2.2.2023

Magické formule

Magické formule

Vážená komunito,


při údržbě došlo k rozšíření využití magických formulí. Systém očarování se rozšiřuje nejen o další možnost obarvení brnění, ale také jsme systém rozšířili nově i na první set zbraní z osobní výstroje. Systém očarování doznal i dalších velkých změn.

 

Níže naleznete vypsané změny:

 

Do brnění jsme přidali čtvrtý možný bonus v podobě navýšení hodnoty ZB. Minimální hodnotou je 500 ZB a maximální, ale velmi raritní, je hodnota 1500 ZB. Tento bonus lze získat pouze pomocí formulí. Nelze jej získat u běžného vzhledu brnění.

 

Připravili jsme možnost očarování chitinového brnění, a to v 15barevných kombinacích, které jsou použity u dračích brnění.

Nyní jsme systém očarování rozšířili i na očarování zbraní. Pro začátek můžete očarovat kompletní chitinový set opět v 15barvách. Později bude zpřístupněno očarování i na další zbraně.

 

Při očarování zbraní lze získat jeden ze 7 bonusů. Silný proti lidem s rozsahem 3-7 % a ostatním rasám v rozmezí 4-25 %. V souvislosti s nastavením bonusů jsme si všimli, že hodnoty pro „silný proti ještěrům“ jsou nastaveny jinak, než ostatní. Zde došlo k drobné úpravě řady. Předměty, které již měly odlišnou řadu s rozdílnou hodnotou, ve hře zůstanou zachovány, protože nepřekračují maximální možný bonus.

 

Globálně jsme také upravili lesk zbraní a zbrojí, aby finální výsledek nebyl příliš rušivý a vynikla obarvení.

Přidali jsme do Item Shopu nový předmět Svitek odbarvení, který podobně jako Svitek očištění odebere barvu z očarované výstroje. Při tomto odbarvení zůstane zachován bonus, který se stane pouze neaktivním. Následným očarováním pomocí barevné formule dojde k jeho opětovné aktivaci v původní hodnotě a typu.

 

Nově bude zamezeno zahození očarovaných předmětů na zem a nebude umožněno použít očarovaný předmět k tvorbě vzhledu.

 

Pro očarování i tvorbu vzhledu přibyl požadavek na Yangy. Výše poplatku závisí na úrovni předmětu. V případě očarování se nerozlišuje, na rozdíl od požadavku na zkušenosti, zda se formule vkládá do předmětu +0 nebo +9. Jako kompenzace došlo ke snížení dalších požadavků.

 

Zároveň došlo k úpravě požadavku na zkušenosti. Z původních 50 % z dané úrovně na 33 % v případě brnění a 25 % u zbraní.

 

Došlo také ke snížení počtu certifikátů potřebných k obarvení, očarovaní či tvorbě vzhledu. Tyto jmenované operace se zbraněmi a brněním do úrovně předmětu 62 budou požadovat pouze jeden certifikát. Dva certifikáty budou třeba pro předměty do úrovně 110. Dračí a chitinové sety budou nově potřebovat pouze 3 certifikáty.

 

Snížením požadavku na počet certifikátů je připravována úprava arény přežití. Vstup bude nově rozšířen pro 25 hrdinů. S tím bude souviset úměrné ztížení arény přežití, a to jak početně, tak i silou protivníků, aby byla nadále výzvou pro všechny zúčastněné. Tato úprava je nyní testována a bude nasazena již příští týden spolu s třetím termínem arény.

 

Věříme, že se vám toto rozšíření hry bude líbit a budete se mít nadále na co těšit!

 

» Seznam
l