2.3.2024

Řešení pronikavých zásahů

Řešení pronikavých zásahů

Při úpravě pořadí ve výpočtu pronikavých zásahů jsme věděli, že bude nutno kompenzovat nastavení příšer. K tomuto účelu jsme si nechali zaznamenávat reálné rozdíly v útocích. Což se nyní ukazuje jako dosti problematický přepočet. Pouhá kompenzace pomocí přidání obrany, která by zajistila vyšší účinek pronikavého zásahu není vhodná, protože by to způsobilo snížení všech ostatních útoků. To bychom samozřejmě mohli kompenzovat pomocí snížení počtu životů, které by poměrově zajistilo původní odolnost příšer.

 

Do hry ale vstupují navíc další proměnné. A to jak rezistence příšer proti pronikavému zásahu, tedy snížení šance na pronikavý zásah, ale také velké rozdíly rozsahu v průměrných škod pro základní útoky i poškození schopností pro útoky schopnostmi, které běžně dosahuje 70 %, ale klidně i přes 100 %. A to je ten největší kámen úrazu.

 

To nelze zavrhnout do žádné verze přepočtu tak, aby některá ze skupin na tom buď hodně neprodělala či výrazně byla zvýhodněna na úkor těch, co si pečlivě sestaví výbavu. Proto jsme se rozhodli, že pořadí výpočtu vrátíme do původního stavu a rebalancování pronikavých zásahů rozdělíme na část PvM, které ponecháme v původním nastavením.

 

A část PvP, kde částečně omezíme hodnotu připočtení obrany. Prozatím tedy na hodnotu 66 %. PvP tak bude částečně omezeno, aby odpovídala požadovanému záměru (poměr klasické útoky vs. útoky schopností jsou diametrálně početně odlišné). Rovnou ale dodáváme, že hodnoty si opět budeme ukládat, pro případnou další úpravu. Zmíněné snížení hodnoty obrany nebude platit na útoky schopnostmi. Ty zůstanou beze změny. Do hry tuto úpravu nasadíme pravděpodobně v první březnové údržbě.

 

Prozatím jsme neuvolnili informace o tom, jak a s jakým účinkem se budou trénovat standardní schopnosti na úrovně P2 až L, k tomu se dostáváme nyní alespoň částečně. Mimo jiné je to také tím, že je vytvořeno několik variant, které prochází procesem diskuzí a testování v týmu a žádná z variant není konečná.

 

Dnes tedy nastíním, jak to bude vypadat s trénováním karmy, která projde částečnou úpravou, kdy první drobná změna je odebraný požadavek na zelenou esenci karmy při dokončení tréninku na P1. Nejvzácnější esence bude potřebná až u trénování karmy na P2 až L. I zde je ve hře několik variant, ale již nyní mohu zmínit koncept jaké výhody postavy získají. Ta byla vybrána právě v souvislosti s úpravou pronikavých zásahů.

 

Chceme dále pokračovat v základním bonusu, a to navyšování ZB. Ostatní bonusy tedy drop vs. yang, útok vs. obrana se již navyšovat nebudou a zůstanou v nynějších maximálních hodnotách a do hry vstoupí nový bonus nazvaný základní odolnost proti tělesnému útoku.

 

Ten bude fungovat tak, že bude zaručovat minimální hodnotu odolnosti. Pokud bude na hráče aplikována schopnost požehnání, bude použita vyšší z obou hodnot. Nebude se tedy jednat o shodný bonus a nebude se logicky sčítat. Bonus naproti tomu nebude rušen pomocí schopnosti zrušit kouzlo a bude tedy zaručovat, sice malou, nicméně jistou ochranu. V podstatě se tím snížit účinek pronikavých zásahů v případě, že přijdete o buf.

 

S tímto se dostaneme k další úpravě. A to možnosti vyléčit negativní efekt u schopnosti zrušit kouzlo ať již pomocí schopnosti léčit či jiných předmětů. Tento nerf samozřejmě budeme WP kompenzovat balancováním síly útoku tímto kouzlem, které posuneme na hodnoty někde mezi vír a prst. WP se tak stane více bojeschopným.

 

Také chci sdělit, že vaši zpětnou vazbu čteme a následně ji probíráme na pravidelných poradách v týmu. A to jak z fóra i z tiketu. Vždy je ale nutno následné kroky promyslet a probrat je v týmu, což si svůj čas vezme. Není tedy zbytečné nám psát. Jsme rádi za návrhy a podněty, o to více, pokud se zakládají na zkušenostech a ověřených datech.

 

» Seznam
l