeslán do vlastní vesnice.
Návštěvy s placeným vstupem se po přihlášení na CH1, v případě že přichází z jiného kanálu, objeví na základních souřadnicích.
Toto se týká pouze invazních jednotek. Obránci mají volný pohyb bez omezení.

 

 

I přes důkladný návrh je možné, že dojde k úpravám. Děkujeme za Vaši trpělivost a věříme, že se Vám to zalíbí.

Tým Ekury

 

Aktualizace:

Od invaze 2.7. bude umožněno získat CB a plnit velitelskou výzvu.

Pro zisk CB a uznání zabití pro zasvěcení bude platit několik pravidel navíc.

Systém může být ještě upraven na základě zkušeností.

Nejlépe se dodatečná pravidla vysvětlí na příkladech, kdy musí být splněna všechna pravidla.

Jsou uvedena kurzívou pod pravidly.

Například Jinno vyhraje válku říší.

 

Prvním pravidlem je zákaz kolaborace (transferu CB ap.).
Většinu hlídá systém sám, ale sporné situace jsou prověřovány následně týmem na základě uložených údajů.
Trestem může být odebrání CB / postupu v zasvěcení, udělení trestných bodů, zákaz vstupu do invaze či kombinace trestů na základě vyhodnocení.
Věříme, že se tedy hráči vyhnou pokusům, jak systém zneužít.

Je ale možné proběhnout městem a pobít všechny, kteří se vyskytují mimo savezony. To je naprosto v pořádku.

Hráči jsou graficky informováni o možnosti být napadeni.

Druhým pravidlem je lokace

Lokace jsou omezeny na dvě mapy, které jsou předmětem invaze.

Pokud tedy vyhraje Jinno, pak se počítá pouze zabití v mapách Yongan a Joan.

Zabití v Pyungmoo nebo jiných mapách se nepočítá.

 

Třetím pravidlem je příslušnost k říším

Zde platí omezení, že poraženým nebo vítězem souboje musí být hráč vítězné říše. Tedy ten, který je členem invazních jednotek.

Hráč Jinno musí zabít hráče Shinsoo nebo Chunjo anebo být jimi zabit.
Pokud Shinsoo zabije Chunjo nebo obráceně, pak se zabití nepočítá.

 

Čtvrtým pravidlem je rozsah úrovní.

Zde je nutno minimálně dodržet rozsah války říší, do které postava může vstoupit anebo vyšší.
Odměna CB se pak udělí na základě úrovně padlé postavy.

Pokud má postava úroveň 100, pak platí zabití postavy od úrovně 80.
Pokud je zabita postava úrovně 115 hráč obdrží 8CB.

 

Páté pravidlo je omezené zabíjení shodných postav.

Systém si pamatuje historii zabití a sám rozhodne, zda zadané zabití je dostatečně ojedinělé pro uznání.

Zabíjení jedné či více postav neustále dokola nebude uznána.

 

» Seznam
l