NOVINKY

30.8.2013

Poslední prázdninový víkend

Poslední prázdninový víkend

 je na oslavy vhodnější, než jakýkoli jiný. Pro školou povinné je to loučení s prázdninami. Pro ty starší zase nástup pracovních povinností, v horším případě ještě spojený s přípravou svých ratolestí na další školní rok. Dalších skupin by se dala sepsat jistě dlouhá řada.
Ať už jste v jakékoli z nich, jistě vás potěší voucher na VIP premium zdarma.


7.8.2013

Veřejný pranýř - Aktualizace 12.8.2013

Veřejný pranýř - Aktualizace 12.8.2013

Dnes byla spuštěna zobrazovací část veřejného pranýře, kde členové týmu přidávají informace o rozdaných "dárcích" za porušení herních pravidel. V tomto seznamu se však nevyskytují všichni provinilci. Pokud má například hráč několik herních účtů, pak se zobrazí pouze jméno, které je blokováno jako hlavní. Dále je dobré napsat, že tým si zvolí při blokaci, zda bude veřejně vyvěšen či nikoliv. Jedná se většinou o případy, kdy dojde ke menšímu porušení pravidel. Pokud však k nim dojde opakovaně, tak již vyvěšení bude samozřejmostí. Doufáme, že se pranýř osvedčí jako prevence a důraz při dodržování pravidel.


veřejný pranýř


6.8.2013

Hero Market a připravované změny - Aktualizace 11.11.2013

Hero Market a připravované změny - Aktualizace 11.11.2013

Již brzy bude opět otevřen HERO MARKET. Původně měl být pouze doplněn druhý svět, bohužel se při úpravách zjistilo mnoho nedostatků daného systému a tak musel být systém přeprogramován. V průběhu přeprogramování se však přišlo na několik pozitivních vylepšení, které si vyžádalo přeprogramování nové. Fakticky tak došlo k velmi dlouhé prodlevě při bezpečném obchodu s účty.


23.7.2013

Informace o řešení chyby hry

Informace o řešení chyby hry

Jak jistě víte, tak se ve hře objevily chybné šeky. Stále je sice záhadou, jak systém sám povolí některé aktivity s předměty, nicméně řešení, které tomu zamezí je již aplikováno na serverech.
Od údržby tedy jsou šeky opět rozmraženy, jen mají trochu jinou podobu než obvykle. Již se nevypisují na jedno použití, ale jsou vypisovány průběžně. Podobně jako je tomu u trezoru. Touto změnou se zvýší také komfort jak se šeky nakládat. Mírné omezení zde však je a to v podobě zaokrouhlení na celé miliony. Jak tedy šeky fungují ?


26.6.2013

Posílení týmu

Posílení týmu

Dnes byl posílen tým moderátorů hry. Novým členem prozatím na zkoušku se stává Alsou. Ve hře bude viditelná s prefixem [TGM] jak je obvyklé. Přejeme pevné nervy a zdravý úsudek při práci. Další posílení týmu je dále připravováno.


3.6.2013

Bonus při dobití SD

Bonus při dobití SD

V rámci oslav našeho výročí jsme si pro Vás připravili možnost získat více dukátů. Za dobití dukátů tak hráč získá více SD než obvykle a nákupy tedy budou, ať již v Item Shopu či Black Marketu, pro Vás výhodnější.
Děkujeme za přízeň a přejeme mnoho pozitivních herních zážitků.


31.5.2013

Dvou vouchery k zítřejšímu dni dětí

Dvou vouchery k zítřejšímu dni dětí

Již brzy nastane oblíbený den hlavně pro mladší část populace. Nicméně my razíme heslo, kdo si hraje nezlobí a tak máme bez rozlišení věku 2 vouchery k zítřejšímu "svátku".


31.5.2013

Ukrojte si z narozeninového dortu - Aktualizace 4.6.2013

Ukrojte si z narozeninového dortu - Aktualizace 4.6.2013

Již to brzy budou 3 roky od spuštění hry. Pro ostavy jsme si pro Vás připravili několik eventů, které spojíme i s zítřejším dnem dětí. Doufáme, že si oslavy užijete bez zbytečných konfliktů a nezapomenete, že je to hra a u her se má bavit a nevyvolávat zbytečné konflikty.
Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete již dlouhou dobu a přejeme Vám mnoho hodin zábavy u nás.


24.5.2013

Nové předměty v Item Shopu

Nové předměty v Item Shopu

Od dnešního dne je možno zakoupit v Item shopu nové předměty do hry. Oba předměty lze jako obvykle získat i ve hře, ale možnost pořídit si je za SD je doplňkovou možností jak předměty pro sebe získat.
Přidány tedy byly Dobropis pro vytvoření Licence Ušlechtilosti a Prstenu Pomsty.


21.5.2013

Black Market Upraven

Black Market Upraven

Dnes vypšel limit pro volný převod SD mezi světy. Nově získá hráč prodejem předmětů v Black Marketu bonusovou měnu (BSD), kterou bude moci využít pouze ve světě, ve kterém byl prodej uskutečněn.


l