25.5.2017

Královský systém - úpravy

Královský systém - úpravy

Vážená komunito,

při dnešní údržbě došlo k několika dílčím úpravám v královském systému, které reagují na neuspokojivou situaci ohledně tréninkových spawnů a celkově využívání peněz z královských pokladen.


Tréninkové sloupy

Také s ohledem na neutuchající kritiku ze strany komunity jsme se rozhodli, že až do odvolání bude zcela zrušena funkce tréninkových sloupů. To znamená, že u sloupů nebude možné ohlásit ani provést žádné mobspawny a to bez ohledu na hodnost postavy.

Již delší dobu připravujeme upravenou verzi tréninků, která nebude natolik závislá na rozhodnutích a sebereflexi krále. Současný systém byl a je terčem kritiky především za strany hráčů, ale i některých členů týmu. I přesto, že někteří ho za úplně špatný nepovažují, byl nakonec právě faktor názoru komunity rozhodující položkou na misce vah. Lze tedy předpokládat, že v následujících týdnech až měsících dojde k úplnému odstranění tréninkových sloupů a jejich nahrazení jinou funkcionalitou.

 

Královská pokladna

Původní způsob plnění královské pokladny nebyl snad nikdy v minulosti kritizován, je ale pravdou, že trošku odporoval tomu, k čemu měl královský systém sloužit. Byli jsme si sice vědomi toho, že jednotlivec může do pokladny přinést různými přeprodeji poměrně velkou sumu, královský systém jsme se však snažili uzpůsobit tak, aby z této sumy měla prospěch celá říše a nikoli jednotlivci. Král byl od počátku zamýšlen jako čestná hodnost, nikoli způsob, jak se dostat k velkému výdělku. A ačkoli různé úpravy z minulosti šly této myšlence naproti a snažily se ke sloupům nalákat více hráčů, v praxi to nikdy tak dobře nefungovalo.

Proto jsme se rozhodli pro poměrně drastické řešení a to takové, že královská pokladna se rozdělí na dvě různé a sice:

  • Pokladna, ve které jsou uloženy peníze z daní, které lze v tomto týdnu využívat.
  • Pokladna, do které se budou sbírat peníze z daní pro využití v následujícím týdnu.

Zjednodušeně jde tedy o to, že král samotný nebude moci do pokladny vložit peníze, které by obratem využil. S prostředky, vloženými do pokladny v tomto týdnu, bude totiž možno manipulovat až v týdnu následujícím, kdy bude králem už někdo jiný. Od této změny si slibujeme jenom tolik, že eliminuje umělé plnění pokladny za účelem osobního zisku.

 

Závěrem

Doufáme, že tyto změny v KS uvítáte a především že pomohou zlepšit situaci, ve které se ocitla ekonomika serveru vlivem jeho zneužívání. Pokud jde o budoucnost královského systému, v brzké době se můžete těšit na jeho "ozdravenou" verzi, která bude vycházet z toho, co dobrého KS přinesl a naopak eliminuje to, co si velkou oblibu nezískalo. O proběhlých změnách můžete samozřejmě diskutovat na fóru hry. Děkujeme za pozornost.

Váš tým Ekury

» Seznam
l