NOVINKY

26.12.2013

Novoroční loterie

Novoroční loterie

Jak jsme již informovali v minulé novince, pro oslavy příchodu nového roku byla vyhlášena loterie. Pro účast v této loterii stačí pořídit si Loterijní Los a vyplnit jej.


17.12.2013

Vánoční event 2013

Vánoční event 2013

Dnes byla spuštěna první část Vánočního eventu. Tentokrát bude Vašim úkolem vysázet a vypěstovat co nejvíce sazenic Vánočních smrčků. Ty pak můžete předat Ledové královně, která se postará, aby se dostaly do rukou chudých rodin s dětmi. Za vaši pomoc Vás samozřejmě odmění a dost možná také celou říši ;).


25.10.2013

Magická noc přichází ...

Magická noc přichází ...

... a nejen jedna, ale hned celý týden.
Vznik Československa - Halloween - Památka zesnulých ... jsou 3 velké události během krátkého období a jak u nás bývá zvykem oslavíme tyto události najednou. Můžete se tak těšit na několikadenní eventový maraton, během kterého si na své přijde snad úplně každý.


24.9.2013

Změny v týmu moderátorů

Změny v týmu moderátorů

Hned v úvodu bych chtěl poblahopřát k povýšení do stavu Moderátorů hry [TGM]Alsou.
Další změnou v sestavě týmu je odchod [GM]Max na vlastní žádost z rodinných důvodů. Děkujeme za odvedenou práci, kterou zde odvedl a to již od samotného startu hry i beta testování.
A aby toho nebylo dnes málo, tak vítáme v týmu nového moderátora [TGM]Mithra. Přejeme mu pevné nervy a vstřícný přístup vůči hráčům.


21.9.2013

Nové předměty a ceny v Item Shopu

Nové předměty a ceny v Item Shopu

Po kratší odmlce zde máme pro Vás nabídku revidovaných cen některých předmětů v Item Shopu. Změny se týkají buď navýšení počtu kusů, snížení ceny, prodloužení funkční doby nebo kombinace těchto možností, tak aby ceny lépe odpovídaly rozvinutosti hry.
Dále byly přidány další předměty, které lze pořídit výměnou za své SD či BSD. Ty naleznete pod označením novinka.


Navštívit Item Shop


30.8.2013

Poslední prázdninový víkend

Poslední prázdninový víkend

 je na oslavy vhodnější, než jakýkoli jiný. Pro školou povinné je to loučení s prázdninami. Pro ty starší zase nástup pracovních povinností, v horším případě ještě spojený s přípravou svých ratolestí na další školní rok. Dalších skupin by se dala sepsat jistě dlouhá řada.
Ať už jste v jakékoli z nich, jistě vás potěší voucher na VIP premium zdarma.


7.8.2013

Veřejný pranýř - Aktualizace 12.8.2013

Veřejný pranýř - Aktualizace 12.8.2013

Dnes byla spuštěna zobrazovací část veřejného pranýře, kde členové týmu přidávají informace o rozdaných "dárcích" za porušení herních pravidel. V tomto seznamu se však nevyskytují všichni provinilci. Pokud má například hráč několik herních účtů, pak se zobrazí pouze jméno, které je blokováno jako hlavní. Dále je dobré napsat, že tým si zvolí při blokaci, zda bude veřejně vyvěšen či nikoliv. Jedná se většinou o případy, kdy dojde ke menšímu porušení pravidel. Pokud však k nim dojde opakovaně, tak již vyvěšení bude samozřejmostí. Doufáme, že se pranýř osvedčí jako prevence a důraz při dodržování pravidel.


veřejný pranýř


6.8.2013

Hero Market a připravované změny - Aktualizace 11.11.2013

Hero Market a připravované změny - Aktualizace 11.11.2013

Již brzy bude opět otevřen HERO MARKET. Původně měl být pouze doplněn druhý svět, bohužel se při úpravách zjistilo mnoho nedostatků daného systému a tak musel být systém přeprogramován. V průběhu přeprogramování se však přišlo na několik pozitivních vylepšení, které si vyžádalo přeprogramování nové. Fakticky tak došlo k velmi dlouhé prodlevě při bezpečném obchodu s účty.


23.7.2013

Informace o řešení chyby hry

Informace o řešení chyby hry

Jak jistě víte, tak se ve hře objevily chybné šeky. Stále je sice záhadou, jak systém sám povolí některé aktivity s předměty, nicméně řešení, které tomu zamezí je již aplikováno na serverech.
Od údržby tedy jsou šeky opět rozmraženy, jen mají trochu jinou podobu než obvykle. Již se nevypisují na jedno použití, ale jsou vypisovány průběžně. Podobně jako je tomu u trezoru. Touto změnou se zvýší také komfort jak se šeky nakládat. Mírné omezení zde však je a to v podobě zaokrouhlení na celé miliony. Jak tedy šeky fungují ?


26.6.2013

Posílení týmu

Posílení týmu

Dnes byl posílen tým moderátorů hry. Novým členem prozatím na zkoušku se stává Alsou. Ve hře bude viditelná s prefixem [TGM] jak je obvyklé. Přejeme pevné nervy a zdravý úsudek při práci. Další posílení týmu je dále připravováno.


l