14.6.2023

Doplnění vyhodnocení Advent

Doplnění vyhodnocení Advent

Vážená komunito,
původně jsme chtěli vyhodnocování oslav již zanechat, avšak na vaše četné žádosti jsme od tohoto plánu upustili a vyhodnocení uplynulých oslav pro vás sepíšeme. Nemusí se to zdát, avšak propočty a vytvoření jednoho vyhodnocení není otázkou minut. Některá jsou na vytvoření náročnější více, jiná méně. Začneme tedy tím, od kterého se upustilo jako nejdříve - tedy Adventu.

 

Do vánočních oslav se loni zapojilo 11.192 účtů. Z toho 1.836 dokázalo vybírat odměny po celou dobu oslav.
Do plnění vánočních úkolů se pustilo 995 postav, z nichž 413 splnilo všech 24 úkolů.

 

Při oslavách bylo tentokrát umožněno ozdobit nejen Ledovou zemi, ale i města a cechovní zóny.
Toho jste se zhostili na výtečnou a umístili jste v Shinsoo 74 stromečků, v Jinno 934 a v Chunjo pak úctyhodných 978 stromečků.
Ledovou zemi jste pak společně osázeli 3.361 stromečky.

 

Zajímavostí je, že pouze Chunjo využila možnost ozdobit nejen města a vesnice, ale také cechovní zóny, a tak se stromečky objevily i na pozemcích cechů.

 

Celkem se do sázení zapojilo 1.099 postav. Nejlepším pěstitelem stromečků se stal Chumelec s 262 stromečky. Nejvyšší počet stromečků zasadil cech Lowly se 433 stromečky. Celkem se do sázení zapojilo 184 cechů.

 

Na dalších vyhodnoceních pracujeme.

» Seznam
l