15.6.2023

Doplnění vyhodnocení Jarní oslavy

Doplnění vyhodnocení Jarní oslavy

Vážená komunito.


Jak jsme již psali, tak postupně doplňujeme vyhodnocení oslav, o která jste si hojně psali. Tentokráte se podíváme na svátek zamilovaných, oslavy svatého Patrika, Velikonoce a také na pálení Čarodějnice spolu s oslavami Prvního máje.

 

 

Valentýn a MDŽ sice nepatří mezi jarní oslavy, ale pro ulehčení je sloučíme.

Během oslav zamilovaných se podařilo vyvolat 6.447 valentýnských totemů a získat 30.645 drobných dárečků.

Do hledání dvojic se zapojilo na 450 postav.
Dokončit výzvu se však podařilo 213 postavám, z nichž nejrychlejší byla YourMistress.

 

 

V rámci oslav MDŽ se zapojilo 554 hráčů do lovení motýlů.

Celkem se jich povedlo ulovit 25.003, přičemž nejúspěšnějším lovcem se stal Lilyan, který ulovil 905 motýlů.

125 hráčů se s nimi potěšilo v soukromí, dalších 157 s nimi potěšilo naše NPC postavy.

 

 

Do bludiště u příležitosti oslav svatého Patrika se pustilo 736 hráčů, z toho 472 bylo úspěšných při nalezení cíle.
Nejrychlejším závodníkem se stal Homules s úctyhodným výkonem při zdolání bludiště - prošel ho za 104 sekund.
Na opačném konci žebříčku je pak postava AlmArA, která to stihla těsně před hodinovým limitem, a to s rezervou pouhých 34 sekund. Ale zde jistě nešlo o běh na rekord.

Doplňkovým úkolem v bludišti je hledání křížů, do něhož se zapojilo 377 postav.
Výzvu se podařilo dokončit 53 z nich.

 

Celkem bylo objeveno 72 kotlíků, vydávajícíh své poklady.

Bohužel přesnější statistiky se neuložily, a tak detaily zůstanou zastřeny tajemstvím.

 

Oproti tomu si Octavio během letošního vaření piva statistiky vedl.

Celkem se do vaření piva zapojilo 192 postav, jenž společně uvařily 1.848 piv.

Rekordmanem se stal duEE, který uvařil 48 piv.

Pracujeme na opravě statistiky.

 

Velikonoce jsou velmi oblíbené také ve hře, kde po mnoha lokacích byla k nalezení velikonoční vajíčka.

Do jejich hledání a sběru se zapojilo 1.716 hráčů. Spolu sesbírali 223.001 kraslic.

Nejvíce ji sebrala Luca90, a to rovných 6.089.

Celkově se povedlo 550 hráčům naplnit 8.137 košíků.
Nejvíce jich naplnila Luca90, a to neskutečných 242.

 

Kraslice měly několik využití, kromě plnění košíků jimi mohly být obdarovány NPC postavy.
Toho využilo 327 hráčů. Celkově jste darovali 13.006 kraslic.
Nejvíce jich daroval merwycz, a to krásně zaokrouhlených 555.
V rámci obdarování bylo možné rozklíčovat dvě tajné koledy. To se povedlo 157 hráčům.

 

Do pletení pomlázek se pustilo 767 hráčů a společně se jim povedlo uplést 3.588 pomlázek.
Nejvíce jich upletla postava ROZKOSNA, a to úžasných 49.
Pomlázky pak použilo 764 z nich. Zbylé tři postavy si je ponechaly jako pouhý suvenýr.
Vzhledem k tomu, že bylo možno si jich vyrobit více, tak jako suvenýr si je ponechalo 328 z vás.
Použitím pomlázky se mohla po určitý čas u vás zjevit Velikonoční vejce.
Velikonočních vajec se podařilo zničit celkem 53.646 a do jejich rozbíjení se zapojilo 981 hráčů.

Nejúspěšnější lovkyní se stala ROZKOSNA s 1.421 zničenými vejci.

 

 

Také jste mohli pomoci Yu-Rang se zajíčky, kteří se rozběhli po světě a bylo nutno je pochytat a navrátit.
Zde se zapojilo 697 hráčů a povedlo se navrátit 24.726 zajíčků.
Nejúspěšnější byla postava revekaxx s 493 navrácenými zajíčky.
Ne vše se však vždy podařilo, jak by mělo, a 9 postav nedoručilo zajíčky živé.
Unikátem pak byl Grq, kterému se nepodařilo doručit živého zajíčka hned 3x.

 

 

Čarodějnice a oslavy Prvního máje byly složitější.

Aby bylo možné jít čarodějnice lovit, bylo potřeba se za nimi dostat do Ugorohu. Nastaly tedy boje o májky, během kterých se zúčastněné strany nebály pro navýšení svých šancí použít různých řešení.

 

Také bylo nutno se stát lovcem čarodějnic. Do toho se letos pustilo 1.136 hráčů.
Lovcem čarodějnic se ale povedlo pouze 738 z vás.
Následně se 507 z Vás jalo své nové funkce a šlo lovit čarodějnice.
Nejvíce čarodějnic pozabíjel WANHALEN s počtem rovných 7.017 zabitých čarodějnic.
Za lovení také následovala odměna, tu si šlo vyzvednout celkem 343 hráčů.
Zde opět s jistotou kraloval WANHALEN, který si vyzvedl celkem 226 odměn.

 

Celkem bylo zničeno 9.222 vajec zla, o něž se postaralo 294 hráčů.
Nejvíce jich bylo zničeno postavou Elha, a to celkem 716.

 

 

Do lovení košťat pomocí lasa se vás zapojilo dohromady 295.
Celkem se povedlo ulovit 12.496 košťat.
Nejvíce se podařilo ulovit postavě Clusive, která získala 647 košťat.
Klasických košťat se podařilo ulovit 532.
O něco lepších Nimbusů 1.157.
Nimbusů 2000 dokonce 4.566.
A nejlepších Nimbusů 3000 pak 6.241.
Asi bude potřeba vymyslet i nějaké závody na nich, jinak se jich do příští lovecké sezóny snad ani nezbavíme.


Celkem bylo při jejich lovení zničeno 5.360 las, která se zničila nadměrným použitím.
1.246 košťat se nepodařilo ulovit vůbec vinou nemotorné obsluhy.
Kdo byl nejnemotornější si ponecháme pro sebe, ale oni vědí a určitě na příště natrénují.

 

 

Do hledání bájného hexakodexu se letos zapojilo 2.110 hráčů.
Až do konce se povedlo dojít pouze 164 z nich.

 

 

Poslední částí vyhodnocení se dostáváme k cechovním vatrám.
Letos se zapojilo celkem 48 cechů.
Nejúspěšnějším cechem se stal cech Renegat, který dokázal vatru zvětšit až na 16. úroveň.
Do vater se letos obětovalo 3.239 různých předmětů.
Nejzbytečnějším předmětem ve hře se stal Červený elixír (M), který ve vatrách skončil celkem 40.191krát.

 

 

Věříme, že jste si všechny tyto oslavy užili.

 

» Seznam
l